ความฉลาด 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีพัฒนาความฉลาดลูก พร้อมอาชีพตามความฉลาดแต่ละด้าน

ความฉลาด 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีพัฒนาความฉลาดลูก พร้อมอาชีพตามความฉลาดแต่ละด้าน

ความฉลาดมีถึง 8 ด้านเลยนะ ลูกรักฉลาดด้านไหน? ความฉลาด 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ความสามารถของมนุษย์ 8 ด้าน พร้อมวิธีพัฒนาความฉลาดลูก

ความฉลาด 8 ด้าน

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) เผย ความฉลาด 8 ด้าน ความสามารถของมนุษย์ 8 ด้านมีอะไรบ้าง พร้อมวิธีพัฒนาความฉลาดลูก

 

ความฉลาด 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา

ทฤษฎีพหุปัญญา เริ่มต้นมาจากแนวคิดของ Howard Gardner ที่เชื่อว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน ซึ่งต่างจากความเชื่อทั่วไปที่มักจะมองว่าคนที่ฉลาดก็คือคนที่เรียนเก่ง พูดเก่ง มีเหตุผลหรือคิดเลขข้อที่ยาก ๆ ได้ แต่ตามทฤษฏีนี้ความฉลาดมีถึง 8 ด้านด้วยกัน

 

อาชีพที่เหมาะกับความฉลาดทั้ง 8 ด้าน

ความฉลาดด้านภาษา

ความสามารถด้านการรับรู้ เข้าใจและเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านภาษา

 1. สนับสนุนให้ลูกอ่านหนังสือ และฝึกการเขียนโดยอาจจะเขียนเรื่องสั้น ๆ ให้พ่อแม่อ่าน หรือเขียนไดอารี่ทุกวัน
 2. สอดแทรกด้วยการหากิจกรรมฝึกภาษาให้เล่น เช่น เกมต่อคำ ครอสเวิร์ด เป็นต้น
 3. เปิดโอกาสให้ลูกได้พูด แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านภาษา

ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านสิ่งพิมพ์ กวี ภาษาศาสตร์ และพิธีกร

 

ความฉลาดด้านการใช้ตรรกะและการคำนวณ

ความสามารถในการคิดเป็นเหตุเป็นผลและคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ใช้การคาดการณ์และตั้งสมมุติฐานต่าง ๆ ได้ดี

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านการใช้ตรรกะและการคำนวณ

 1. ฝึกให้เล่นเกมที่ต้องใช้การคิดคำนวนเช่น เกมตัวเลข หรือไพ่
 2. สนับสนุนให้ลูกทำการทดลองเพื่อหาคำตอบของสิ่งต่าง ๆ
 3. ฝึกทักษะทางด้านการใช้เหตุผล กาารแก้ปัญหา หัดให้เล่นปัญหาเชาว์

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านการใช้ตรรกะและการคำนวณ

ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักทดลองวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และนักบัญชี

 

ความฉลาดด้านธรรมชาติ

ความสามารถในการเข้าใจปรากฎการณ์และรู้จักธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เช่น ถ้าปลูกต้นไม้ก็จะรู้ว่าต้องปลูกต้องดูแลอย่างไร ต้นไหนชอบน้ำชอบแสงอย่างไร

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านธรรมชาติ

 1. ให้ลูกปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์
 2. ฝึกให้ลูกรู้จักสังเกต เช่น จดบันทึกสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้
 3. พาลูกเที่ยวศึกษาสิ่งแวดล้อม เช่น เดินป่า ไปสวนสัตว์

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านธรรมชาติ

ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เกษตรกรรม ธรณีวิทยา หรือ ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

 

ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง

มีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านการเข้าใจตนเอง

 1. ปล่อยให้ลูกได้ทำงานคนเดียวบ้าง
 2. สนับสนุนหากลูกมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ
 3. เพราะเด็กในกลุ่มนี้มักจะรักสันโดษ พ่อแม่จึงควรให้ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นบ้าง

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง

สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักคิดหรือนักปรัชญา

 

ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์

ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น รู้และคาดเดาอารมณ์ ความคิดของผู้อื่น ทำให้ปฏิสัมพันธ์และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านมนุษยสัมพันธ์

 1. ให้ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในวัยเดียวกัน เช่น พาไปเที่ยวสนามเด็กเล่น
 2. พาลูกเข้าสังคมบ่อย ๆ
 3. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการพูดคุย แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์

ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์เหมาะกับการทำงานด้านการนำเที่ยว การทูต พนักงานขายของ พนักงานต้อนรับ นักการเมือง

 

ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและควบคุมการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี ถ้าเห็นท่าทางอะไรก็ทำตามได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

 1. ปล่อยให้ลูกได้วิ่งเล่นอย่างอิสระ
 2. สนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่ได้แสดงออก อย่างเช่น กีฬา การแสดง การเต้น
 3. ใช้การสอนสิ่งต่าง ๆ ผ่านการให้ลงมือปฏิบัติจริง

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะที่จะทำงานเป็นนักเต้นรำ dancer และนักกีฬา

 

ความฉลาดด้านดนตรี

ความสามารถในการจับระดับเสียงดนตรี จับจังหวะและจดจำได้อย่างแม่นยำ จนทำให้สามารถร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านดนตรี

 1. สนับสนุนให้ลูกเล่นดนตรี โดยจัดหาเครื่องดนตรีให้ หรือส่งลูกไปเรียนดนตรี
 2. เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความสามารถ เช่นเล่นดนตรีโชว์ในงานโรงเรียน หรืองานเลี้ยง
 3. พาลูกไปดูการแสดงดนตรีที่ลูกสนใจ

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านดนตรี

ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะจะเป็นนักดนตรี นักร้อง นักประพันธ์เพลง

 

ความฉลาด 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีพัฒนาความฉลาดลูก พร้อมอาชีพตามความฉลาดแต่ละด้าน แม่ต้องหาความถนัดลูกให้เจอ! เช็คเลยอาชีพสำหรับความฉลาดทั้ง 8 ด้าน

ความฉลาด 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา

ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ และศิลปะ

มีความสามารถในการจับรูปภาพ รูปทรง รับรู้ทิศทางตำแหน่งได้ดี เด็กที่มีความฉลาดทางศิลปะ จะมีความหลงไหลในการวาดภาพ นั่งวาดภาพระบายสีได้เป็นเวลานาน ๆ มีความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ดี สามารถจดจำสถานที่ที่เคยไปได้

วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านมิติสัมพันธ์ และศิลปะ

 1. ปล่อยให้ลูกได้วาดภาพ หรือทำงานประดิษฐ์อย่างอิสระโดยไม่ตีกรอบให้กับสิ่งที่ลูกทำ
 2. พาไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ หรืองานแสดงภาพ
 3. ฝึกให้ลูกสเก็ตช์ภาพเหมือน หรือหัดถ่ายรูป

อาชีพของคนที่มีความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ และศิลปะ

ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์เหมาะที่จะทำงานด้านสถาปนิก วิศวกรรม วาดรูป ออกแบบหรือช่างภาพ

 

ความฉลาด 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา พ่อแม่ต้องหาความฉลาดของลูกให้เจอ แล้วพัฒนาความฉลาดลูกด้านนั้น ๆ เพราะความฉลาดมีมากถึง 8 ด้านเลยนะคะ

 

ที่มา : ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อยากให้ลูกฉลาดต้องกินอะไร ? 7 อาหารบำรุงสมองลูก ให้ลูกกินบ่อยๆ เเล้วฉลาด ความจำดี

คนท้องกินอะไรให้ลูกขาว ผิวสวย ผิวเนียนนุ่น คนท้องอยากให้ลูกผิวดีต้องทำยังไง?

10 แอพเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด สำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถม

6 Tips สอนสมองลูกให้เรียนดีและมีความสุข

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner