โปรตีนในนมแม่ช่วยลูกห่างไกลจากโรคภูมิแพ้

โปรตีนในนมแม่ช่วยลูกห่างไกลจากโรคภูมิแพ้

ความน่ารักสดใสของลูกที่มาพร้อมการเติบโตที่สมวัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้องมาจากการได้รับอาหารที่ดีและมีประโยชน์มาตั้งแต่แรกเกิด สำหรับลูกวัยทารกคุณแม่ควรมอบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับลูกด้วยการให้ลูกได้ทานนมแม่ ในน้ำนมแม่มีคุณค่าสารอาหารมากมาย และมีโปรตีนที่ย่อยง่าย ช่วยให้ลูกห่างไกลจากโรคภูมิแพ้

…เพราะอะไรโปรตีนในนมแม่จึงดีกับสุขภาพลูกวัยทารก

ในทารกตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ระบบการย่อยและเยื่อบุลำไส้ยังไม่แข็งแรง นั่นเพราะปริมาณกรดในกระเพาะอาหารยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์ บวกกับมีปริมาณเอนไซม์ที่ไม่มาก การที่ลูกวัยทารกได้ทานนมแม่จะดีต่อระบบย่อยและเยื่อบุลำไส้ของลูก เนื่องจากโปรตีนในนมแม่ถูกย่อยมาบางส่วนจากเอนไซม์ที่อยู่ในต่อมน้ำนมแม่ ซึ่งในน้ำนมแม่จะมีเวย์โปรตีนมาก ทำให้โปรตีนในน้ำนมแม่ย่อยง่าย เหมาะกับทารก  และยังมีปริมาณโปรตีนที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปจึงทำให้การย่อยและการดูดซึมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในทางเดินอาหารของทารก

ซึ่งหากลูกวัยทารกไม่ได้ทานนมแม่มาตั้งแต่แรกเกิด แต่ได้ทานเป็นนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งจะมีโปรตีนขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปในร่างกายของลูก ระบบย่อยก็จะไม่สามารถย่อยหรือจำกัดออกได้หมด เป็นผลให้โปรตีนที่หลงเหลืออยู่เข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก ก่อให้เกิดภาวะของโรคภูมิแพ้ขึ้นได้

และโดยส่วนใหญ่แล้วกุมารแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก มักจะแนะนำให้ทารกตั้งแต่แรกเกิดได้ทานนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกของชีวิต เพราะการที่ลูกได้ทานนมแม่จะช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ เพราะโปรตีนในนมแม่เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นมาตามกลไกลทางธรรมชาติสำหรับใช้เลี้ยงลูก จึงทำให้มีโอกาสน้อยมากที่ลูกวัยทารกจะแพ้โปรตีนในน้ำนมแม่  ในน้ำนมแม่จะมีสารภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ SIgA ซึ่งเป็นภูมิต้านทานโรค และสารต่อต้านการอักเสบต่างๆ ช่วยปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร รวมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้ลูกเกิดภูมิแพ้ขึ้นได้ค่ะ

…ถ้าไม่สามารถให้น้ำนมแม่กับลูกได้ จะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ลูกไม่เกิดโรคภูมิแพ้

แน่นอนว่า “น้ำนมแม่” คือสุดยอดอาหารสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิด ไม่มีแม่คนไหนที่ไม่อยากเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่  แต่ด้วยเหตุผลทางสุขภาพของคุณแม่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ หรือในแม่บางกลุ่มที่มีภาวะน้ำนมไม่พอเลี้ยงลูก  ทำให้ต้องเลือกการเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลง มีความเสี่ยงต่อลูกที่จะเกิดภาวะแพ้โปรตีนนมวัว (Cow milk protein allergy) ขึ้นได้ เพราะนมผงดัดแปลงส่วนใหญ่แล้วจะมีโปรตีนที่ย่อยยาก และไม่เหมาะกับระบบย่อยของทารก

ซึ่งหากลูกวัยทารกไม่ได้ทานนมแม่มาตั้งแต่แรกเกิด แต่ได้ทานเป็นนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งจะมีโปรตีนขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปในร่างกายของลูก ระบบย่อยก็จะไม่สามารถย่อยหรือจำกัดออกได้หมด เป็นผลให้โปรตีนที่หลงเหลืออยู่เข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก ก่อให้เกิดภาวะของโรคภูมิแพ้ขึ้นได้

และโดยส่วนใหญ่แล้วกุมารแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก มักจะแนะนำให้ทารกตั้งแต่แรกเกิดได้ทานนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกของชีวิต เพราะการที่ลูกได้ทานนมแม่จะช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ เพราะโปรตีนในนมแม่เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นมาตามกลไกลทางธรรมชาติสำหรับใช้เลี้ยงลูก จึงทำให้มีโอกาสน้อยมากที่ลูกวัยทารกจะแพ้โปรตีนในน้ำนมแม่  ในน้ำนมแม่จะมีสารภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ SIgA ซึ่งเป็นภูมิต้านทานโรค และสารต่อต้านการอักเสบต่างๆ ช่วยปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร รวมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้ลูกเกิดภูมิแพ้ขึ้นได้ค่ะ

…ถ้าไม่สามารถให้น้ำนมแม่กับลูกได้ จะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ลูกไม่เกิดโรคภูมิแพ้

แน่นอนว่า “น้ำนมแม่” คือสุดยอดอาหารสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิด ไม่มีแม่คนไหนที่ไม่อยากเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่  แต่ด้วยเหตุผลทางสุขภาพของคุณแม่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ หรือในแม่บางกลุ่มที่มีภาวะน้ำนมไม่พอเลี้ยงลูก  ทำให้ต้องเลือกการเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลง มีความเสี่ยงต่อลูกที่จะเกิดภาวะแพ้โปรตีนนมวัว (Cow milk protein allergy) ขึ้นได้ เพราะนมผงดัดแปลงส่วนใหญ่แล้วจะมีโปรตีนที่ย่อยยาก และไม่เหมาะกับระบบย่อยของทารก

ดังนั้นหากจะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารก แนะนำให้คุณแม่ศึกษาข้อมูลก่อนเลือกมาให้ลูกได้ทาน ซึ่งการเลือกนมผงดัดแปลงสำหรับทารกควรเลือกชนิดที่โปรตีนผ่านการย่อย เนื่องจากงานวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผื่นแพ้ผิวหนังเรื้อรังได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้นมผงดัดแปลงสูตรทั่วไป1

สำหรับเหตุผลที่ทำให้นมผงที่โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วนสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ เนื่องจากโดยทั่วไปโปรตีนที่เป็นสารก่อภูมิแพ้มักจะมีขนาดใหญ่และโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้รับรู้ว่าโปรตีนนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โปรตีนถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยการย่อยบางส่วนทำให้ขนาดเล็กลง โปรตีนนั้นก็จะลดคุณสมบัติของการเป็นสารก่อภูมิแพ้ไป ดังนั้นนมที่ผ่านกระบวนการย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงจึงทำให้ทารกที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงมีโอกาสการเกิดผื่นแพ้เรื้อรังลดลงเมื่อเทียบกับนมผงปกติ2

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็ก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.nestlebaby.in.th/th/allergy/benefit-of-protien/article5
www.nestlebaby.in.th/th/allergy/benefit-of-protien/article6

 

References :
1Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, Roberts G, Beyer K, Bindslev-Jensen C, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014; 69: 1008-25.
2von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U, Hoffmann B, Link E, Beckmann C, et al. Allergies in high-risk schoolchildren after early intervention with cow's milk protein hydrolysates: 10-year results from the German Infant Nutritional Intervention (GINI) study. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131(6):1565-73.

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

เด็กๆ เป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น หมอแนะวิธี ลดความเสี่ยงลูกเป็นภูมิแพ้ ให้แม่ๆ ดังนี้

นมแม่ แช่อย่างไร เก็บอย่างไร เอามาใช้ยังไงไม่ให้โปรตีนสลาย

เจาะลึกคุณค่าในนมแม่ อาหารสุดวิเศษสำหรับทารก

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner