โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตคลองสาน

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตคลองสาน

มีโรงเรียนหลายโรงที่สะดวกต่อการรับส่งและอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นทางผ่านที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่มากมาย แต่หลายท่านกลับไม่รู้จักโรงเรียนเหล่านั้น theAsianparent จึงขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครเลยค่ะ เริ่มต้นที่เขตคลองสาน

มาเริ่มจากเขตแรกของเรากันเลยดีกว่า “เขตคลองสาน”  เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนมาแนะนำให้ทั้งสิ้น 2 โรง นอกจากนี้ยังมีรายชื่อและเบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตอีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ

  •  โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ

รายละเอียด : โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) และพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม ส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อพัฒนาความพร้อมให้ไปศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาต่อไป โรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดี จึงร่วมกับ Fun Language Club จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนผ่านการเล่นเกมและเพลงกับครูเจ้าของภาษา อีกทั้งโรงเรียนยังจัดให้เด็กได้เรียนดนตรี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน

ระดับชั้น : อนุบาล

ที่มา : www.suwawan.com/

ติดต่อ : 02-437-2985, 02-862-7874

 

 

โรงเรียน , อนุบาล ,ประถม

 

  • โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี

รายละเอียด: จัดหลักสูตรตามทฤษฎีการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง Montessori และ Waldorf อย่างเหมาะสมกับวัยการเรียนรู้ อย่างเป็นธรรมชาติของ เด็กนักเรียน เป็นโรงเรียนสอนเสริมสามภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน โดยมีแนวการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความพร้อมสมวัย เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีมาตรฐาน

ที่มา: chaowdee.com/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 0-2437-6270, 0-2860-9357

กรุณาคลิกหน้าถัดไปเพื่อดูโรงเรียนอื่น ๆ

โรงเรียนอื่นๆในเขต

อนุบาลศันสนีย์

ติดต่อ: โทร 0-2437-5585

e-mail: [email protected]

website: www.bmasmartschool.com/watsuwan/head_index.htm

ระดับชั้น: ประถม

วิจัย เผย นักเรียนที่ดูดีจะมีประสิทธิภาพที่ดีในโรง เรียน ยิ่ง ลูก ดูดี ลูกยิ่ง เกรดดี

วิจัย เผย นักเรียนที่ดูดีจะมีประสิทธิภาพที่ดีในโรง เรียน ยิ่ง ลูก ดูดี ลูกยิ่ง เกรดดี

โรงเรียนวัดทองนพคุณ

ติดต่อ: 103/1 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร  02-4372040

e-mail: [email protected]

ระดับ: ประถม

 

อนุบาลบ้านไทย

ติดต่อ: 2 ซอย 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-2895, 02-438-4233

ระดับ:  อนุบาล

 

นันทิอนุบาลยา

ติดต่อ: 86 ซอย 26 (วัดเศวตฉัตร) ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600

ระดับ: อนุบาล

 

ศิริธนศึกษา

ติดต่อ: 497 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-3425

ระดับ: อนุบาล ประถม

 

อนุบาลธีรชาต

ติดต่อ: 495,497/1 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-5120

ระดับ: อนุบาล

 

ภาษานุสรณ์ ธนบุรี

ติดต่อ: 240 ซอย 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-8247

ระดับ: อนุบาล ประถม

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตคลองสาน

เด็กไทยแบกกระเป๋านักเรียนหนักเกินตัว อันตราย! ร่างกายบาดเจ็บ มีผลต่อการเรียนรู้

พัฒนาวิทยา

ติดต่อ: 9 ถนนอิสรภาพตัดใหม่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-3582

ระดับ: อนุบาล ประถม

 

บำรุงวิชา

ติดต่อ: 302 ซอย 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-3534

Email: [email protected]

ระดับ อนุบาล ประถม

 

จันทรวิทยา

ติดต่อ: 84 ซอย 14 (สุริยะเดช) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม 10600

โทรศัพท์: 02-437-1122

ระดับ: อนุบาล ประถม

 

อนุบาลศันสนีย์

ติดต่อ: 1373 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600

โทร: 02-437-1167

ระดับ: อนุบาล ประถม

 

สตรีวุฑฒิศึกษา

ติดต่อ: 125 ซอย 5 (ช่างนาค) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม

โทร: 02-437-2986

ระดับ: ประถม – มัธยมศึกษาปีที่ 3

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

เพิ่มนิสัยรักการอ่านให้ลูก

https://today.line.me

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner