โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางขุนเทียน

ตามคำสัญญาค่ะ TheAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แนะนำรายชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มาเริ่มที่เขตถัดไปกันเลยดีกว่า “เขตบางขุนเทียน”

เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตบางขุนเทียน มาแนะนำ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ และ เบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตบางขุนเทียน อีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ

 

 

เขตบางขุนเทียน,อนุบาล,ประถม,โรงเรียน

•โรงเรียนรุ่งอรุณ
รายละเอียด: โรงเรียนรุ่งอรุณมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนจึงเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในแต่ละวัยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โรงเรียนรุ่งอรุณตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ในเขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่เปิดโล่งมี อาคารเรียน 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสของจริง
นอกจากนี้โรงเรียนรุ่งอรุณยังเปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และพนักงาน มีกิจกรรมหลากหลายซึ่งสามารถ ทำร่วมกัน เช่น ห้อง Occupational Therapy เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือโครงการเงินฝากเพื่อการศึกษา เป็นต้น
ที่มา: www.roong-aroon.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25(ถ.พระราม 2 ซอย 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 8707512-4

•โรงเรียนวรรณสว่างจิต
รายละเอียด:หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนวรรณสว่างจิตนั้น คณะครูของโรงเรียนจัดทำขึ้นเอง เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น Project Approach (กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ) Whole Language (เรียนภาษาแบบองค์รวม) Child Center (กระบวนการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) และ Media Literacy (กระบวนการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงและรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ )
ที่มา: www.wsc.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 45/285 สุดจิตต์นิเวศน์ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 895 6944-5

หนังสือผ้าเสริมพัฒนาการลูกน้อย

หนังสือผ้าเสริมพัฒนาการลูกน้อย

•โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
รายละเอียด: ระดับชั้นอนุบาลมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการเตรียมพร้อมและพัฒนาเด็กให้สมกับวัย ระดับชั้นประถมมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรม และความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอีกมากมาย เช่น Kid square เป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีความสนุกสนาน เน้นการสอนทั้งด้านการสื่อสารและไวยากรณ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การสอนภาษาจีนเสริมทั้งในด้านฟัง พูดอ่าน เขียน จัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรเลิศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์สอนโดยสถาบัน Thai Kid Com และการจัดการสอนดนตรีจากรร. ดนตรีบ้านสุนทร
ที่มา: www.charuwat.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 59/450 หมู่ที่ 6 ซอยแสมดำ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 416 7070

โรงเรียนอื่นๆ
•อนุบาลอภิสรา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 131/1302 หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 451 4020

•โรงเรียนสมิทธิพงษ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 45/9 หมู่ 7 ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 415 7302

•โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.sirinusorn-school.com
54/99 หมู่ที่ 6 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 416 8678-9, 02 416 5255

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางขุนเทียน

•โรงเรียนวัดเลา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 30 หมู่ 1 ซอยวัดเลา ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

•โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.bkt.ac.th/

88/2685 หมู่ 6 ถนน พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 892 8390

•โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.bangkok.go.th/moobankotpo/prawat.html

22/3 หมู่ 10 ซอย คลองแสมดำใต้ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 452 8401

•อนุบาลวันเฉลิม
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 59/49 ซอยเพชรทองคำ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 451 5824-5

•อนุบาลคุ้มเกล้า
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 79/87 หมู่ที่ 2 ซอยบางกระดี่ 20 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
โทร. 02 896 1800

•โรงเรียนวัดแสมดำ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 40 หมู่ 3 ซอยแสมดำ 24 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน
โทร. 0 2415 7206

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตบางกอกน้อย

รร. นานาชาติ Top 10 ในเขตกทม.และปริมณฑล

http://www.bangkok.go.t

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner