โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกใหญ่

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกใหญ่

ตามคำสัญญาค่ะ TheAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แนะนำรายชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มาเริ่มที่เขตถัดมากันเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางกอกใหญ่”

แนะนำรายชื่อ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตบางกอกใหญ่ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตบางกอกใหญ่ มาแนะนำ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ และ เบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตบางกอกใหญ่ อีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ

 

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางกอกใหญ่

โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด: ระดับอนุบาล – หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยยึดแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความสุข เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตควมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ระดับประถมศึกษา -โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการใน 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรพิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ ระดับอนุบาล เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์ เน้นทักษะการฟัง การพูด ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้นพื้นฐานในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 4 คาบ/สัปดาห์ มุ่งเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านการเขียน และเรียนเสริมไวยากรณ์กับคุณครูไทย 2 คาบ/ สัปดาห์
ที่มา: bit.ly/1ep51X9

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 02 466 5955
454 ซอย 4 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 611/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 465 0585

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกใหญ่

อนุบาลวรพิม
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 168/23 ซอย16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 457 1479

โรงเรียนวัดดีดวด
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 116/13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 411 2113

อนุบาลรุจิโรจน์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 58 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 412 8520

โรงเรียนชาตศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 73 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 466 2029

การอ่านอีบุ๊คเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่สำหรับเด็ก?

การอ่านอีบุ๊คเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่สำหรับเด็ก?

โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 127 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 467 0045

โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.sesawech.ac.th/

45/40 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
โทร. 02 411 1506

โรงเรียนวัดนาคกลาง
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.bmasmartschool.com/watnakklang/

761 ซอยทวีธาภิเศก ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

โทร. 02 465 0583

โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 94 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

สอนลูกไม่ให้พูดคำหยาบ

อาหารคลายร้อน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner