รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันจันทร์

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันจันทร์

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันจันทร์ พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันจันทร์ ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันจันทร์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะนะวัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์มหาศาล

พัชรดนัย อ่านว่า พัดชะระดะไน แปลว่า ผู้กล้าแข็งดังเพชร

ยวมนต์ อ่านว่า ยะวะมน แปลว่า ผู้มีความเจริญด้วยความสมบูรณ์

ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะยะพัด แปลว่า ผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับความชนะ

นภัสศัย อ่านว่า นะพัดไส แปลว่า ผู้มีความประเสริฐอยู่ในท้องฟ้า เทวดา

พงศ์ปณต อ่านว่า พงปะนด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

ชัยสงค์ อ่านว่า ไชยะสงค์ แปลว่า แวดล้อมด้วยชัยชนะ

บวรวงศ์ อ่านว่า บอวอนวง แปลว่า ตระกูลอันประเสริฐ

มงคลกรณ์ อ่านว่า มงคลกอน แปลว่า การภาวนาเพื่อสิริ

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะนะวัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ศัศอรรธ อ่านว่า สัดสะอัด แปลว่า ผู้มีความสุกสว่างดั่งจันทร์ทรา

สรรพวัต อ่านว่า สัพวัด แปลว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ

สหัสวัต อ่านว่า สะหัดสะวัด แปลว่า ผู้เรืองอำนาจ

ชัยวัฒน์ อ่านว่า ไชยะวัด แปลว่า เจริญด้วยความชัยชนะ

พนรัญชน์ อ่านว่า พะนะรัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองสูงสุด

รัฐนันท์ อ่านว่า รัดถะนัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

นวัสสัย อ่านว่า นะวัดไส แปลว่า มีความสมบูรณ์ในทุกเมื่อ

นันทพงศ์ อ่านว่า นันทะพง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

ยศพนธ์ อ่านว่า ยดสะพน แปลว่า ผู้มียศได้รับการสรรเสริญ

วงศพัทธ์ อ่านว่า วงสะพัด แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

อนพัทย์ อ่านว่า อะนะพัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐสุด

ศัจนันท์ อ่านว่า สัดจะนัน แปลว่า ยินดีในการพูดและมีความร่ำรวย

พัทธนันท์ อ่านว่า พัดทะนัน แปลว่า มีความสุขมั่นคง

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัดถะนัน แปลว่า ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้

พลพจน์ อ่านว่า พนละพด แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

อมลวัทน์ อ่านว่า อะมนวัด แปลว่า มีใบหน้างดงาม

ดรัสพงศ์ อ่านว่า ดะรัดพง แปลว่า วงศ์อันเข้มแข็ง มีความก้าวหน้า

ยศวันต์ อ่านว่า ยดสะวัน แปลว่า มีชื่อเสียง, มียศ

สัจสนธ์ อ่านว่า สัดจะสน แปลว่า ผู้มีความมั่นคงดีงาม

ลักษณ์วัต อ่านว่า ลักสะวัด แปลว่า มีลักษณะดีมงคลยิ่ง

วงศวัฒน์ อ่านว่า วงสะวัด แปลว่า เพิ่มพูนผู้สืบสกุล

วรรธนันท์ อ่านว่า วัดทะนัน แปลว่า ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง

วัชสัณห์ อ่านว่า วัดชะสัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ

พงศ์ภวัน อ่านว่า พงพะวัน แปลว่า การกำเนิดในวงศ์สกุล

พลลภัตม์ อ่านว่า พนละพัด แปลว่า เป็นที่รักที่สุด

ภัทรวรรธน์ อ่านว่า พัดทระวัด แปลว่า เจริญด้วยสิริมงคล

มนวรรธน์ อ่านว่า มนนะวัด แปลว่า เจริญด้วยจิตใจ

ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉันทะวัด แปลว่า มีความอิ่มเอิบทางใจ

ชนมพันธ์ อ่านว่า ชนมะพัน แปลว่า ความผูกพัน

ชลทรัพย์ อ่านว่า ชนละซับ แปลว่า ผู้มีทรัพย์อุดม

ธรรมสรณ์ อ่านว่า ทำมะสอน แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

สนทรรศน์  อ่านว่า สนทัด แปลว่า ผู้มีวิสัยทัศน์มองไกล

วัยวัฒน์ อ่านว่า ไวยะวัด แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

พลัฏฐ์ อ่านว่า พะลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง, ทรงพลัง

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัดถะวัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะวันรัด แปลว่า ดวงแก้วอันประเสริฐ

บรรยวัสถ์ อ่านว่า บันยะวัด แปลว่า มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ

พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พงพอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์ตระกูล

ศรวัสย์ อ่านว่า สอระวัด แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสิรญ

ทรรศนันทน์ อ่านว่า ทัดสะนัน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์

ธนัยนันท์ อ่านว่า ทะไนนัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

อรรถพันธ์ อ่านว่า อัดถะพัน แปลว่า ได้รับความสมบูรณ์สุงสุด

ขวัญพัฒน์ อ่านว่า ขวัน-พัด แปลว่า เจริญก้าวหน้า

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันจันทร์ ในหน้าถัดไป

 

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันจันทร์

ดลลักษณ์ อ่านว่า ดนลัก แปลว่า ผู้มีความงดงามมาก

นงลักษณ์ อ่านว่า นงลัก แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

ชนจันทร์ อ่านว่า ชนนะจัน แปลว่า ยอดคน

นภัสวรรณ อ่านว่า นะพัดวัน แปลว่า สีฟ้า

บทม์วรรณ อ่านว่า บดทะวัน แปลว่า สีอย่างดอกบัว

พรวลัย อ่านว่า พอนวะไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พัทธวรรณ อ่านว่า พัดทะวัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

มนพัทธ์ อ่านว่า มนนะพัด แปลว่า ผูกใจมุ่งมั่น

กันต์ฤทัย อ่านว่า กันรึไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใ

ธรัลหทัย อ่านว่า ทะวันหะไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

นวรัตน์ อ่านว่า นะวะรัด แปลว่า แก้วมณีแก้าประการ

ศัสยมน อ่านว่า สัดสะยะมน แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัดทะพัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัดทะมะนัน แปลว่า ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร

ธรณ์อักษร อ่านว่า ทอนอักสอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยปัญญา

ฉัตร์ปฐม อ่านว่า ฉัดปะถม แปลว่า ต้นยอดฉัตรอันประเสริฐ

นัทธ์ชวัล อ่านว่า นัดชะวัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก

พัทธนันท์ อ่านว่า พัดทะนัน แปลว่า ผู้มีความสุขมั่นคงเสมอ

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง

ธนภร อ่านว่า ทะ-นะ-พร แปลว่า มั่งคั่งในสิ่งประเสริฐยิ่ง

ณฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์

ณปภัช อ่านว่า นะ-ปะ-พัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ดีงามอันมั่งคั่งมิ่งมงคล

ทัชชภร อ่านว่า ทัด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ซึ่งมีพลังทำให้สิ่งที่หวังสำเร็จผล

กฤชสร อ่านว่า กริด-ชะ-สอน แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ซึ่งความเฉียบคม

กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐประดุจดอกบัว

ชลกนก อ่านว่า ชน-กะ-หนก แปลว่า สารธารแห่งทองคำ

ชมธร อ่านว่า ชะ-มะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความสรรเสริญ

ภคอร อ่านว่า พัก-คะ-ออน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

บงกชธร อ่านว่า บง-กด-ทอน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยดอกบัว

ชณชนก อ่านว่า ชน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่ง

นันท์นภัส อ่านว่า นันนะพัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

บัญจรัตน์ อ่านว่า บันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก

ปัญจรัตน์ อ่านว่า ปันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้งห้า

อนพัทย์ อ่านว่า อะนะพัด แปลว่า ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ

นัทธ์หทัย อ่านว่า นัดหะไท แปลว่า ผู้มีความผูกผันกับเชื้อสาย

ศัจนันท์ อ่านว่า สัดจะนัน แปลว่า ยินดีในการพูด, ยินดีในถ้อยคำ

กมลลักษณ์ อ่านว่า กะมนลัก แปลว่า มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว

บวรลักษณ์ อ่านว่า บอวอนลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า มณีชั้นยอด

ลัพธวรรณ อ่านว่า ลับทะวัน แปลว่า รู้แตกฉาน

ปวันรัตน์ อ่านว่า ปะวันรัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ทรัพยมัย อ่านว่า ซับพะยะมัย แปลว่า มีสมบัติมาก

สันต์ฤทัย อ่านว่า สันรึไท แปลว่า มีใจสงบและเป็นมงคล

หรรษรัตน์ อ่านว่า หันสะรัด แปลว่า รัตนะแห่งความสุข ความร่าเริง

รักตจันทน์ อ่านว่า รักตะจัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง

บทม์รัตน์ อ่านว่า บดทะรัด แปลว่า บัวแก้วอันมงคลยิ่ง

นทรรัตน์ อ่านว่า จันทระรัด แปลว่า อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)

วลัยพรรณ อ่านว่า วะไลพัน แปลว่า กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง

มนัสนันท์ อ่านว่า มะนัดสะนัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

จันทรัศม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร

จันทรัสม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า ผู้มีความน่ารักและมงคล

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะวันรัด แปลว่า แก้วอันประเสริฐ

นันท์มนัส อ่านว่า นันมะนัด แปลว่า มีใจด้วยความเพลิดเพลิน

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ฤกษ์คลอด เดือนมกราคม เวลามงคลเหมาะแก่การเกิดของลูก

ทำนายนิสัยลูก 12 เดือนเกิด พร้อมทายอาชีพตอนโต

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner