แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ แจกฟรีแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประ ก-ฮ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ แจกฟรีแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประ ก-ฮ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ แจกฟรีแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประ มาแจกฟรีให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะการเขียน และเสริมทักษะกล้ามเนื้อของเด็ก ๆ กันค่ะ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ แจกฟรีแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประ ก-ฮ

 

วันนี้ theAsianparent Thailand ขอ แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ แจกฟรีแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประ มาแจกฟรีให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่นำไปให้ลูก ๆ เขียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียน และเสริมทักษะกล้ามเนื้อให้กับเด็ก ๆ กันค่ะ

 

กดดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ

แจก แบบฝึกหัดคัด ก-ฮ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนของเด็ก ๆ การเขียนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เด็ก ๆ ควรที่จะได้ฝึกฝน การเตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียน ควรคำนึงถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

  • อายุและความสามารถในตัวลูก

หากลูกอายุมากกว่า 3-4 ขวบแล้ว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน (Preschool) ย่อมจะสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเด็กที่อายุ 2 ขวบ แต่มีบางครอบครัวจำเป็นต้องส่งลูกไปเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล บางบ้านอายุน้อยกว่า 2 ขวบก็จำเป็นต้องไปโรงเรียนแล้ว ยิ่งควรที่จะต้องฝึกฝนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้หากฝึกฝนได้ดีในบางครั้ง แม้ลูกจะอายุน้อยก็อาจจะสามารถดูแลตัวเอง และร่วมมือสื่อสารกับคุณครูได้ดีกว่าเด็กอายุมากกว่าก็ได้นะคะ

 

อย่างไรก็ตาม อาจขึ้นกับความสามารถของตัวเด็กเองด้วย เช่น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร เช่น การพูดจาสื่อสารภาษาที่เข้าใจทั้งฟังและพูด การมีสมาธินิ่งและรับสั่งทำตามคำสั่งของคุณครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่ติดตัวเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด หากอาศัยการฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

 

หากจำเป็นต้องส่งลูกไปโรงเรียน (Preschool) ตั้งแต่เล็ก ๆ ยิ่งเล็กเท่าใด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่ยิ่งต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง เช่น มีคุณครูอย่างน้อย 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 15 ถึง 20 คน มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Preschool) ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดโปร่ง ร่มรื่น โรงเรียนควรอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ผู้ปกครองสามารถเดินทางรับส่งได้สะดวก การเดินทางไปกลับโรงเรียนปลอดภัยและไม่ลำบากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก

 

ก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนอนุบาล (Preschool) ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นให้พร้อม ซึ่งการฝึกเด็กเล็กต้องอาศัยการทำซ้ำ ๆ ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนลูกก่อนไปโรงเรียน มีดังนี้ค่ะ

แจกแบบฝึกหัดคัด ก-ฮ

แจก แบบฝึกหัด คัด ก-ฮ

  • การดูแลตัวเองเบื้องต้น

ลูกควรจะสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น ถอดเสื้อ ถอดกางเกงหรือกระโปรง ทานข้าว ดื่มน้ำจากแก้ว แปรงฟันเองได้ บ้วนปากได้ เพื่อจะได้สามารถดูแลตนเองในเบื้องต้น ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากคุณครูตลอด และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

  • การสื่อสาร

คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกสามารถพูดจาสื่อสารกับผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ ได้ สามารถพูดคุยบอกความต้องการและความรู้สึกต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีความอึดอัดคับข้องใจจากการสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง รวมทั้งจะได้ปฏิบัติตามที่คุณครูอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถไปโรงเรียนอย่างมีความสุข

  • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ควรฝึกให้ลูกได้ออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง เตะฟุตบอล ถีบจักรยาน กระโดด และการออกกำลังกายกลางแจ้งอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมที่โรงเรียน (Preschool) ได้อย่างคล่องแคล่ว

  • การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนให้ลูกสามารถใช้มือและนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การขีดเขียน วาดรูป ระบายสี ฝึกหยิบจับของต่าง ๆ โดยอาจฝึกในกิจวัตรประจำวันง่าย ๆ เช่น ให้ลูกตักข้าวเอง หัดถอดกระดุมเอง เป็นต้น

  • การเคารพกฎกติกา

เมื่อไปโรงเรียน (Preschool) ลูกจะต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่จึงควรฝึกฝนเรื่องการทำตามกติกาที่ตกลงกันไว้กับผู้ใหญ่ตั้งแต่ที่บ้าน เช่น การนั่งโต๊ะทานข้าว การตื่นนอนและเข้านอนเป็นเวลา การนั่งนิ่งได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น ทั้งนี้อาจฝึกฝนผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ ที่มีกติกาชัดเจนกับลูก เพื่อให้เวลาไปโรงเรียน (Preschool) ลูกจะสามารถทำตามกติกาในห้องเรียนได้

 

ในบางครั้งแม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนในด้านต่าง ๆ ที่หมอกล่าวมา จนลูกมีความพร้อมพอสมควรแล้ว แต่เมื่อไปโรงเรียน (Preschool) จริง ๆ ลูกก็ยังมีความกังวลใจในการที่จะต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องธรรมดา อาจจะมีการร้องไห้มากจนไม่ยอมไปโรงเรียน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพัก

 

Source : 1

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ฟรี! แบบฝึกหัดป.1 แบบฝึกหัดภาษาไทยป.1 สระ มาตราตัวสะกดสำหรับเด็กป.1

เขียนตามรอยประ a-z แจกแบบฝึกหัด แบบง่าย ๆ เขียนตามได้

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบเรียนเสริมภาษาอังกฤษ แจกฟรี 100+ ชุด!!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner