เมียผมท้อง แต่เธอไม่ได้ท้องกับผม!!! งานเข้า ต้องรีบไปตรวจดีเอ็นเอด่วนๆ

เมียผมท้อง แต่เธอไม่ได้ท้องกับผม!!! งานเข้า ต้องรีบไปตรวจดีเอ็นเอด่วนๆ

เมียผมท้อง แต่เธอไม่ได้ท้องกับผม!!! งานเข้า ต้องรีบไปตรวจดีเอ็นเอด่วนๆ นอกจากจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือเด็กในท้องน่ะลูกใคร

เมียผมท้อง แต่เธอไม่ได้ท้องกับผม!!! งานเข้า ต้องรีบไปตรวจดีเอ็นเอด่วนๆ

เมียผมท้อง แต่เธอไม่ได้ท้องกับผม!!! งานเข้า ต้องรีบไปตรวจดีเอ็นเอด่วนๆ งานเข้าคุณสามีเมื่อไม่รู้ว่าท้องนี้ของเมีย เป็นลูกใคร แบบนี้ก็ต้องพึ่งการเเพทย์ซะแล้วสิ

เมื่อไม่รู้ว่าลูกใคร

ในกรณีที่ฝ่ายหญิงไม่ทราบว่าลูกในครรภ์นั้นเป็นของสามีคนไหน ถ้าระยะห่างของการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้เคียงกัน การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา หรือที่เรียกว่า DNA paternity testing ก็เป็นการตรวจที่เรียกว่าแม่นยำที่สุด ณ ขณะนี้นะคะ

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาเป็น เทคนิคการตรวจดีเอ็นเอ ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จุดประสงค์หลักเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อ-ลูก ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และต้องการหลักฐานทางพันธุกรรมเข้ามาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา อาศัยหลักการที่ว่า ดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของลูก ครึ่งหนึ่งจะมาจากพ่อ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากแม่

ตรวจดีเอ็นเอได้ยังไง

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา อาจใช้วิธีตรวจจากเลือด หรือตรวจจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มก็ได้ โดย นำสิ่งส่งตรวจไปที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการสกัดดีเอ็นเอ ผ่านขั้นตอนกระบวนกรรมวิธีทำให้ดีเอ็นเอเป็นสารบริสุทธิ์ จากนั้นเตรียมดีเอ็นเอที่สกัดได้ นำมาทำการทดสอบกับชุดทดสอบที่เรียกว่า DNA markers จำนวน 16 ชุด ผลที่ได้จะเป็นแบบแผนสารพันธุกรรมของสิ่งส่งตรวจ เมื่อนำแบบแผนสารพันธุกรรมของสิ่งส่งตรวจทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันแล้ว ทางห้องปฏิบัติการสามารถใช้การวิเคราะห์ทางสถิติคำนวณความน่าจะเป็น ซึ่งเรียกว่า probability of paternity

แม่นยำแค่ไหน

การตรวจดีเอ็นเอในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตราฐานทุกแห่ง พบว่ามีความแม่นยำมากถึงร้อยละ 100 ใน ทางปฏิบัติจะพิจารณาความแม่นยำของการทดสอบ ร่วมกับปัจจัยทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลการทดสอบมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงมาก ในบางห้องปฏิบัติการอาจมีการทดสอบแบบแผนสารพันธุกรรมจากสิ่งส่งตรวจของบุคคล ที่สามเพิ่มเติม แต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาอาจไม่ได้ตรวจเพียงวิธีเดียว เช่นเดียวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป ในกรณีที่ต้องการทดสอบความเป็นพี่น้องหรือลูกหลานเว้นชั่วอายุคน พบว่าด้วยเทคนิคดังกล่าวจะความแม่นยำประมาณร้อยละ 90

จากเซลล์เยื่อบุช่องปาก หรือ จากเลือด

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา โดยการตรวจดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุช่องปาก จะ ให้ผลการทดสอบที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความ เป็นบิดา โดยการตรวจเลือด อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาตรวจดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุช่องปาก ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจเพิ่งได้รับเลือดมา หรือในกรณีผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ สำหรับการตรวจดีเอ็นเอนั้น เด็กจะมีอายุเท่าใดก็ได้ ผลการตรวจจะเหมือนกัน ไม่ขึ้นกับอายุ

จากน้ำคร่ำ

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างน้ำคร่ำ ทำได้โดยผู้เป็นแม่ต้องไปรับการเจาะน้ำคร่ำโดยสูตินรีแพทย์ก่อน เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำซึ่งมีดีเอ็นเอของทารกอยู่ในนั้น รวมทั้งต้องการตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจากทั้งแม่และผู้ที่อาจเป็นพ่อด้วย เพื่อให้เราสามารถตรวจวิเคราะห์และสรุปผลได้

ผลตรวจดีเอ็นเอ

ในทางปฏิบัติ การแปลผลการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด ในกรณีที่ Probability of Paternity เป็นศูนย์ ก็แสดงว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูก และในกรณีที่ Probability of Paternity เท่ากับร้อยละ 99.9 แสดงว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกแน่นอน

โดยทั่วไปการตรวจดีเอ็นเอใช้เวลานาน 5-7 วัน ในต่างประเทศห้องปฏิบัติการที่ตรวจได้เร็วที่สุด กระทำได้ภายใน 3 วัน

ที่มา นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

บทความที่น่าสนใจ

นิสัยถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้หรือไม่? เลว-ดีจาก DNA หรือการเลี้ยงดู!

แม่เครียดตอนท้อง ทำให้ลูกแก่เร็วขึ้นอีกเยอะ

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner