โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกะปิ

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกะปิ

มาต่อกันที่เขตถัดไปกันเลยดีกว่า “บางกะปิ” สำหรับเขตนี้เรามีโรงเรียนอนุบาล-ประถมแนะนำให้ 3 แห่ง พร้อมรายชื่อโรงเรียนอีกมากมายด้วยค่ะ

แนะนำรายชื่อโรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตบางกะปิ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตบางกะปิ มาแนะนำ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ และ เบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตบางกะปิ อีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ

 

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,บางกะปิ

• อนุบาลวรรณทิพย์
รายละเอียด: โรงเรียนใช้หลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบูรณาการ การเรียนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาว์ความพร้อม อีกทั้งบูรณาการทางสังคมและวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ที่มา: www.wantip.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 185/163 หมู่ที่ 3 ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

โทร. 02 377 9333

ดราม่าเนื้อหาแบบเรียน

ดราม่าเนื้อหาแบบเรียน

• โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รายละเอียด: ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่าน ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความฉลาดทางสุขภาวะ มีทักษะชีวิต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น สร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้ได้ มีสุนทรีภาพทุกด้านตามศักยภาพของตน มีจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ที่มา: www.pramanda.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 185/163 หมู่ที่ 3 ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02 377 9333

• โรงเรียนเด็กสากล
รายละเอียด: โรงเรียนเด็กสากล (Interkids Bilinggual School) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตามหลักสูตรมาตราฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Programme) และได้เพิ่มภาษาจีนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมโปรแกรมเสริมทักษะพิเศษให้นักเรียนมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, Computer ฯลฯ สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษ เช่น กิจกรรมดนตรีสากล จากสถาบัน The Royal School of Music มาตราฐานประเทศอังกฤษ, กิจกรรมคอมพิวเตอร์, กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ในห้อง Physical Gym, กิจกรรมพัฒนานานาทักษะในห้อง Interskill ตลอดจนกิจกรรมภาษาจีน
ที่มา: www.ibsschool.net/program_th.html

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 52/684 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
โทร. 02-375-1432-3

โรงเรียนอื่นๆ
• โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 1 หมู่บ้านสินธร ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02 378 0606

 

Home School ข้อดีข้อเสียของการเรียนหนังสืออยู่บ้าน

• โรงเรียนถนอมบุตร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.thanombutra.ac.th/
1/1 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
โทร. 02 374 3999

• อนุบาลชุติมา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 328 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
โทร. 02 374 6215-6

• โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 52 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02 377 4169

• อนุบาลภัทรบุตร์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 52 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02 377 4169

• อนุบาลบ้านทิพย์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 37 รามคำแหง 20 ถนน รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ
โทร. 02 314 6794, 02 319 5875

• อนุบาลศรีนวล
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 819 หมู่ที่ 10 ซอย 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02-376-0477, 02-370-3024

• โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 819 หมู่ที่ 10 ซอย 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
โทร. 02-376-0477, 02-370-3024

• โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.pensmith.ac.th/

209 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
โทร: 02-376-2168-9, 02-376-2102

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

ของเล่นเสริมความคิดสร้างสรรค์

เมื่อลูกกรี๊ดในที่สาธารณะ

http://www.bangkok.go.th

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner