จากชีวิตที่ชอบหาความรู้ในงาน PR และสื่อสำหรับเด็ก วันนี้กับตำแหน่ง "คุณแม่ฟูลไทม์" ก็ยังคงรักการค้นคว้าเพื่อตัวน้อยไม่เปลี่ยนแปลง