“ล้างแค้น” “แทนคุณ” หรือ “ทวงคืน” ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน ในชาตินี้ ทำบุญหรือทำกรรมร่วมกัน

“ล้างแค้น” “แทนคุณ” หรือ “ทวงคืน” ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน ในชาตินี้ ทำบุญหรือทำกรรมร่วมกัน

มีคำพูดที่เราเคยได้ยินมานมนานว่า พ่อแม่ลูกที่เกิดมาร่วมกัน อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เป็นเพราะทำกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรมก็ไม่อาจได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน รู้จักกัน หรืออยู่ด้วยได้กันได้

ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน

ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน บางครอบครัวโชคดีมีลูกเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อรั้น เชื่อฟังพอ่แม่ บางครอบครัวมีลูกดื้อ ก้าวร้าว ร้ายกาจกับพ่อแม่ เหมือนกลายเป็นวิบากกรรม...

 

ทําไมถึงเกิดมาเป็น พ่อแม่ลูกกัน ทำบุญทำกรรมมาร่วมกัน เพื่อมา "ล้างแค้น" “แทนคุณ” หรือ “ทวงคืน” ในชาตินี้

คัมภีร์กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่าการเป็น “สามีภรรยา " คือมีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน "บุตรธิดา " นั้นคือ “หนี้” ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น พ่อ แม่ ลูกกัน!!!

สามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมมีความรักใคร่กลมเกลียว มีความสมานสามัคคี หนักนิดเบาหน่อยให้อภัย ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรจนจนวันตาย แต่หากสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่อดีตชาติ ย่อมทะเลาะเบาะแว้งเป็นนิจ เป็นเหตุให้บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกันแก่เฒ่ายาวนาน

 

ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน

ส่วน “ลูก” ที่เกิดจากพ่อแม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนั้น ล้วนเกิดมาผูกพันด้วยกฏแห่งกรรมทั้งสิ้น!!!!

 

#ลูกเกิดมาเพื่อ “ทวงคืน”

อดีตชาติปางก่อนหนหลัง พ่อแม่เป็นหนี้ไว้ ติดหนี้เงินไว้ไม่ได้ชดใช้คืน ลูกจึงเกิดมาชาตินี้เพื่อมาทวงคืน หากเป็นหนี้น้อยเกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็อาจจากไป แต่เป็นหนี้เยอะเท่าไหร่ ถึงใช้หมดเขาก็จะไปจากเรา ต่อให้เรารักลูกมากแค่ไหน ลูกที่เกิดมาเพื่อ “ทวงหนี้” จะเป็นลูกที่ไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจ ต่อให้พ่อแม่รักมากแค่ไหน เขาก็จะไม่สนใจ ไม่ว่าจะเลี้ยงจนเติบใหญ่ เรียนจบ เขาก็จะไม่อยู่ดูแลพ่อแม่จนแก่เฒ่า เพราะเกิดมาเพื่อทวงหนี้ หมดหนี้ก็จากไป

ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน

#ลูกเกิดมาเพื่อ “แทนคุณ”

เกิดมาเพื่อแทนบุญคุณให้พ่อแม่ ด้วยพระคุณที่มีต่อกันในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมา จึงเกิดมาเพื่อได้เป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้ ลูกที่เกิดมาในลักษณะนี้เรียกว่า “ลูกกตัญญู” รู้คุณของพ่อแม่ เป็นเด็กฉลาด เป็นคนดี เชื่อฟังพ่อแม่ และไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจหรือเป็นทุกข์ช้ำใจ

#ลูกที่เกิดมา “ล้างแค้น”

ด้วยกรรมในอดีตที่ทำร่วมกันมา เมื่อได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้ ลูกที่เติบโตขึ้นมาจะกลายเป็น “ลูกทรพี” คอยล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มจม เขาเกิดมาเพื่อล้างแค้น ดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการให้อภัย

ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน

#ลูกที่เกิดมา “ใช้หนี้”

เมื่ออดีตชาติก่อนหนหลัง เป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชดใช้คืน จึงเกิดมาเพื่อชดใช้คืนในชาตินี้ ต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากน้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มากก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ หากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพ เพราะเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็ทำเพื่อใช้หนี้ไม่ได้เกิดจากจิตใจที่ดีงาม จึงเลี้ยงดูพ่อแม่โดยปราศจากความเคารพและความกตัญญู ต่างจากลูกที่เกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณ ซึ่งเกิดมาเพื่อตั้งใจทดแทนคุณพ่อแม่อย่างดีงามทั้งกายและจิตใจ

 

การได้เกิดมาเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูก แต่ยังรวมถึงญาติพี่น้อง คนรู้จักทั้งหลายที่เกิดมาร่วมชาติกัน ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน หากเข้าใจในแง่มุมนี้ ไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นอย่างไร ก็สามารถแก้ไข ให้อภัยด้วยการไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่ม แต่ให้ผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีไว้ หมั่นชวนลูกหลานครอบครัวกันเข้าวัด ทำบุญ และพ่อแม่ควรประพฤติตัวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีได้

กรรมแบบใด? ถึงได้เกิดเป็น พ่อแม่-ลูกกัน เผย ๔ ลักษณะของลูก ที่จะมาเกิดเพื่อแทนคุณ หรือ ล้างแค้นพ่อแม่?!

กฎแห่งกรรม ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า

ชาวโลกทุกคน เกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผลแห่งของกรรม ปลูกเหตุเช่นไร ย่อมได้ลิ้มผลเช่นนั้น ไม่ว่าจะเหตุใด หรือ ผลใด ล้วนหนีไม่พ้น กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

สามีภรรยา” เองก็มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วนบุตรธิดา” นั้นคือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ก็สุดแท้แต่เวรกรรมที่ทำมา หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรยาคู่ใด ที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ส่วนสามีภรรยา ที่มีกรรมชั่ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันตาย

ส่วน บุตรธิดา” นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้ ....

๑. มาแทนคุณ ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกันมา ด้วยพระคุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียหาย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

๒. มาล้างแค้น ด้วยกรรมในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกทรพี” เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่างไรดี ดังนั้น อย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน

๓. มาทวงหนี้ ชาติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็นหนี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน หนี้ที่ว่าคือ หนี้เงิน ไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืน หากเป็นหนี้กันน้อย เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็ตาย เราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่ จบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้น ก็ตายวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป หากเป็นหนี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู

ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทั้งหลาย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา หากแต่เป็นเพราะ กรรมที่ก่อกันมา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความแค้นหนักหนา ก็เกิดมาเป็นสามีภรรยา และลูกหลานพี่น้อง หากบุญคุณ และความแค้นเบาบาง ก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหาย คุณเดินซื้อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณและ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญกรรม แต่ชาติปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดตา แถมไม่พอใจ ยังทะมึงตา ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก นี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรม แต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่งกรรม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่า

๔. มาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง เขาเป็นหนี้บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้ จึงต้องทำงาน หาเงิน เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นหนี้บิดามารดามาก น้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นอย่างดี

แล้วจะแก้ไขอย่างไร หากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ ไม่ดีต่อกันมา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปรกรรมร้าย ให้กลายเป็นกรรมดีได้ ย่อมคลายความจองจำ คับแค้นให้สลายคลายลงได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า “เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต เปลี่ยนร้าย กลายเป็นดี


ที่มา : www.thaijobsgov.com

และ https://www.facebook.com/rugyimyim

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

เป็นไปได้! เมื่อพ่อแม่ลูก มีวันเดือนเกิดวันเดียวกัน

วิจัยชี้ยิ่ง ตะคอกลูก ระเบิดลงใส่ลูก ผลเสียเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์นี่แหละจะทำให้ลูกมีปัญหา

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner