ลูกชอบแย่งของเล่นกัน เล่นด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันตลอด ควรทำอย่างไรดี

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน เล่นด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันตลอด ควรทำอย่างไรดี

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน ชอบทะเลาะกันบ่อยๆ เห็นคนอื่นเล่นไม่ได้ ชอบไปแย่งของเล่นของคนอื่นเป็นประจำ เป็นเพราะอะไร อาการแบบนี้ผิดปกติไหม พ่อแม่รู้เครียดเหลือเกิน

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน พ่อแม่ควรทำยังไง

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน เป็นพฤติกรรมในช่วงวัยหนึ่งของเด็กค่ะ ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นนั่นเอง การเล่นของเด็กเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางด้านสังคมและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งทักษะการเข้าสังคมเชิงบวกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องควรให้ความสำคัญ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหล่อหลอมให้เด็กกลายเป็นคนเช่นไรก็สามารถเริ่มต้นได้จากการเล่นค่ะ เช่น ถ้าเด็กไม่ยอมเล่นกับคนอื่น ไม่ยอมเข้าสังคม ก็จะทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับความผิดต่อการกระทำของตนเอง และมีปัญหาไม่ยอมเคราพตามกฎและระเบียบที่วางเอาไว้ ทั้งยังขาดความมั่นใจ ควบคุมตัวเองไม่ได้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยากนั่นเอง

มีงานวิจับหลายชิ้นที่อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการเล่นของเด็กเล็กไว้ว่า การเล่นของเด็กทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะทำความรู้จักเพื่อน เด็กได้มีการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง มีทักษะทางสังคมที่ดี โดยพัฒนาการเล่นของเด็กแต่ละวัยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

1.เล่นคนเดียว (Solitary Play)

การเล่นคนเดียว เล่นแบบโดดเดี่ยว เป็นรูปแบบการเล่นในระยะแรกสุดของเด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมลูกน้องถึงนั่งเล่นอะไรคนเดียวได้อย่างสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะพยายามเข้าไปเล่นกับลูก หรือให้เล่นกับเด็กๆ คนอื่น โดยเหตุผลที่เด็กวัยนี้ชอบเล่นคนเดียวก็เพราะว่า เด็กมีความสนใจต่อสิ่งรอบตัวมากเกินไปและต้องการสำรวจสิ่งนั้นๆ หากพ่อแม่สังเกตุดีๆ จะเห็นว่าลูกชอบทำเสียงแปลกๆ หรือเสียงเลียนแบบขณะที่นั่งเล่นของเล่นอยู่ สำหรับในช่วงนี้แนะนำให้พ่อแม่เล่นกับลูกบ่อยๆ นะคะ

2.ดูคนอื่นเล่น (Spectator Play)

เมื่อลูกอายุได้ประมาณ 2 ขวบ ถึง 2 ขวบครึ่ง จะเห็นว่าเด็กจะเริ่มมีพัฒนาการเล่นที่เปลี่ยนไปไม่เล่นคนเดียวแล้ว แต่จะชอบดูผู้อื่นเล่นมากกว่า ในวัยนี้เขาจะคอยสังเกตุว่าคนอื่นเขาทำอะไรกัน เล่นอะไรกันบ้าง คุยอะไรกันนะ ถ้าพ่อแม่เห็นว่าลูกนั่งดูพี่ๆ เล่นก็ไม่ต้องบังคับให้น้องเข้าไปเล่นกับพี่ๆ นะคะ เพราะเด็กแค่ต้องการดูอยู่ห่างๆ ไม่ได้ต้องการเข้าร่วมแต่อย่างใด แต่ก็อาจมีการส่งเสียงบ้าง ชี้นู้นนี่บ้าง ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กค่ะ

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน เล่นด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันตลอด ควรทำอย่างไรดี

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน

3.เล่นแบบขนาน (Parallel Play)

พอมาถึงช่วงวัยอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ไปจนถึง 3 ขวบ ลูกจะเริ่มเข้าไปใกล้ๆ กับเด็กคนอื่น ไปนั่งเล่นใกล้ๆ กับเด็กคนอื่น ถ้าคุณมีลูกสองคนจะเห็นได้ชัดว่าลูกคนเล็กจะเข้าไปนั่งใกล้ลูกคนโต พอเห็นพี่หยิบอะไรก็อยากจะหยิบมาเล่นตาม หรือบางครั้งก็เกิดอาการยื้อแย่งกันก็มี จนทำให้เด็กเกิดการทะเลาะกันนั่นเองค่ะ ในกรณีที่เด็กวัยเดียวกัน เด็กก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆ กัน คือ นั่งเล่นข้างกัน แต่ไม่คุยกันก็มี ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กพ่อแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ

หากลูกทะเลาะกันบ่อยๆ เพราะแย่งของเล่นกัน พ่อแม่ควรทำอย่างไร

  1. พ่อแม่อาจจะต้องคอยบอกให้ลูกแบ่งกันเล่นของ สลับกันเล่นบ้าง และอาจมีการตั้งกฎกติกา เช่น ถ้าลูกเล่นของไม่แบ่งกันแล้วเกิดพังขึ้นมาลูกจะไม่มีของเล่นอีกนะ หรือถ้าลูกยังแย่งของเล่นกันอีกจะไม่ให้ของกินที่ชอบอีกแล้วนะ
  2. ควรสอนให้ลูกรู้จัก “ขอ” เช่น “ขอเล่นหน่อยนะ” “ขอลองถือหน่อย” และเมื่อน้องได้ของแล้วอาจสอนให้น้องรู้จัก “ขอบคุณ” ด้วย
  3. สอนให้น้องรู้จัก “รอ” โดยบอกว่า “รอให้พี่เล่นก่อนนะ”

แต่เหตุการณ์นี้อาจจะวนมาเป็นประจำทุกวัน พ่อแม่เตรียมรับมือได้เลยค่ะ

ลูกชอบแย่งของเล่นกัน เล่นด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันตลอด ควรทำอย่างไรดี

ทำไมลูกชอบแย่งของเล่นกัน

4.เล่นแบบเชื่อมโยง (Associate Play)

การเล่นแบบเชื่อมโยงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงวัย 3 ขวบ จนถึง 4 ขวบค่ะ พ่อแม่อาจจะเริ่มเห็นน้อยเริ่มขยับตัวเข้าไปใกล้ๆ กับเพื่อนๆ หรือ พี่ๆ น้องๆ เพื่อต้องการเข้าไปเล่นด้วย ซึ่งเด็กในวัยนี้แค่เข้าไปเล่นด้วยนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นค่ะ จากนั้นเขาก็จะแยกตัวออกมาเล่นคนเดียวสักพัก แล้วก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอีกซึ่งเป็นวิธีการเล่นของเด็กในวัยนี้ค่ะ หรือเกิดการเลียนแบบการเล่นที่คล้ายๆ กัน เวลาให้คนอื่นทำก็เกิดการเลียนแบบอยากทำแบบนั้นบ้าง ดังนั้น ช่วงนี้คือโอกาสทองที่พ่อแม่จะสอนลูกในเรื่องของการแบ่งปัน การรอคอยตามคิว การเสียสละค่ะ เพราะเด็กจะเลียนแบบตาม

5.เล่นแบบมีส่วนร่วม (Cooperative Play)

มาถึงอีกช่วงวัย คือ วัย 4 ขวบขึ้นไป เด็กวัยนี้เป็นวัยที่พร้อมจะเล่นกับเด็กคนอื่นๆ มากที่สุด และมักจะเกิดการขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ เพราะเด็กมักเกิดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การเล่นแบบนี้จำเป็นต้องมีผู้นำ มีกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้เด็กตกลงกันไม่ได้และเกิดการทะเลาะกันในที่สุด หากพ่อแม่เห็นว่าลูกเริ่มมีปากเสียงกับเพื่อนให้ลองดูอยู่ห่างๆ ก่อน ดูว่าลูกจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่ถ้าเห็นแล้วว่าปัญหาน่าจะบานปลายให้รีบเข้าไปจัดการโดยด่วนค่ะ

ที่มา: healthfully essentialbaby

บทความอื่นๆ ที่สำคัญ:

ลูกชอบเล่นมอมแมม มีดีกว่าที่คิด พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกเลอะเทอะบ้าง

กิจกรรมเล่นกับลูกให้ฉลาด กระตุ้นพัฒนาการทารก วิธีเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัยทารก เล่นกับลูกให้ฉลาด

กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็ก วัย 6-18 เดือน จากฮาวาร์ด พ่อแม่ควรเล่นกับลูกอย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner