300 ชื่ออิสลาม ตั้งชื่อลูกอิสลาม ลูกชาย-ลูกสาว ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ

300 ชื่ออิสลาม ตั้งชื่อลูกอิสลาม ลูกชาย-ลูกสาว ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ

วันนี้ TheAsianparent Thailand จะนำ 300 ชื่ออิสลาม เพรา ๆ ความหมายดี ๆ มาแนะนำให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกคนกัน

300 ชื่ออิสลามตั้งชื่อลูกอิสลาม ลูกชาย-ลูกสาว ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ

 

การตั้งชื่อเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาไปกับส่วนนี้กันเยอะมาก บางคนอาจจะดูที่ความหมายของชื่อ บางคนอยากได้ชื่อลูกที่คล้องจองหรือเหมือนกับตัวเอง บางคนก็ตั้งชื่อลูกที่มีนัยยะสำคัญมากกว่าความหมายของมัน วันนี้ TheAsianparent Thailand จะนำ 300 ชื่ออิสลามมาแนะนำให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกคนกัน

 

300 ชื่ออิสลาม

300 ชื่ออิสลาม

300 ชื่ออิสลามลูกชาย-ลูกสาว

1. อาดัม ความหมาย ชื่อของนบีองค์แรก

2. ฟาร่า ความหมาย แสงพระอาทิตย์ตกดิน

3. อาบีร หมายความว่า เข้มแข็ง

4. มุนา แปลว่า แสงสว่าง

5. บิลกิส แปลว่า ชื่อของราชินีแห่งอาณาจักรสะบะอ(เยเมน)และเป็นภรรยาของนบีสุลัยมาน(กษัตริย์โซโลมอน)

6. มัรยัม แปลว่า มารดาของนบีอีซา (เยซู)

7. ฮัฟเซาะฮ์ แปลว่า ภรรยานบีมุฮัมมัด(ซ.ล)

8. ซัยหนับ แปลว่า ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 

9. นูรีน แปลว่า แสงสว่าง

10. นาดา แปลว่า น้ำค้าง

11. ลัยลาฮ์ แปลว่า กลางคืน

12. ตัสนีม แปลว่า น้ำพุแห่งสวรรค์

13. นิสรีน แปลว่า กุหลาบขาว

14. เศาะบาฮ แปลว่า รุ่งอรุณ ยามเช้า

15. มูนา แปลว่า ความหวัง

16. ฮูดา แปลว่า ทางนำ

17. ซัลมา แปลว่า ความปลอดภัย มั่นคง

18. นัจญ์วา แปลว่า การยกย่อง

19. ฮุซนี แปลว่า ความดีของฉัน

20. ฮุสนุน แปลว่า ดี สวยงาม

21. นัจมีย์ แปลว่า ดวงดาว

22. บุชรอ แปลว่า ข่าวดี

23. ญันนะฮ์ แปลว่า สรวงสวรรค์

24. มัซนีย์ แปลว่า เบิกบาน, ระยิบระยับ

25. นุฮา แปลว่า ความรู้

26. นุอมา แปลว่า ความกรุณา ความโปรดปราน

27. ฟาติน แปลว่า สตรีที่มีความสวย

28. ดานา แปลว่า เฉลียวฉลาด

29. ซัลมา แปลว่า ปลอดภัย

30. ซีรีน แปลว่า ชื่นชม ยินดี

31. อับยาน แปลว่า ที่ผ่องใส

32. อาตูน แปลว่า ผู้ให้การศึกษา

33. อารอ แปลว่า การตกแต่ง

34. อัยมาน แปลว่า ความมงคล

35. อัลมาส แปลว่า เพชร

36. บะตูล แปลว่า ผู้หญิงบริสุทธ์ิ

37. บิลละฮ์ แปลว่า มีคุณธรรม

38. ตาญี แปลว่า มงกุฏของฉัน

39. ตะมาม แปลว่า ความสมบูรณ์

40. ฮัลวา แปลว่า ความหวาน

 

300 ชื่ออิสลาม

ชื่อ อิส ลาม

 

 

300 ชื่ออิสลามลูกชาย-ลูกสาว พร้อมความหมาย

41. คอตูน แปลว่า หญิงคุณธรรม

42. คอนัม แปลว่า สุภาพสตรี

43. ซิกรอ แปลว่า ที่เตือนใจ

44. อะรีบ แปลว่า ผู้มีปัญญาและรู้แจ้ง

45. อะดีบ ความหมาย ผู้มีมารยาท,นักวรรณกรรม

46. อะซีร ความหมาย ผู้ได้รับการยกย่องให้เกียรติ

47. อะริจญ์ ความหมาย ผู้มีกลิ่นหอมฟุ้ง

48. อะซีลฺ แปลว่า ผู้มีชาติตระกูลดี

49. อะกีดฺ แปลว่า ผู้แน่วแน่มั่นคง

50. อะลีฟ แปลว่า ผู้คุ้นเคย,มิตรสหาย

51. อะนีส แปลว่า ผู้คุ้นเคย,ผู้เป็นมิตร

52. บัดรี่ย์ แปลว่า ฝนก่อนเหมันตฤดู

53. บะดีลฺ แปลว่า สิ่งทดแทน, ผู้มีเกียรติ

54. บาซิลฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญชาญชัย

55. บาซิม แปลว่า ผู้ยิ้มแย้ม

56. บัซซามฺ แปลว่า ผู้ที่ยิ้มเก่ง

57. บากิรฺ แปลว่า ผู้มาแต่เช้าตรู่

58. บะกิรฺ แปลว่า ผู้เรียนรู้ได้เร็ว,ฝนแรกของฤดู

59. ซาบิต แปลว่า ผู้มั่นคงหนักแน่น

60. ซะรี่ย์ แปลว่า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน

61. ซ่ากีฟ แปลว่า ผู้ฉลาดหลักแหลม

62. ญุดดีย์ แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

63. ญ่าดีรฺ แปลว่า ผู้เหมาะสม

64. มิจญ์ซามฺ แปลว่า ผู้เด็ดขาดในการตัดสิน

65. ญุนฺน๊าบ แปลว่า ผู้เดินเคียงข้าง

66. ญินด๊าร แปลว่า ราชองครักษ์

67. ญะนีส แปลว่า ของแท้ดั้งเดิม

68. มิจญ์ว๊าด แปลว่า ผู้นำแต่สิ่งที่ดี ๆ มา

69. เญาว๊าด แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

70. ฮาติม แปลว่า ผู้ตัดสิน,ผู้ปกครอง

71. ฮัยดัรฺ แปลว่า ราชสีห์

72. ฮาริส แปลว่า ผู้คุ้มกัน

73. ฮะซีบ แปลว่า ผู้มีชาติตระกูล

74. ฮุสบานฺ แปลว่า ลูกธนูเล็ก

75. ฮุซามฺ แปลว่า ดาบ

76. ฮะซีนฺ แปลว่า ผู้งดงาม

77. ฮะซีฟฺ แปลว่า ผู้มีความเห็นและปัญญาดี

78. ร็อยมี แปลว่า ความสุขสบาย

79. รอนีย์ แปลว่า ราชินี

80. ซัยนับ แปลว่า ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

 

300 ชื่ออิสลาม

300ชื่ออิสลามลูกชาย ลูกสาว

 

81. ซัยนูน แปลว่า เครื่องประดับสวยงาม

82. ซัยตูน แปลว่า ผลมะกอก

83. ซัยบา แปลว่า การตกแต่ง

84. ซัยนัต แปลว่า การตกแต่งสวยงาม

85. ซัลวา แปลว่า นกชนิดหนึ่ง

86. ซารอ แปลว่า ความสะอาด

87. เซาดา แปลว่า สุภาพสตรี

88. สะรอบ แปลว่า ภาพลวงตา

89. สะมีน แปลว่า เจ้าเนื้อ

90. ชับนัม แปลว่า น้ำค้าง

91. ชะมาอ์ แปลว่า เทียนไข

92. ชาเราะฮ์ แปลว่า ฉลาดและสวยงาม

93. ชะซา แปลว่า กลิ่นหอม

94. ชัชวาน แปลว่า กลิ่นหอมอบอวล

95. ชีมะฮ์ แปลว่า นิสัยดี

96. ชีรีน แปลว่า หวาน

97. เศาะบา แปลว่า ลมตะวันออก

98. เศาะมาห์ แปลว่า รุ่งอรุณ

99. เศาะฟาอ์ แปล ที่ใสสะอาด

100. อะฟาฟ แปลว่า ร่างกายสมบูรณ์

101. อัยนูน แปลว่า ผู้ที่ตาโต

102. อุลยาอ์ แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี

103. อุซมี แปลว่า ย่ิงใหญ่

104. ฟัยรูซ แปลว่า ไพลิน

105. ฟะรอห์ แปลว่า ยินดี

106. กะฟาฟ แปลว่า ความพึงพอใจ

107. กันวัล แปลว่า ดอกลิลลี่

108. ลัยลา แปลว่า ราตรี

109. ลีนา แปลว่า อ่อนโยน

110. นะดา แปลว่า น้ำค้าง 

111. นะญาห์ แปลว่า ชัยชนะ

112. นัซนีน แปลว่า ละเอียดอ่อน

113. นาฮีด แปลว่า ชนชั้นสูง

114. วะฟาอ์ แปลว่า มั่นต่อสัญญา

115. วะลา แปลว่า ภักดี

116. วัสมา แปลว่า แน่นอน

117. วาเฟีย แปลว่า ภักดี

118. ฮะฟีลฺ แปลว่า ผู้มีความพยายาม

119. ฮะฟี่ย์ แปลว่า ผู้ให้เกียรติและแสดงความดีใจ,ผู้รู้จริง

120. ฮะลีฟ แปลว่า ผู้ที่อยู่ร่วมตลอด

 

300 ชื่ออิสลาม

ชือลูกอิสลาม

 

300 ชื่ออิสลามรวมชื่ออิสลามลูกชาย-ลูกสาว

121. ฮะมีมฺ แปลว่า เพื่อนรัก

122. ฮุมาดฺ แปลว่า เป้าหมาย,จุดหมายแห่งความเพียร

123. ฮะมีส แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญ

124. ฮะนานฺ แปลว่า เมตตา,สิริมงคล

125. ฮะนีฟฺ แปลว่า ผู้มีความเคร่งครัดในศาสนา

126. เคาตัลฺ แปลว่า ผู้มีบุคลิกภาพงดงาม

127. ค่อลีลฺ แปลว่า เพื่อนรักที่สนิทชิดเชื้อ

128. ค็อลลาซฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ระมัดระวังรอบคอบ

129. ค่อนานฺ แปลว่า ความสุข,ความอยู่ดีกินดี

130. อัคนัส แปลว่า ราชสีห์

131. คอยมี่ย์ แปลว่า ผู้สร้างกระโจม

132. ดัรฺวีชฺ แปลว่า นักพรต,นักบุญ

134. ดิลฺฮามฺ แปลว่า ราชสีห์,ผู้ห้าวหาญ

135. ดีน๊ารฺ แปลว่าเหรียญทองคำ

136. ดุฮฺรี่ย์ แปลว่า ผู้มีอายุยืน

137. ดูรี่ย์ แปลว่า นกกระจอก

138. เดาว๊าสฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญ,สิงโต

139. วาเลีย แปลว่า เป็นมิตร

140. วาเกีย แปลว่า น่านับถือ

141. วิดาด แปลว่า ความรัก

142. วูรูด แปลว่า ดอกกุหลาบ

143. ฮะนา แปลว่า ความเมตตา

144. ฮัมนา แปลว่า องุ่นแดง

145. ฮัยฟา แปลว่า หุ่นสวย

146. ฮันนา แปลว่า ความเห็นอก เห็นใจ

147. ฮาล่า แปลว่า รัศมี

148. ฮาดยา แปลว่า ของขวัญ

149. ฮามะฮ์ แปลว่า ตกหลุมรัก

150. ยัมฮา แปลว่า นกพิราบ

153. ยาร่า แปลว่า ผีเสือน้อย

154. ยัชฟีน แปลว่า สุขภาพดี

155. ยะซิม แปลว่า ดอกมะลิ

156. ซีเนีย แปลว่า ดอกไม้

157. ฮาเนีย แปลว่า ดีใจ

158. ฮิลา แปลว่า แสงจันทร์

159. ฮีบา แปลว่า ของขวัญ

160. ยานี แปลว่า สีแดง

161. ร็อยยิสฺ แปลว่า ผู้นำของกลุ่มชน

162. ร็อบบ๊าบฺ แปลว่า เมฆสีขาว

163. ร่อบีสฺ แปลว่า ผู้มีทรัพย์สินมาก,ผู้กล้าหาญ

164. รอบิฏ แปลว่า นักปฏิบัติธรรม

165. ร่อดีด แปลว่า เมฆหลังฝน

166. รอดิน แปลว่า หญ้าฝรั่น

167. ร่อซีสฺ แปลว่า ผู้มีปัญญา,ผู้มั่นคง

168. ร่อซีนฺ แปลว่า ผู้มีความเห็นที่ดี

169. ร่อชีกฺ แปลว่า ผู้มีความนุ่มนวล

170. ร่อฎีย์ แปลว่า ผู้มีความรัก

171. ร่อฟีฟฺ แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์,ความงาม

172. ร่อวีย์ แปลว่า ผู้มีปัญญาและร่างกายสมบูรณ์

173. ริยาชฺ แปลว่า ทรัพย์สิน,ความอุดมสมบูรณ์

174. ซ่าบีรฺ แปลว่า ผู้มีความภูมิฐาน

175. ซุฟัรฺ แปลว่า ผู้มีกำลัง,ทะเล,ผู้เป็นนาย,ของกำนัล

176. ซ่ากีย์ แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์,ผู้มีความดีอันล้นเหลือ

177. ซฺะมีรฺ แปลว่า เด็กที่มีรูปงาม

178. อัซฺฮัรฺ แปลว่า ผู้มีผิวกายผ่องใสผุดผ่อง

179. ซะวีรฺ แปลว่า ผู้นำของกลุ่มชน

180. วะซีรฺ แปลว่า ผู้เป็นเสนาบดี

181. ซัจฺญ๊าด แปลว่า ผู้ก้มกราบเป็นอันมาก

182. มัจฺญ์ดี่ย์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์

183. อัดลี่ย์ แปลว่า ผู้มีความเป็นกลาง,ยุติธรรม

184. รุชดี่ย์ แปลว่า ผู้ได้รับทางนำ

185. ค็อยรี่ย์ แปลว่า ผู้มีความดี

186. อิกบาล แปลว่า ผู้มุ่งหน้า – การมุ่งหน้า

187. อิรช๊าดฺ แปลว่า การชี้แนะ

188. อะกีด แปลว่า แข็งแรง

189. อาฆอ แปลว่า เจ้านาย

190. อะนี แปลว่า อดทน

191. อะวัด แปลว่า ที่รัก

192. เอาฟา แปลว่า ที่สมบูรณ์

193. อะมาน แปลว่า ปลอดภัย

194. อะมาลี แปลว่า เป้าหมาย

195. อะนากี แปลว่า คนโปรดของฉัน

196. อาดีบ แปลว่า สุภาพ

197. อิคลาส แปลว่า ความในใจ

198. อิยาส แปลว่า ผู้ให้ความอุปถัมภ์

199. เอาฟา แปลว่า ที่ซื่อสัตย์

200. อะวัด แปลว่า ที่รัก

 

300 ชื่ออิสลาม

300ชื่ออิสลามลูก

 

300 ชื่ออิสลามลูกชาย-ลูกสาว

201. ฟะฮัด แปลว่า เสือดาว

202. ฟาอิด แปลว่า ผู้มั่นคง

203. ยาซีด แปลว่า เพิ่มพูน

204. ชากิ้ล แปลว่า หล่อ

205. ฮาซิฟ แปลว่า ฉลาด

206. ฮามีม แปลว่า เพื่อนสนิท

207. อาบิด แปลว่า ยังคงอยู่

208. อับฮรฺ ความหมาย สดใส , แวววาว

209. อัดฮัม ความหมาย สวยประทับใจ

210. อัดวาอฺ แปลว่า สว่าง

211. อัฟฏ็อล แปลว่า ประเสิร์ฐ ดีเยี่ยม

212. อัฟฮัม แปลว่า ปัญญาดี

213. อาฟตาบ แปลว่า ดวงอาทิตย์

214. อะอฺซ็อม แปลว่า ยิ่งใหญ่

215. อะอฺวาน แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ

216. อะฟีก แปลว่า มีใจกรุณา

217. อัฟนาน แปลว่า วิจิตร งดงาม

218. อัฟสัร แปลว่า สิ่งที่ดีกว่า

219. อัฒลับ แปลว่า ผู้ชนะ

220. อะหฺลาม แปลว่า สุภาพ

221. อาฆอ แปลว่า เจ้านาย

222. อาหฺมัด แปลว่า ผู้น่ายกย่อง

223.  อัดดัร แปลว่า ดวงดาว

224. อัยมาน แปลว่า ผู้โชคดี

225. อัยสัรฺ แปลว่า สะดวก

226. อะกีด แปลว่า แข็งแรง มั่นคง

227. อักบัร แปลว่า ยิ่งใหญ่

228. อักมัล แปลว่า สมบูรณ์ยิ่ง

229. อักร็อม แปลว่า มีเกียรติยิ่ง

230. อากอฺ แปลว่า ผู้เป็นเจ้านาย

231. อักวา แปลว่า แข็งแรงกว่า

232. อาลาอฺ แปลว่า ความโปรดปราน

233. อะลีฟ แปลว่า คนสนิท

234. อัล-มะอฺ แปลว่า แวววาว

235. อัลวาน แปลว่า มีสีหลากหลาย

236. อะมัดแปลว่า เป้าหมาย

237. อะมาล แปลว่า ความหวัง

238. อะมาน ความหมาย ร่มเย็น

239. อะมัรฺ แปลว่า คำสั่ง

240. อะมีน แปลว่า ผู้ที่เชื่อถือได้

241. อะมีรฺ แปลว่า ผู้นำ

242. อัมญาด แปลว่า ผู้สูงศักดิ์

243. อัมนาน แปลว่า ผู้ปลอดภัย

244. อัมซัรฺ แปลว่า ผู้คล่องแคล่ว

245. อะนัส แปลว่า เพื่อนสนิท

246. อะนาต แปลว่า สุภาพ อ่อนโยน

247.  อันญุม แปลว่า หมู่ดาว

248. อันฏ็อรฺ แปลว่า ผู้สดใส

249. อะนี แปลว่า ผู้อดทน

250. อะนีส แปลว่า มิตรสหาย

251. อันศอรฺ แปลว่า ผู้ให้การช่วยเหลือ

252. อันวัรฺ แปลว่า ทอรัศมี

253. อัรฺฮัม แปลว่า ผู้เมตตายิ่ง

254. อะรีบ แปลว่า ผู้ชำนาญ

255. อัรฺก็อม แปลว่า ปากกา

256. อะรูม แปลว่า เชื้อสาย

257. อัรฺซัด แปลว่า ผู้ชี้นำ

258. อะสัต แปลว่า สิงโต

259. อะศ็อฟ แปลว่า ชัดเจน

260. อัศฆ็อร แปลว่า เด็กกว่า

261. อะศีล แปลว่า ความมีเกียรติ

262. อัศละหฺ แปลว่า ฟื้นฟู

263. อัสลัม แปลว่า ผู้นอบน้อม

264. อัสมัรฺ แปลว่า เพื่อนคุยยามค่ำคืน

265. อัฎฮัรฺ แปลว่า มีศรัทธามาก

266. อัดดัร แปลว่า โชคดี

267. อัสนา แปลว่า ที่สูงส่ง

268. อัสอัต แปลว่า ความสุข

269. อัชรอฟ แปลว่า ทรงเกียรติ

270. อัซฟัรฺ แปลว่า ได้รับชัยชนะ

271. อะษีรฺ แปลว่า เป็นที่รักใคร่

272. อะวัด แปลว่า ที่รัก

273. เอาฟา แปลว่า ที่สมบูรณ์

274. เอาวาบ แปลว่า ที่สำนึกผิด

275. อัยยัต แปลว่า บ่าว

276. อัยยูบ แปลว่า ชื่อของนบีท่านหนึ่ง

277. อัซฟัรฺ แปลว่า ได้รับความสำเร็จ

278. อัซฮรฺ แปลว่า สดใส

279. อัซรี แปลว่า พลังของฉัน

280. อิดรีส แปลว่า ชื่อของนบีท่านหนึ่ง

281. อหฺซาน แปลว่า ความดีงาม

282. อิควาน แปลว่า มิตรสหาย

283. อิคลาส แปลว่า ความบริสุทธิ์ใจ

284. อิลมาม แปลว่า วิทยาการ

285. อิลยาส แปลว่า ชื่อของนบีท่านหนึ่ง

286. อิอฺญาซ แปลว่า ความอัศจรรย์

287. อิกบาล แปลว่า ผู้ให้ความรัก

288. อิรฺชาด แปลว่า การชี้นำ

289. อิกรอม แปลว่า การให้เกียรติ

290. อิลฮาก แปลว่า ชื่อของนบีท่านหนึ่ง

291. อัยมาน แปลว่า มีสิริมงคล

292. อิสรอรฺ แปลว่า ความลับ

293. อิสลาม แปลว่า สันติสุข

294. อิยาด แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ

295. อิชฟาด แปลว่า ความเมตตา

296. อิยาส แปลว่า ผู้ให้อุปการะ

297. อินอาม แปลว่า ความโปรดปราน

298. อิซอาน แปลว่า ความซื่อสัตย์

299. อัวัยสฺ แปลว่า ผู้ให้

300. อิกลีล แปลว่า ความเป็นสิริมงคล

 

Source : 1

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

iampear

app info
get app banner