ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน

lead image

แม่อยากรู้ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก วิธีวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้รู้เพศลูก มีแบบไหนบ้าง

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก การดูเพศลูกในท้องมีวิธีไหนบ้าง อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน มีวิธีวิทยาศาสตร์ที่จะรู้เพศลูกเร็วกว่าอัลตร้าซาวด์หรือไม่

 

แม่ต้องท้องกี่เดือนถึงจะได้รู้เพศลูก 

วิธีวิทยาศาสตร์บอกเพศลูกในท้อง

  • การตรวจอัลตร้าซาวด์รู้เพศลูก

เป็นการตรวจหาเพศลูกที่นิยมอย่างมาก โดยอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่า 20,000 Hz ใช้หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปจากหัวตรวจ คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อ ซึ่งมีความสามารถในการผ่านและสะท้อนกลับไม่เท่ากัน หัวตรวจที่รับสัญญาณคลื่นเสียงสะท้อนกลับระดับต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงความหนาแน่น และระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้นนำสัญญาณที่ได้รับมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพขึ้นมา

ประโยชน์ของการตรวจอัลตร้าซาวด์ นอกจากจะรู้เพศลูกได้แล้ว ยังเป็นการตรวจความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์และโครงสร้างหลัก ได้แก่ ดูรก สายสะดือ น้ำคร่ำ กระโหลดศรีษะ เนื้อสมอง แขน ขา ช่องอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าห้อง และอวัยวะหลักภายในช่องท้อง จากภาพอัลตร้าซาวด์จะเห็นขนาดของทารกในครรภ์ ช่วยยืนยันอายุครรภ์ได้ ซึ่งทำให้กำหนดวันคลอดได้ สำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์มีแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ

  1. อัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ ภาพที่ได้จะเป็นภาพ 2 มิติ ที่ได้เป็นภาพตัดขวางทีละภาพ ตามแนวคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนบระนาบ ซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นเพียงเงาดำ ๆ
  2. อัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิตินั้น หัวตรวจจะทำการส่งคลื่นเสียงในลักษณะของหลายระนาบไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ติดต่อกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่อง และทำการสร้างภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ที่จะสามารถมองเห็นความลึกของภาพได้เสมือนจริง และสามารถหมุนดูไปมาได้
  3. อัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ประเภทนี้ มีการประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้น เครื่องจะทำการเก็บภาพ 3 มิติ แต่ละภาพ แล้วแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว จึงสามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาได้ ตลอดจนสามารถเห็นถึงกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำในขณะที่ตรวจด้วย

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ : การอัลตร้าซาวด์ดูเพศจะทำได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ขึ้นไป แม่บางคนอาจเห็นเพศลูกได้ชัดจากการอัลตราซาวด์ช่วงตั้งครรภ์ 18-22 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับท่าทางของทารกในช่วงเวลานั้น ๆ

 

  • การตรวจ Chorionic Villus Sampling (CVS) รู้เพศลูก

วิธีตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมด้วยการตรวจรก Chorionic Villus Sampling (CVS) เป็นการดูดตัวอย่างของรกบางส่วนจากทารกในครรภ์ มาตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากใช้ตรวจหาเพศลูกแล้ว ยังตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้อีกด้วย เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือความพิการแต่กำเนิด

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจโครโมโซม : การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมด้วยการตรวจรก หรือการตรวจ CVS จริง ๆ แล้วเป็นการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ แต่ก็สามารถรู้เพศลูกได้ด้วย สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 – 12 สัปดาห์

 

  • การเจาะน้ำคร่ำรู้เพศลูก

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำจากถุงน้ำคร่ำเพื่อนำมาตรวจ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงเข้าทางช่องท้องเข้าไปยังมดลูกโดยดูจากอัลตร้าซาวด์ และเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำ (ปริมาณน้อยกว่า 1 ออนซ์) ส่งไปห้องแล็บเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ตามความจำเป็นและความเสี่ยงที่แพทย์ต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สามารถบอกความผิดปกติเกี่ยวกับทารกได้ เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือความผิดปกติทางโครโมโซม เช่นเดียวกับการตรวจ CVS

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการเจาะน้ำคร่ำ : การเจาะน้ำคร่ำตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 15 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน อาทิ น้ำเดิน เลือดออก ติดเชื้อ หรือร้ายแรงถึงขั้น แท้งลูก คนท้องจึงไม่อาจเจาะน้ำคร่ำในช่วงอายุครรภ์ที่ต่ำกว่านี้ และถ้าอายุครรภ์น้อย ๆ เซลล์ก็อาจไม่พอตรวจด้วย

 

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน แม่ใจร้อน! อยากรู้ว่าลูกชายหรือลูกสาว มีวิธีไหนรู้ผลเร็วกว่าอัลตร้าซาวด์ไหม

แม่ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน 

  • การตรวจ NIPT รู้เพศลูก

วิธีเจาะเลือด NIPT (Noninvasive prenatal testing) เป็นการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ด้วยการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกจากเลือดแม่ มีความแม่นยำในการตรวจความผิดปกติชนิด trisomy 21 โครโมโซมคู่ที่ 21 (ดาวน์ซินโดรม) ถึงร้อยละ 99 และยังตรวจคัดกรองความผิดปกติของ โครโมโซมคู่ที่ 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม) และโครโมโซมคู่ที่ 23 (พาทัวซินโดรม)

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจ NIPT : แม้ว่าการตรวจ NIPT เป็นการตรวจแม่ท้องที่มีประวัติหรือลักษณะทางพันธุกรรมเสี่ยงว่า ทารกอาจพิการแต่กำเนิด แต่แม่ที่ตรวจ NIPT ก็จะได้รู้เพศลูกไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยการตรวจ NIPT ทำได้เร็ว ตั้งครรภ์ 9 สัปดาห์ก็สามารถตรวจได้แล้ว

 

  • การตรวจนิฟตี้ (NIFTY Test) รู้เพศลูก

วิธีตรวจนิฟตี้คือการตรวจกรองหาลักษณะความผิดปรกติของโครโมโซมทารกในครรภ์แม่โดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ แต่ใช้วิธีเจาะเลือดของคุณแม่เพียง 10 มิลลิลิตรหรือประมาณ 3 ช้อนโต๊ะเท่านั้น การตรวจนิฟตี้จะเน้นกลุ่มความผิดปรกติที่พบบ่อย ปากแหว่งเพดานโหว่ ปัญญาอ่อน ปากและกรามเล็ก คางเว้า หูหนวก นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน หัวใจและไตทำงานผิดปรกติ สมองพิการ

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการนิฟตี้ : แม่สามารถเข้ารับการตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กในท้องมีอวัยวะครบสมบูรณ์และเริ่มพัฒนาการใช้อวัยวะต่างๆมากขึ้น และ DNA ของลูกสามารถส่งผ่านเนื้อเยื่อบาง ๆ จากสายรกเข้าไปในปนระบบเลือดของแม่จึงใช้เลือดแม่ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมของลูกได้โดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำซึ่งมีความเสี่ยงสูงและคุณแม่เจ็บตัวมากกว่า สำหรับการตรวจเพศลูกนั้น ในบางโรงพยาบาลจะแจ้งเพศลูกไปพร้อมกับผลตรวจ

 

แม่ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีตรวจ ซึ่งหลาย ๆ วิธีที่ได้บอกไปนี้เป็นวิธีตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ ส่วนการรู้เพศลูกก็เหมือนผลพลอยได้ สำหรับผลตรวจเพศลูกเมื่ออายุครรภ์น้อย ๆ นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะคาดเคลื่อนในบางวิธี ดังนั้น การอัลตร้าซาวด์เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น จะทำให้เห็นเพศทารกได้ชัดเจนกว่า หากแม่อยากทราบเพศลูกควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อหาวิธีที่เหมาะกับแม่ท้องแต่ละคนนะคะ

 

ที่มา : https://www.samitivejhospitals.com และ  https://www.phyathai.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทารกในครรภ์กินอาหารทางไหน และคนท้องควรกินอะไรให้แข็งแรงไปถึงลูกในท้อง

ตรวจดาวน์ซินโดรม แบบไหนดี แม่ท้องต้องตรวจตอนอายุครรภ์เท่าไหร่

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ที่ควรรู้ก่อนตั้งครรภ์

แม่ท้องฉีดวัคซีน หรือยัง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะปอดอักเสบ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya