สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

สำหรับคุณแม่ที่ทำงานหรือผู้ประกันตนเองที่จ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนคลอด จนกระทั่งหลังคลอดแม่บางคนยังไม่รู้ว่า กรณีคลอดบุตรนั้นคุณแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม นะคะ

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดบุตรแล้วคุณแม่หรือคุณแม่สามารถเตรียมเอกสารเพื่อนำมายื่นขอรับผลประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทุกแห่ง

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

โดยการรับสิทธิ์กรณีคลอดบุตรจากประกันสังคมนั้น คุณแม่ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้

2.คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

3.ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (การใช้สิทธิ์ลูกคนที่ 3 นั้นจะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน)

4.กรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

เอกสารที่จะต้องเตรียมไปเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
    • สำหรับคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน ใช้สูติบัตรต้นฉบับของลูกพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคลอดลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

  • สำหรับคุณพ่อที่เป็นผู้ประกันตน ใช้สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอบัญชีใดบัญชีหนึ่งจาก 11 ธนาคาร ดังนี้

1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
10) ธนาคารออมสิน
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • ขอรับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 เพื่อนำมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สปส. 2-01
  • นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือเซ็นต์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน

หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติแล้ว รอเพื่อดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน หรือแจ้งความประสงค์เพื่อมาขอรับเงินสด/เช็ก ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

หากคุณแม่ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ http://www.sso.go.th/ หรือสายด่วนประกันสังคม 1506

ข้อมูล ณ วันที่  13 มิถุนายน 2558


บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ :

ก่อนใช้ควรเช็ก14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

ใช้ประกันสังคมฝากท้องได้ไหม สิทธิประกันสังคม คนท้อง ที่แม่ ๆ ควรรู้

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner