แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต สอนลูกเรื่องรูปทรงต่าง ๆ ผ่านแบบฝึกหัดเส้นประ

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต สอนลูกเรื่องรูปทรงต่าง ๆ ผ่านแบบฝึกหัดเส้นประ

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต ขอนำอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้กับเด็ก ๆ ได้ นั่นก็คือการเขียนตามเส้นประ โดยแม่ ๆ สามารถโหลดไปให้ลูก ๆ ได้ใช้กันค่ะ

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกน้อย เสริมสร้างได้ง่าย ๆ จากกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ทำ วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้กับเด็ก ๆ ได้คือการเขียนตามเส้นประเกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ วันนี้เราจึงมา แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต ให้แม่ ๆ ได้โหลดไปให้ลูก ๆ ได้ใช้กันค่ะ

 

ดาวน์โหลดฟรี! แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต

 

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต

แจก แบบฝึกหัด เรขาคณิต

แจกแบบฝึกหัดเรขาคณิต

แจกแบบฝึกหัด เรขาคณิต

ประวัติเรขาคณิต

เรขาคณิตเกิดขึ้นในอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ชาวอียิปต์และชาวบาบิโลนต่างก็สนใจเรขาคณิตในแง่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิต  เช่น  การหาพื้นที่  เป็นต้น  จึงทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตสมัยอียิปต์และบาบิโลนจำกัดวงแคบ  เป็นความรู้ที่ได้เฉพาะจากการใช้สัญชาตญาณ  การทดลองและการคาดคะเนเท่านั้น

 

ต่อมาราว 600 ถึง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ชาวกรีกให้ความสนใจเรขาคณิตแตกต่างไปจากชาวอียิปต์และชาวบาบิโลนโดยสิ้นเชิง  ชาวกรีกสนใจศึกษาเรื่องราวและปรากฏการณ์ของธรรมชาติ  นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกในขณะเดียวกันก็เป็นนักปรัชญาด้วย  มีความต้องการที่จะค้นหารูปแบบต่าง ๆ ของธรรมชาติ  เพราะเชื่อว่าเรขาคณิตเป็นแกนกลางของรูปแบบของธรรมชาติ  และในฐานะที่เป็นนักปรัชญาด้วย  วิธีการแสวงหาความจริงเหล่านั้นจึงอยู่ในรูปของการใช้เหตุผล

 

นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกผู้มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรขาคณิตท่านหนึ่งคือ “ยูคลิด (Euclid)”  ท่านได้รวบรวมเขียนตำราคณิตศาสตร์ขั้นต้นขึ้นมา 13 เล่ม  รู้จักกันในชื่อ “เอลเลเมนท์ (Elements)”  ในจำนวนนี้มีถึง 7 เล่มที่ว่าด้วยเรื่องเรขาคณิต  เป็นตำราที่วางพื้นฐานการเรียนเรขาคณิตที่ใช้การพิสูจน์อย่างมีเหตุผลจากสัจพจน์ ( axiom หรือ postulate )

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ แบ่งออกเป็น กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูป ได้แก่ กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง กลุ่มนี้คือ รูปหลายเหลี่ยม ( polygon ) และกลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอ เช่น รูปวงกลม และรูปวงรี เป็นต้น กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ

รูปเรขาคณิต หมายถึง รูปต่าง ๆ ทางเรขาคณิต เช่น

  1. รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม
  2. รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม
  3. รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม
  4. รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม
  5. รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม
  6. รูปวงกลม มีเส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากัน
  7. รูปวงรี มีเส้นเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนของเด็ก ๆ การเขียนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เด็ก ๆ ควรที่จะได้ฝึกฝน การเตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียน หากลูกอายุมากกว่า 3-4 ขวบแล้ว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน (Preschool) ย่อมจะสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเด็กที่อายุ 2 ขวบ แต่มีบางครอบครัวจำเป็นต้องส่งลูกไปเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล บางบ้านอายุน้อยกว่า 2 ขวบก็จำเป็นต้องไปโรงเรียนแล้ว ยิ่งควรที่จะต้องฝึกฝนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้หากฝึกฝนได้ดีในบางครั้ง แม้ลูกจะอายุน้อยก็อาจจะสามารถดูแลตัวเอง และร่วมมือสื่อสารกับคุณครูได้ดีกว่าเด็กอายุมากกว่าก็ได้นะคะ

 

อย่างไรก็ตาม อาจขึ้นกับความสามารถของตัวเด็กเองด้วย เช่น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร เช่น การพูดจาสื่อสารภาษาที่เข้าใจทั้งฟังและพูด การมีสมาธินิ่งและรับสั่งทำตามคำสั่งของคุณครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่ติดตัวเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด หากอาศัยการฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

 

หากจำเป็นต้องส่งลูกไปโรงเรียน (Preschool) ตั้งแต่เล็ก ๆ ยิ่งเล็กเท่าใด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่ยิ่งต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง เช่น มีคุณครูอย่างน้อย 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 15 ถึง 20 คน มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Preschool) ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดโปร่ง ร่มรื่น โรงเรียนควรอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ผู้ปกครองสามารถเดินทางรับส่งได้สะดวก การเดินทางไปกลับโรงเรียนปลอดภัยและไม่ลำบากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก

 

ก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนอนุบาล (Preschool) ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นให้พร้อม ซึ่งการฝึกเด็กเล็กต้องอาศัยการทำซ้ำ ๆ ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 

Source : 1 , 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โหลดฟรี! แจก แบบฝึกหัดระบายสีอนุบาล แบบฝึกหัดระบายสีเกี่ยวกับสัตว์!

แจกแบบฝึกหัดสระภาษาไทย สอนลูกฝึกเขียนเขียนสระภาษาไทยตามเส้นประ

โหลดเลย! แจกแบบฝึกหัด ก-ฮ และ a-z เสริม แบบฝึกหัดอนุบาล

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner