รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

โรงเรียน Kidz Village International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และใช้ธรรมชาติส่งเสริมการเรียนรู้

Kidz Village โรงเรียนที่สร้างความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

Kidz Village

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลือกโรงเรียนอนุบาลนานาชาติให้ลูกรักอยู่นั้น ปัจจัยในการเลือกของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันไป แต่เชื่อว่าทุกคนนั้น ย่อมต้องการเห็นลูกรักมีความสุขกับการเรียนในทุก ๆ วันใช่ไหมคะ? ในวันนี้เราจึงอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ได้รู้จักกับโรงเรียน Kidz Village International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ด้วยการนำธรรมชาติมาห้อมล้อมเช่นต้นไม้ใหญ่และสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้นำมาเพื่อความร่มรื่น แต่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ให้พวกเขาได้เล่น ได้เรียนรู้และสนุกกับการสัมผัสธรรมชาติของจริง พูดในฐานะแม่คนนึงได้อย่างเต็มปากว่า ถ้าเราเป็นเด็ก เราต้องอยากมาเรียนที่นี่ทุกวันแน่ ๆ

สภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากที่สุด จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

Kidz Village

ด้วยแนวคิดว่า การให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายแข็งแรงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสุข จึงทำให้พื่นที่กว่า 7 ไร่ของโรงเรียน Kidz Villageนั้นแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติทั่วไป เพราะสภาพแวดล้อมของที่นี่ เด็กจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ทั้งต้นไม้ใหญ่, แปลงผัก, คลอง และบริเวณเลี้ยงสัตว์ทั้ง เป็ด ไก่ และแพะ ที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสนุกกับความเป็นธรรมชาติในทุก ๆ วัน

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

ในส่วนของสนามเด็กเล่นนั้น โดยปกติแล้วโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มักนิยมใช้พื้นยางนิ่ม ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับบาดเจ็บ แต่ที่ Kidz Villageกลับเลือกใช้พื้นทรายในการป้องกันอันตราย เพื่อให้เด็กได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุด และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สนุกกับการใช้จินตนาการเล่นสนุกกับทรายตามความคิดของตัวเอง ที่สำคัญที่โรงเรียนแห่งนี้ มีสนามเด็กเล่นอยู่ 2 สนามที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมการเล่นและการเรียนรู้ให้แตกต่างไปตามวัยของเด็ก เพราะเด็กแต่ละวัยก็มีพัฒนาการและสรีระร่างกายที่แตกต่างกัน

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตร EYFS x Project Approach โดยมีคุณครูดูแลด้วยความรัก

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้ว คุณพ่อ คุณแม่ หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ของที่นี่ว่าเป็นแบบไหน? การเรียนการสอนของที่นี่เน้นพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยใช้หลักสูตร EYFS ของ British Curriculum ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแห่งชาติเพื่อการศึกษาเด็กเล็ก ที่ให้ความสำคัญกับ พัฒนาการด้านสังคม  พัฒนาการด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ, พัฒนาการด้านภาษา

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

และ สิ่งที่พิเศษก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้แบบ Project Approach ให้พวกเขาได้ลงมือทำในสิ่งใกล้ตัวที่เขาสนใจไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก,  การให้อาหารสัตว์,  การทดลองวิทยาศาสตร์ หรือการทำงานไม้ ซึ่งในการเรียนรู้นั้น เด็ก ๆ จะได้รับอิสระในการลงมือทำอย่างเต็มที่ เช่น หากเป็นคาบเรียนคณิตศาสตร์ บวกลบเลข นอกจากการเขียนทดลงบนกระดาษแล้ว พวกเขาอาจจะวิ่งไปเก็บหินหรือไข่ไก่มาใช้แทนจำนวนตัวเลขก็ได้ เป็นการเสริมจินตนาการและการแก้ไขปัญหาด้วยความสร้างสรรค์

ที่สำคัญเพื่อการดูแลเด็กด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โรงเรียนนี้จึงรับเด็กจำกัดเพียงแค่ 120 คนเท่านั้น แม้จะมีพื้นที่โรงเรียนกว้างกว่า 7ไร่ก็ตาม ทำให้คลาสเรียนของที่นี่เป็นคลาสเรียนเล็ก ๆ ที่คุณครูสามารถเข้าถึงการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก การพัฒนาเด็ก และสามารถเอาใจใส่เด็ก ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคุณครู

สำหรับ คุณพ่อ คุณแม่ ที่สนใจอยากพาลูกไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของโรงเรียน Kidz Villageสามารถพาลูกรักไปร่วมกิจกรรม Open House ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นี้ได้เลย โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมนี้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และพฤศจิกายนของทุกปี

รู้จักกับ Kidz Village โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ ใส่ใจความสุขในการเรียนรู้ของเด็ก และมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

โรงเรียน Kidz Village International Kindergarten เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น Toddler 1 (1 ขวบครึ่ง) จนถึงชั้น Kindergarten 3 (6 ขวบ)  ข้อมูลเพิ่มเติม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner