ทำความรู้จัก Magic Years บ้านหลังที่สองของเด็กๆ

ทำความรู้จัก Magic Years บ้านหลังที่สองของเด็กๆ

เพราะโรงเรียนแห่งแรกของลูกควรเป็นโรงเรียนที่ทำให้ลูกมีความสุข และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักโรงเรียน Magic Years International School (MYIS) โรงเรียนที่จะปลูกฝังให้ลูกรักการเรียน ภายใต้บรรยากาศแสนอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สอง ผ่านบทสัมภาษณ์คุณครูใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและคุณแม่ค่ะ ผ่านบทสัมภาษณ์คุณคานุมซึ่งเป็นผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง MYIS และคุณแม่ค่ะ

1

กว่าจะมาเป็น Magic Years International School  (MYIS)

คุณคานุม: Magic Years  สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1991ค่ะ  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนดีๆ  สักโรงเรียนหนึ่ง ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับกับการสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ   และเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

Magic Years แคมปัสแรกนั้น เราสร้างจากบ้านย่านสุขุมวิทมาทำเป็นโรงเรียนเล็กๆ  ซึ่งช่วงแรกมีเพียงห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กอนุบาลเท่านั้น และในเวลาต่อมาเราก็ได้รับการรับรองจาก International Baccalaureate Organization (IBO) ให้เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร IB หรือ  International Baccalaureate พอคุณพ่อคุณแม่ทราบข่าวด้วยการแนะนำจากคนรู้จัก  ก็พาลูกๆ มาเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่แคสปัสเก่าเริ่มไม่เพียงพอ เราจึงต้องมีการขยับขยายโรงเรียนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ปัจจุบัน Magic Years  อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีและเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาค่ะ

 

ความแตกต่างที่ทำให้ Magic Years International School ต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ

คุณคานุม: เราแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่น 4 เรื่องด้วยกันค่ะ  เรื่องแรกคือเรา เป็นโรงเรียนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสบายใจ  ห้องเรียนเป็นห้องกระจก  คุณพ่อคุณแม่สามารถมาเยี่ยมชมหรือดูลูกเรียนได้ตลอดเวลา บุคลากรที่นี่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็น ครู รปภ. คนขับรถ ทุกคนรู้จักและจำชื่อนักเรียนทุกคนได้  เราช่วยกันดูแลเด็กๆ ทุกคนเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนเรื่องที่สอง คือ เป็นโรงเรียนที่เด็กๆ มาเรียนแล้วรู้สึกสบายใจค่ะ  สำหรับเด็กเล็กๆ นั้น การต้องมาอยู่แปลกที่คนเดียวอาจจะยังปรับตัวไม่ทัน เด็กจะรู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัย   เราก็อนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามานั่งเรียนร่วมกันกับลูกจนกว่าลูกจะพร้อมนั่งเรียนด้วยตัวเองกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เรื่องที่สาม คือสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การเรียนรู้   ที่โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง   มีสนามหญ้า สนามทราย เครื่องเล่น  ต้นไม้ และมีฟาร์มแพะเล็กๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้สำรวจอย่างไร้ขีดจำกัดทุกวันค่ะ  และเรื่องสุดท้ายคือ Magic Years เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร  IB ในประเทศไทยค่ะ

3

อยากให้คุณครูช่วยอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร IB หรือ  International Baccalaureate 

คุณคานุม: ครูให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะของเด็กแต่ละคนค่ะ  และเชื่อว่า หลักสูตร  IB นั้นเหมาะกับเด็กมากๆ เพราะเมื่อเขาโตไปก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ไม่เพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอีกด้วย หลักสูตร IB หรือ  International Baccalaureate คือหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการจัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) เกิดจากการนำระบบการศึกษาหลากหลายหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสมผสานกัน โดยจะเน้นไปที่ความเป็นพหุวัฒนธรรม และความเป็นสากล ทำให้ ผู้ที่ศึกษาในระบบนี้ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งคุณครูที่จะสอนระบบนี้ได้ต้องมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ  ต้องสังเกตและส่งเสริมทักษะให้เด็กทุกคนตาม Learner Profile ของหลักสูตร  IB ได้แก่ Caring (ผู้ซึ่งห่วงใย) Inquirers (นักค้นหา) Thinker (นักคิด) Communicators (นักสื่อสาร) Principled (ผู้มีจรรยา) Open-minded (ผู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง) Knowledgeable (ผู้รอบรู้)  Balanced (ผู้มีดุลยภาพ) Reflective (นักไตร่ตรอง) Risk Taker (ผู้กล้าลอง)

ในส่วนของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษานั้น Magic Years ให้ความสำคัญกับภาษาแม่ (mother tongue)ของเด็กๆ ทุกคน ซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆ พูดภาษาแม่คล่องแล้ว จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วขึ้นค่ะ  คุณครูทุกคนจะช่วยฝึกให้เด็กใช้ภาษาในการอ่าน เขียน ฟัง พูดได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงสอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของภาษาอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ หรือ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนที่ Magic Years ค่ะ

 

 2

Magic Years International School  เน้นปลูกฝังทักษะด้านใด และเด็กที่เรียนที่นี่จะมีลักษณะเฉพาะอย่างไร?

คุณคานุม: เด็ก Magic Years ทุกคนจะมีคุณลักษณะที่ดีตาม Learner Profile ของหลักสูตร IB นอกจากนี้ยังมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีอีกด้วย มีความสำนึกรับผิดชอบด้วยตัวเอง  สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดี และวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเยี่ยมยอดไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านค่ะ

 

Campus ใหม่แตกต่างจากที่เก่าอย่างไรบ้าง

คุณคานุม: ก่อนที่ครูจะสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เราได้มีการทำแบบสอบถาม สำรวจความคิดของเด็กๆ รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้โรงเรียนใหม่เป็นแบบไหน แม้แต่เด็กเล็กๆ ที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้ คุณครูก็ให้วาดรูปในหัวข้อโรงเรียนที่หนูชอบ  แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าทำไม  เช่น ทำไมโรงเรียนใหม่ต้องมีสไลเดอร์ใหญ่ๆ  จากนั้นก็รวบรวมไอเดียและข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรึกษากับทางสถาปนิกเพื่อออกแบบโรงเรียนที่ตรงใจมากที่สุด เรายังไม่ลืมที่จะนำสิ่งดีๆ ที่นักเรียนเราชื่นชอบจากโรงเรียนเก่ามาไว้ที่ใหม่ค่ะ ทั้งฟาร์ม แพะ ต้นไม้  โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีแค่โต๊ะกับเก้าอี้ แต่ที่นี่เป็นเหมือนอุทยานแห่งการเรียนรู้ ที่จะปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

 

หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง MYIS ไปแล้ว เรามาสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เลือกส่งลูกๆ มาเรียนที่ MYIS กันนะคะ

Magic Years MYIS 6

ตอนนี้เรามาฟังเหตุผลสำคัญจากคุณแม่กันนะคะ ว่าทำไมจึงเลือก MYIS

คุณแม่เฮี้ยง: จริงๆ แล้วก่อนที่จะเลือกให้ลูกมาเรียนที่นี่ คุณแม่ไปดูมาหลายโรงเรียนมาก ด้วยความที่ลูกเรายังเล็กมาก และก็อยู่แต่ที่บ้านตลอด พอวันหนึ่งต้องไปใช้ชีวิตที่โรงเรียนคนเดียว  คุณแม่ก็ห่วงว่าลูกจะกลัวการไปโรงเรียน จะอยู่ได้ไหม ก็เลยตั้งใจที่จะหาโรงเรียนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านที่สุดให้ลูก พอได้มาเยี่ยมชมที่ Magic Years ก็ชอบมากเลยค่ะ เพราะโรงเรียนนี้ให้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหลัง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือการเซทห้องเรียน ทำให้รู้สึกว่าถ้าหากส่งลูกมาเรียนที่นี่ ลูกน่าจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจและมีความสุข คุณแม่ก็เลยเลือกให้  Magic years เป็นโรงเรียนแห่งแรกของลูกๆ ทั้ง 4 คนค่ะ

Magic Years MYIS7

หลังจากได้เรียนที่ Magic Years International School ลูกของคุณแม่มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าเรียน

คุณแม่เฮี้ยง: ที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของความมั่นใจ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก Magic Years ค่ะ เด็กที่นี่ทุกคนมีความมั่นใจแต่อยู่ในกรอบของความพอดี ไม่ก้าวร้าว น้องเภาช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น เพราะทางโรงเรียนจะฝึกให้น้องๆ ดูแลตัวเอง เช่น ทานอาหารเสร็จต้องเก็บจาน ดูแลขวดน้ำของตัวเอง เคารพระเบียบวินัย ซึ่งสิ่งดีๆ ทุกอย่างของลูก คุณแม่เชื่อว่ามันมีพื้นฐานมาจากความสุขที่มาเรียนที่ Magic Years ค่ะ พอเขามีความสุขที่ได้มาเรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เขาก็พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆ ที่คุณครูสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆ ก็สามารถทำได้ดีค่ะ

Magic Years MYIS 8

สิ่งที่คุณแม่อยากบอกไปถึงผู้ปกครองท่านอื่นที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก

คุณแม่เฮี้ยง: โรงเรียนแห่งแรกของลูกควรเป็นโรงเรียนที่จะสร้างทัศนะคติในการเรียนที่ดีให้กับลูกค่ะ ต้องเป็นโรงเรียนที่เค้าตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าอยากไปโรงเรียน และต้องพิจารณาจากความพร้อมของลูก สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระยะการเดินทาง คุณแม่ว่าโรงเรียนแบบนี้ จะสร้างให้ลูกเป็นเด็กที่รักการเรียนได้โดยไม่ต้องบังคับหรือกดดันอะไรค่ะ

 

Magic Years MYIS 11

สิ่งที่คุณแม่คำนึงถึงมากที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้ลูก

คุณแม่แอน:  สำหรับคุณแม่คิดว่าโรงเรียนที่ดี ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับสอนหนังสือเท่านั้น  แต่ต้องสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในระยะยาวด้วย  สามารถผลักดันให้เด็กรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบังคับ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และมีการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี คือบ่มเพาะให้ลูกเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะ

Magic Years MYIS 9

รู้สึกอย่างไร  เมื่อคุณแม่ส่งลูกๆ มาเรียนที่  Magic Years International School

คุณแม่แอน:  ทั้งน้องเบย์และน้องโบว์มีความสุขมากค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่ ลูกๆ บอกคุณแม่ว่าเขาสนุกที่ได้เรียน และได้ sharing กับเพื่อนๆ และคุณครู สำหรับคุณแม่ก็รู้สึกประหลาดใจ เพราะการ sharing ทำให้เขารู้สึกสนุก เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดของตัวเองกับเพื่อนและก็พร้อมที่จะเปิดรับความคิดของผู้อื่น  ซึ่งการ sharing นั่นเองเป็นการฝึกกระบวนการทางความคิด บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และ ทักษะในการสื่อสารที่ดี  ที่สำคัญอย่างมากเลยก็คือ เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เช่น ตัวเองชอบอะไร หรือ ไม่ชอบอะไร ซึ่งสำคัญมากค่ะ

ทุกๆ เช้าน้องเบย์จะปลุกคุณแม่ตอนหกโมง เพราะกลัวมาโรงเรียนสาย  โดยจะมีการจัดการเวลาให้เวลาคุณแม่และน้อง แต่งตัว ทานข้าว และเดินทาง คือวางแผนตารางเวลาเป็นระบบระเบียบมากๆ เลยค่ะ  ซึ่งการที่เด็กวัยนี้ มีความคิดความอ่าน มีการวางแผนและมีความรับผิดชอบขนาดนี้ ทำให้คุณแม่รู้สึกภูมิใจมากๆ  ค่ะ

Magic Years MYIS 10

เรื่องที่คุณแม่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับ Magic Years International school

คุณแม่แอน:  ก่อนหน้าที่ตัดสินใจให้น้องเบย์มาเรียนที่ Magic Years ต้องบอกว่าคุณแม่ตระเวนดูโรงเรียนมากกว่า 20 แห่งค่ะ ทั้งไทย EP และนานาชาติ แต่ชอบที่นี่ที่สุด เพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นสังคมที่อบอุ่น คุณพ่อคุณแม่ทุกคน คุณครูทุกคนรู้จักกันหมดค่ะ

ทางโรงเรียนมีความเข้าใจในตัวเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างดี สามารถปรึกษาพุดคุยได้ทุกเรื่อง คุณครูมีวิธีการสอนที่เข้าใจเด็ก ช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ   โดยปราศจากการบังคับ กดดัน ให้ลูกเสียความรู้สึกหรือไม่มั่นใจ ตรงจุดนี้ทำให้คุณแม่สบายใจที่จะฝากลูกในการดูแลของคุณครูและโรงเรียนค่ะmyis-logo-centeredหากคุณแม่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆ เหมาะสำหรับเด็ก และเป็นโรงเรียนที่มั่นใจได้ว่า จะดูแลลูกน้อยของคุณแม่อย่างดีที่สุด  Magic Years International school คือทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากในย่านแจ้งวัฒนะค่ะ  และขอเชิญคุณแม่ทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นแบบ Magic Years ได้ทุกวันค่ะ

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาติดต่อที่เบอร์  02 156 6222

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.magicyears.ac.th

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner