100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 34 ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง 30 บาท/ปกส/ข้าราชการ

100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 34 ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง 30 บาท/ปกส/ข้าราชการ

theAsianparent พามาศึกษา 100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 34 ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง 30 บาท/ปกส/ข้าราชการ จะฝากครรภ์ทั้งทีใช้สิทธิ์ไหนได้บ้าง

แม่ท้องหลายคนคงอยากจะรู้ว่าตัวเองสามารถฝากครรภ์ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง วันนี้ theAsianparent รวบรวมมาให้ทุกคนแล้ว 100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 34 ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง 30 บาท/ปกส/ข้าราชการ แต่ละที่จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ

ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง

ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง

100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 34 ฝากครรภ์ใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง 30 บาท/ปกส/ข้าราชการ

สิทธิประโยชน์จากบัตรทองมีอะไรบ้าง

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จะได้รับการคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข (จ่ายค่าบริการและค่ายาครั้งละ 30 บาท) ตั้งแต่การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงการคลอดลูก และการทำฟันด้วย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาการและค่าห้องสามัญ ค่าการจัดส่งต่อ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และค่าบริการนวดแผนไทย ให้สำหรับคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ คนท้องยังได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิเพื่อป้องกันโรค ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง 8 รายการ ดังนี้ 

 • การฝากครรภ์
 • ตรวจยืนยัน “โลหิตจางธาลัสซีเมีย” ในหญิงตั้งครรภ์และสามี
 • ตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม” ในหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจคัดกรอง “ภาวะพร่องฮอร์โมานไทรอยด์” ในเด็กแรกเกิด
 • การป้องกัน “การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย”
 • การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์
 • การตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”

ไม่เพียงแค่นั้น หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ยังมีสิทธิได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยังสามารถใช้สิทธิการทำคลอดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

สิทธิฝากครรภ์ของคนไทย

สิทธิฝากครรภ์ของคนไทย

ฝากครรภ์ ประกันสังคม ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันทาง ประกันสังคม ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ซึ่งในขณะนี้ มติคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้มีการสนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์ เพิ่มเติมไปอีก 1,000 บาท แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด คือ

 • ครั้งที่ 1: อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท
 • ครั้งที่ 2: อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท
 • ครั้งที่ 3: อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การรับสิทธิประกันสังคม

 • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน
 • การใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

หากผู้ประกันตนคือสามี จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท

สิทธิประโยชน์จากข้าราชการ

สิทธิฝากครรภ์ของคนไทย

สิทธิฝากครรภ์ของคนไทย

ในกรณีที่คุณพ่อคุณท่านใดท่านหนึ่งเป็นข้าราชการ ก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีคลอดบุตรได้ โดยเบิกจ่ายเงินส่วนเกินจากประกันสังคมได้ มีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องการเป็นการคลอดบุตรจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น

2. การเบิกส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม จะต้องเบิกผ่านระบบเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร)โดยสอบถามจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่

3. เมื่อเข้ารับการรักษาเพิ่อคลอดบุตรในโรงพยาบาลแล้ว จะต้องแจ้งขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินประโยชน์ทดแทนฯ (แบบ 7106)

และแม่ท้องคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 นะคะ เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณแม่ทุกท่าน

 

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ปีชง พ.ศ. 2564 ใครชงบ้างเช็คก่อน แก้ก่อน ที่นี่ที่เดียว ปีชง 2564

Unseen อีสานเหนือ รวมที่เที่ยว จุดเช็คอิน ที่น้อยคนนักจะเคยไป

เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน ไหว้พระธาตุ ขอพรตาไข่ เยือนขนอม เขาพรายดำ กินจำปาดะ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner