ดิฉันมีประสบการณ์ทำงานเขียนบทความทางการแพทย์ และเคยเป็นนักออกแบบภาษาในแชทบอท AI และหุ่นยนต์มาก่อน ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นนักเขียนที่ theAsianparent Thailand ดิฉันหวังว่าคุณผู้อ่านทุกคน จะชื่นชอบบทความที่ดิฉันเขียน เป้าหมายในอนาคตของดิฉัน คือ การเป็นนักเขียนที่สามารถสร้างความสุขให้คนอ่าน และถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ที่มีประโยชน์ให้คนทั่วไปได้อ่าน ดิฉันหวังอย่างยิ่ง ว่าดิฉันจะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันวงการนักเขียน ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ นักเขียนคนอื่น ๆ ค่ะ และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ดิฉันได้จบจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (Literature & Linguistics) จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งดิฉันก็ได้นำความรู้และทักษะด้านการตีความภาษา หรือการเขียนเรียบเรียง มาใช้กับการเขียนบทความที่ theAsianparent Thailand ด้วยค่ะ