โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางซื่อ

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางซื่อ

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางซื่อ” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาล และ ประถม  ในเขตบางซื่อ มาแนะนำ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ และ เบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตบางซื่อ อีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ

เขตบางซื่อ,โรงเรียน,อนุบาล,ประถม

 

• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
รายละเอียด: เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 – 4 ท่าน การเรียนจะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็ก ๆ ได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น
ที่มา: kindergarten.sangsomschool.com/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 6 ซอยประชาชื่น 32 ถนนประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย
โทร. 02 585 6433 , 02 585 5316

• โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
รายละเอียด: โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาเปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Cambridge Esol Training) สำหรับแผนกอนุบาลมีการสอนดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ โยคะเพื่อสุขภาพ และภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังมีห้องฝึกบัลเล่ต์ ห้องสมุดของเล่น และห้องสมุดเสียง เพื่อพัฒนาความพร้อมของนักเรียน การสอนระดับประถมศึกษานั้นเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม มีพื้นฐานด้านทักษะด้านอ่าน การเขียน วิเคราะห์ สื่อสาร โดยมีให้เลือกทั้งหลักสูตรสามัญเน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม และ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่มา: www.bhadungsit.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 512 ซอยริมคลองประปา ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 587 0651

 

8 ปัจจัยเลือกโรงเรียนให้ลูก

8 ปัจจัยเลือกโรงเรียนให้ลูก

• โรงเรียนพิริยะโยธิน
รายละเอียด: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในแนวการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับคุณลักษณะตามวัย เน้นกิจกรรมที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการเล่นมีกิจกรรมหลัก3 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกายให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ อย่างอิสระตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
2. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม) เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเล่นภายในห้องเรียนจัดกิจกรรมเป็นมุมต่าง ๆ เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมหนังสือมุมสัมผัส มุมศิลปะ มีสื่ออุปกรณ์ที่ หลากหลาย มีทั้งของจริงและของจำลอง
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กแสดงความคิดผ่านงานศิลปะ เช่น วาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ ปั้นดินน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งเด็กสามารถเลือกกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของตน
ที่มา: www.piriyayothin.com/‎
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 62 ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 40 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 910 8001-2, 08 3436 3456, 08 3436 3456 , 086 888 9488


โรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 49 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 2963

 

8 ปัจจัยเลือกโรงเรียนให้ลูก

8ปัจจัยเลือก โรงเรียนให้ลูก

โรงเรียนกุลวรรณศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 4 ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางชื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 0433

อนุบาลบวรพรรณ
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.borwornpun.ac.th/

556 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 965 2880, 081 644 8855,089 170 8900,081 318 8877

โรงเรียนปิ่นวัฒนา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 201 ซอยไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 1335 , 02 912 8898

โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 102 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 1678

อนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 1271 ซอย 29 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 6646

โรงเรียนวัดสร้อยทอง
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: soithongschool.siam2web.com/

1333 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซิ่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 585 6463

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตจตุจักร

พาลูกเที่ยวญี่ปุ่น

http://school-bkk.blogspot.coml

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner