ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ครั้งแรก ทำที่ไหน ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ครั้งแรก ทำที่ไหน ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร เด็กทำบัตรประชาครั้งแรกที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ถ้าเอกสารหาย เอกสารไม่ครบทำอย่างไร

ทำบัตรประชาชนเด็ก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีสาระความสำคัญอยู่ที่การปรับลดอายุในการขอทำบัตรประชาชนครั้งแรก จาก 15 ปีบริบูรณ์ มาเป็น 7 ปีบริบูรณ์ และเพิ่มอายุการใช้งานขึ้นจาก 6 ปี ไปเป็น 8 ปี ซึ่งการที่ให้เด็กๆ ได้ ทำบัตรประชาชนเด็ก ก็เพื่อป้องกันการสวมรายการบุคคลเพราะมีการจัดเก็บข้อมูล ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่าย รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอยู่ในบัตรประจำตัวด้วย

ประโยชน์ของการทำบัตรประจำตัวเด็ก

ประโยชน์อีกอย่างก็คือ เวลาที่พ่อแม่พาลูกๆ ไปติดต่อกับสถานศึกษา การลงสมัครนักกีฬาเยาวชน หรือ ตัวแทนต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะใช้แค่บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเท่านั้น ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานแทนที่จะต้องพกสูติบัตร ทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ก็พกบัตรประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียวค่ะ

ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กครั้งแรกได้ที่ไหนบ้าง

คุณพ่อคุณแม่สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนลูกน้อยได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ

เอกสารทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกที่ต้องมี

 1. สูติบัตร (ตัวจริงและถ่ายเอกสาร)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเด็กมีชื่ออยู่
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้าน หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก
 4. เอกสารการเรียนหรือทะเบียนการเรียน (ตัวจริง)
 5. กรณีที่เด็กหรือผู้ปกครองมีการมีการเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล ให้นำใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลมา ด้วย

ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก คือ

 • ผู้ปกครอง – กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ผู้ปกครอง – กรณีรับตามคำสั่งศาล ต้องมีหนังสือจากศาล
 • ผู้ปกครอง – กรณีรับเด็กในการอุปการะ ต้องให้ศาลสั่งเรียกหนังสือคำสั่งศาล

หากเด็ก ไม่มีบุคคลตามข้อสาม ให้ผู้ซึ่งรับดูแลเด็กตามความจริงเป็นผู้รับรอง และต้องมีเอกสารซึ่งทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายของเด็กติดอยู่ เช่น หนังสือเดินทาง วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน บัตรนักเรียน หรือเอกสารอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อป้องกันการสวมตัวทำบัตรโดยทุจริต เจ้าพนักงานจะดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงว่าเด็กเป็นุคคลเดียวกับบุคคลซึ่งมีชื่อตามทะเบียนบ้านและสูติบัตรที่นำมาเเสดง

ควรให้ลูกควรเข้าโรงเรียนตอนกี่ขวบ

ทำบัตรประชาชนเด็กให้ลูก

ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนเด็ก

 1. จัดเตรียมเอกสารขอทำบัตรประจำตัวเด็กตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. ติดต่อทีประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจเอกสารและรับบัตรคิว
 3. พิมพ์ลายนิ้วมือและเขียนคำร้องเพื่อขอมีบัตรประชาชนเด็ก
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการขอมีบัตร หรือค่าปรับ
  • *การทำบัตรครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • หากยื่นขอเกินกำหนด 60 วัน นับจากวันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
  • กรณี บัตรหาย บัตรชำรุด บัตรถูกทำลาย เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
 5. พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา และอนุมัติบัตร
 6. ผลิตบัตรประชาชนเด็ก
 7. ส่งมอบบัตรประชาชนให้

ที่มา: สำนักทะเบียน อำเภอเมือง นครปฐม, สำนีกทะเบียนเขตประเวศ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ฝึกลูกพูด 2 ภาษา อย่างไรให้ได้ดี วิธีสอนลูกพูดภาษาอังกฤษ สไตล์หมอเด็ก

สอนลูกให้ทำงานบ้าน ควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ต้องฝึกอย่างไรถึงจะพอดี

5 วิธีสอนลูกไม่ให้ก้าวร้าว ดื้อด้าน เอาแต่ใจ พ่อแม่ต้องทำยังให้ลูกเป็นเด็กดี มีมารยาท

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner