การให้ลูกเรียนดนตรีให้ประโยชน์ต่อลูกอย่างไรบ้าง?

มีการค้นคว้าจากประเทศเยอรมันบอกว่า การให้ลูกเรียนดนตรีมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้มากเป็นสองเท่าของการเล่นกีฬา เต้น หรือแสดงละครอีก เด็กที่เรียนดนตรีจะมีกระบวนการความคิดที่เด่นชัด เรียนได้เกรดดี มีความรอบคอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเปิดเผยมากกว่า

Gallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery Img
app info
get app banner