ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน เสริมมงคล!

ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน เสริมมงคล!

ชื่อมงคลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกมากๆเลยนะคะ มาดู ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน เสริมมงคล!

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม  วันนี้ theAsianparent รวม ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน เสริมมงคล!

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกชายเกิดวันพุธ (กลางคืน) ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้หาญกล้าดั่งนักรบ

รณกฤต อ่านว่า รนนะกริด แปลว่า ผู้เป็นนักต่อสู้อันประเสริฐ

ราเชน อ่านว่า ราเชน แปลว่า ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง

วสุ อ่านว่า วะสุ แปลว่า ผู้มีสมบัติพร้อมมูล, ทรัพย์สิน

เวทน อ่านว่า เวทน แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเลิศ

รณวร อ่านว่า รนนะวอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ

รถยุทธ อ่านว่า รดถะยุด แปลว่า ผู้ทรงรบด้วยรถศึก

เรวัต อ่านว่า เรวัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากมาย

โรจกร อ่านว่า โรดจะกอน แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์

ลลิต อ่านว่า ละลิด แปลว่า ผู้มีความงาม, น่ารัก

ลิขิต อ่านว่า ลิขิด แปลว่า ผู้ทรงหนังสือ, การขีดเขียน

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรธน อ่านว่า วอระทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรัณ อ่านว่า วะรัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยเกียรติ์

วริน อ่านว่า วะริน แปลว่า ผู้ที่ได้รับพร

วสุกฤต อ่านว่า วะสุกริด แปลว่า นักปราชญ์ดั่งกวี

วิชิต อ่านว่า วิชิด แปลว่า เจ้าแห่งดินแดน, อาณาจักร

วสุธา อ่านว่า วะสุทา แปลว่า ผู้มีอำนาจของแผ่นดิน

โสธร อ่านว่า โสทอน แปลว่า ผู้ครองความดี

รณรัต อ่านว่า รนนะรัด แปลว่า ยินดีในการรบ

รณิศ อ่านว่า ระนิด แปลว่า เป็นใหญ่ในการรบ

วิชญาต อ่านว่า วิดชะยาด แปลว่า ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก

วีติ อ่านว่า วีติ แปลว่า ผู้ได้รับความสุข

ยงสุข อ่านว่า ยงสุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

ยศกร อ่านว่า ยดสะกอน แปลว่า ผู้สร้างยศ, รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศกฤต อ่านว่า ยดสะกริด แปลว่า ที่ให้เกียรติให้ชื่อเสียง

ยุทธนา อ่านว่า ยุดทะนา แปลว่า การสู้รบด้วยความสามารถ

รจนกร อ่านว่า รดจะนะกอน แปลว่า ผู้ให้การสร้างสรรค์

รสิน อ่านว่า ระสิน แปลว่า มีรสดี รสนิยมดี

รักษิต อ่านว่า รักสิด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

รุจิกร อ่านว่า รุจิกอน แปลว่า ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์

โรจนา อ่านว่า โรดจะนา แปลว่า สว่างมีความสุข

วงศกร อ่านว่า วงสะกอน แปลว่า ผู้ตั้งวงศ์สกุล

วรายุ อ่านว่า วะรายุ แปลว่า ชีวิตอันประเสริฐ

วัชระ อ่านว่า วัดชะระ แปลว่า สายฟ้า, เพชรอันมงคล

วิชชากร อ่านว่า วิดชากอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิดชุกอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญะ อ่านว่า วิดชะยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิญญู อ่านว่า วินยู แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

วิธาน อ่านว่า วิทาน แปลว่า ผู้มีระเบียบวินัย

วิรัช อ่านว่า วิรัด แปลว่า ปราศจากธุลี, ไม่มีมลทิน

วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

รณรัต อ่านว่า รนนะรัด แปลว่า ยินดีในการรบ

รณิศ อ่านว่า ระนิด แปลว่า เป็นใหญ่ในการรบ

ไตรทศ อ่านว่า ไตรทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์

ยงยล อ่านว่า ยงยน แปลว่า เข้าใจอย่างซาบซึ้ง

ยศธน อ่านว่า ยดสะทน แปลว่า มีชื่อเสียงมาก

รณยศ อ่านว่า รนนะยด แปลว่า มีชื่อเสียงทางการรบ

รัตนทัต อ่านว่า รัดตะนะทัด แปลว่า ผู้ทรงด้วยความสุกผ่องใส

ราญรอน อ่านว่า ราญรอน แปลว่า การรบด้วยความสามารถ

วณิกกุล อ่านว่า วะนิกกุน แปลว่า ตระกูลแห่งการค้าขาย

วรณัน อ่านว่า วอระนัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วรรณกร อ่านว่า วันนะกอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรรณิก อ่านว่า วันนิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ

วรัญญู อ่านว่า วะรันยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วัชรทัต อ่านว่า วัดชะระทัด แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นที่ตั้ง

วัชรธร อ่านว่า วัดชะระทอน แปลว่า ประกอบสายฟ้า

วัทธิกร อ่านว่า วัดทิกอน แปลว่า ผู้ทำการค้าเป็นเลิศ

วิศาล อ่านว่า วิสาน แปลว่า กว้างขวาง

ชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางคืน)

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน

กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

ฐิติกร อ่านว่า ถิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

ปภาณิน อ่านว่า ปะ-พา-นิน แปลว่า พูดเก่ง ท่องจำเก่ง

ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรรณวรส อ่านว่า พัน-วะ-รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม

พริมา อ่านว่า พริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

ภัคธีมา อ่านว่า พัก-ที-มา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

วิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

ลักษณ์ณารา อ่านว่า ลัก-นา-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

วรดา อ่านว่า วอ-ระ-ดา แปลว่า ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

วรินยุพา อ่านว่า วะ-ริน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

วิมลิน อ่านว่า วิ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เมนูซุปเมนูอาหารเด็ก 1 ขวบ เพิ่มพัฒนาการสมอง ยิ่งกินยิ่งฉลาด

น้ำคาวปลามีกลิ่น ผิดปกติไหม น้ำคาวปลากี่วันหมด จำเป็นต้องกินยาขับหรือเปล่า

สูตรเมนู อาหารว่างคนท้อง ไตรมาสแรก สำหรับคุณแม่ อิ่มอร่อยทั้งครอบครัว

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner