ทำไมเด็กยุคใหม่ต้องมี SQ

lead image

“อยากให้ลูกรู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นที่รักของคนรอบข้างจำเป็นต้องส่งเสริมในเรื่อง SQ หรือความฉลาดทางสังคมให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก เพราะข้อมูลการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้ ได้ทำการศึกษาประวัติของบุคคลกว่าหนึ่งหมื่นคนพบว่า การได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านสมองและทักษะในการทำงานทำให้คนประสบความสำเร็จเพียง 15% เท่านั้น แต่บุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาความฉลาดทางสังคมควบคู่กับพัฒนาการด้านอื่นๆกลับประสบความสำเร็จถึง 85%”*

SQ สำคัญอย่างไร

คุณแม่หลายคนอาจสงสัยว่า SQ คืออะไร Social Quotient หรือที่เรียกสั้น ๆว่า SQ นั้นหมายถึง ความฉลาดทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีผลงานวิจัยยืนยัน และทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคตของลูกน้อย มากกว่าการส่งเสริมและพัฒนาด้านสมองเพียงอย่างเดียว

 

เด็กที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะความฉลาดทางสังคมเพียงพอ จะเป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สบตาผู้อื่นขณะพูดคุย รู้จักการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง พร้อมพยายามทำความเข้าใจ และยอมรับถึงความแตกต่างในตัวตนของแต่ละบุคคล เข้าใจความคิด และอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และผู้คนรอบๆ ตัว สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมไม่ก้าวร้าว ทำให้เป็นที่รักในหมู่เพื่อนๆ และคนรอบข้าง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาตรงหน้าได้อย่างมีสติ มีลำดับขั้นตอนจนเข้าใจ และหาทางแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล เอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างปลอดภัย พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากการมี SQ ที่ดีจะทำให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ง่าย ทำให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว ยังทำให้เด็กรู้จักการช่วยสร้างบรรยากาศดีๆ ในทุกๆ สังคมที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักสร้างมิตรภาพใหม่ๆ กับบุคคลที่มีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ แวดล้อมไปด้วยเพื่อนดีๆ และสังคมที่น่าอยู่ มีความสุขอย่างแท้จริงในอนาคต

 

ทักษะความฉลาดทางสังคมนี้ เป็นทักษะที่คุณแม่สามารถฝึกฝนพัฒนาให้ลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว คุณแม่ยุคใหม่จึงควรตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาใส่ใจพัฒนาทักษะด้านสังคมให้ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ลูกมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง ต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะทาง SQ ได้ โดยตอบสนองความต้องการของลูกน้อยอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจผู้อื่นตั้งแต่วัยแบเบาะ เมื่อลูกโตขึ้น ควรฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอย พาลูกออกไปรู้จักการเข้าสังคมออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านบ้าง ฝึกให้เด็กรู้จักการแบ่งปันของเล่นหรือขนมให้กับเพื่อนในวัยเดียวกัน รู้จักความแตกต่างของเพศ ความแตกต่างของช่วงอายุ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้จากประสบการณ์จริง คุณแม่ควรให้ความรัก ความใส่ใจลูกแต่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป พร้อมๆ กับการตั้งกฎระเบียบให้ลูกปฎิบัติตาม และรักษากฎระเบียบที่คุณแม่กำหนดให้ เพื่อจะได้เข้าใจและรู้จักหน้าที่ของตนเอง และชมเชยทุกครั้งที่ลูกรู้จักมีนํ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น

 

แม้การส่งเสริมทักษะด้านความฉลาดทางสังคมจะเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณแม่ควรฝึกฝนให้ลูกน้อย แต่การเลือกโภชนาการที่ดีเพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาก็เป็นหัวใจสำคัญไม่แพ้กัน นอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัยแล้ว คุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยด้วยการให้ดื่มนมมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าง แอลแรมโนซัส (L.RHAMNOSUS) ซึ่งโดดเด่นด้วย 3 พลังการปกป้องทั้ง ในด้านลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของลูกน้อยที่คุณรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกน้อยของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมออกไปเรียนรู้โลกกว้างและพัฒนา SQ เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ได้อย่างเต็มที่ และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป

 

 

Reference :

*http://motherandchild.in.th/content/view/764/113/

 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!