วิจัยชี้ เด็กคนไหน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ประสบความสำเร็จ ลูกเจริญแน่ในชีวิต

วิจัยชี้ เด็กคนไหน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ประสบความสำเร็จ ลูกเจริญแน่ในชีวิต

พ่อแม่รู้หรือไม่ ยิ่งเด็ก ๆ ได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมากเท่าไร เมื่อลูกโตขึ้นก็จะยิ่งมีความสุขในชีวิตมากขึ้น ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ ลูกยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น

การเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จเป็นคนเก่ง อาจไม่ใช่แค่ให้ความรู้หรือส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวให้ลูก แต่รูู้ป่ะ..แค่เพียงเริ่มต้นให้ลูกรู้จัก ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ลูกโตขึ้นมาแล้วเจริญในชีวิตได้เช่นกันนะคะ

วิจัยชี้ เด็กคนไหน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ประสบความสำเร็จ ลูกเจริญแน่ในชีวิต

ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาวิจัยระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุว่า 2 สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือ  ความรัก และการมีจริยธรรมในการทำงาน

*จากการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของลูกนั้นเริ่มต้นง่าย ๆ จากการช่วยทำงานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว ยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงลูกตามใจ คอยทำให้ลูกตลอด โดยไม่ให้เขาเริ่มทำอะไรเลย ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้จนติดเป็นนิสัย ไม่เพียงแต่เรื่องงานบ้าน แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำการบ้านด้วย

ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากมองเห็นลูกประสบความสำเร็จในอนาคต จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องการให้ลูกได้ช่วยทำงานบ้าน ค่อย ๆ ฝึกลูกจากงานง่าย ๆ ไปตามวัย เช่น ถูพื้นห้องนอนตัวเอง เก็บของเล่นให้เข้าที่ ทิ้งขยะ ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ฯลฯ ทำให้พวกเขาได้เห็นว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องสนุกและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่จะต้องทำ ไม่มีอะไรยากเกินตัวลูก ทำไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคุ้นชิน ไม่นานลูกก็จะเกิดความเข้าใจจนทำเป็นนิสัยได้เอง

ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

เด็ก ๆ ที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งแต่เล็ก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย รู้จักเข้ากับสังคม เข้าใจผู้อื่นได้ดี เป็นคนมีน้ำใจและจิตใจดี เป็นพื้นฐานอันดีที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตเพราะได้เรียนรู้ความลำบากผ่านประสบการณ์จากการทำงานบ้านมาแล้วในวัยเด็ก โดยจากงานศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ยิ่งลูกได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมากเท่าไร เมื่อโตขึ้นก็จะยิ่งมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

นอกจากการทำงานบ้านยังสามารถให้ลูกรู้จักได้ช่วยตัวเองเป็นตั้งแต่ยังเล็ก และคอยช่วยเหลือผู้อื่นได้ ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาร่วมกันพ่อแม่ลูก ทำให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดความแน่นแฟ้นภายในครอบครัวยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

*Julie Lythcott-Haims นักเขียนและอดีตผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าวไว้บนเวที TED Talk

ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

วิจัยชี้ ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ประสบความสำเร็จ ลูกเจริญแน่ ๆ เพียงสอนลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ลูกโตขึ้นมาแล้วเจริญในชีวิตได้

ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดีอย่างไร

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาวิจัยระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุว่า 2 สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือ  ความรัก และการมีจริยธรรมในการทำงาน

*จากการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของลูกนั้นเริ่มต้นง่าย ๆ จากการช่วยทำงานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว ยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงลูกตามใจ คอยทำให้ลูกตลอด โดยไม่ให้เขาเริ่มทำอะไรเลย ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้จนติดเป็นนิสัย ไม่เพียงแต่เรื่องงานบ้าน แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำการบ้านด้วย

ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากมองเห็นลูกประสบความสำเร็จในอนาคต จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องการให้ลูกได้ช่วยทำงานบ้าน ค่อย ๆ ฝึกลูกจากงานง่าย ๆ ไปตามวัย เช่น

 • ถูพื้นห้องนอนตัวเอง
 • เก็บของเล่นให้เข้าที่
 • ทิ้งขยะ
 • ล้างจาน
 • ล้างห้องน้ำ

ทำให้พวกเขาได้เห็นว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องสนุกและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่จะต้องทำ ไม่มีอะไรยากเกินตัวลูก ทำไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคุ้นชิน ไม่นานลูกก็จะเกิดความเข้าใจจนทำเป็นนิสัยได้เอง

วิจัยชี้ เด็กคนไหน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ประสบความสำเร็จ ลูกเจริญแน่ในชีวิต

ลูก 3 ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

เด็กอายุ 3 ขวบ

 • เก็บรวบรวมของเล่นที่เล่นเสร็จแล้วและจัดเก็บมันไว้ในกล่อง
 • แปรงฟัน ล้างหน้า ล้างมือ หวีผม ตัวเอง
 • เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยให้ความช่วยเหลือนิดหน่อย

สอนลูกช่วยทำงานเพิ่มด้วย

 • ช่วยคุณพ่อเก็บหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ เข้าชั้นหนังสือ
 • ช่วยคุณแม่จัดวางผ้าเช็ดมือ จาน และ ช้อนส้อม บนโต๊ะกินข้าว
 • ทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองบนโต๊ะอาหารหลังจากทานข้าวเสร็จ
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกเลอะเทอะต่าง ๆ ที่ตัวเองทำ
 • เก็บอุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ หรือหยิบของต่าง ๆ ออกจากลิ้นชักชั้นล่าง

ลูก 4 ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

เด็กอายุ 4 ขวบ

 • เก็บที่นอนของตัวเองได้
 • ปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นตามข้าวของเครื่องใช้ต่าง
 • เป็นลูกมือช่วยคุณแม่ทำขนมหรืออาหารว่างง่าย ๆ

สอนลูกช่วยทำงานเพิ่มด้วย

 • ช่วยในการจัดเตรียมโต๊ะอาหารเย็นและดูแลการกินของตัวเองให้ดีในทุก ๆ วัน
 • ช่วยในการทำความสะอาดสวนหรือสนามหน้าบ้าน
 • ช่วยล้างจาน

ลูก 5 ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

เด็กอายุ 5 ขวบ

 • จัดเก็บที่นอนและทำความสะอาดบ้าน
 • จ่ายค่าอาหารหรือของใช้เล็กน้อย ๆ
 • ให้อาหารและทำความสะอาดมูลสัตว์เลี้ยง
 • ผูกเชือกรองเท้าเอง

สอนลูกช่วยทำงานเพิ่มด้วย

 • ทำแซนวิชหรืออาหารเช้าง่าย ๆ ให้กับตัวเองได้กิน
 • จัดเตรียมโต๊ะอาหารเย็น
 • ใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองและจัดเก็บเสื้อผ้า
 • พับเสื้อผ้าที่ซักแล้วและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

การสอนลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน นอกจากจะฝึกวินัย ยังช่วยให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ และฝึกฝนกิจวัตรที่ต้องทำในแต่ละวัน เพียงพ่อแม่สอนลูกช่วยทำงานบ้าน ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ก็จะทำให้ลูกโตไปไม่ลำบาก มีความเจริญในชีวิต และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เพราะลูกจะมีความอดทน รู้จักหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกับลูกเมื่อเติบโตขึ้น


credit content : www.kapook.com

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

ลิสต์งานบ้านที่เหมาะสม สำหรับเด็กแต่ละวัย

งานบ้านง่าย ๆ สำหรับลูกอายุ 2-8 ขวบ

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner