แบบฝึกหัดคัดคำโรงเรียนประถม แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัดคัดคำโรงเรียนประถม แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก

ขอนำ แบบฝึกหัดคัดคำโรงเรียนประถม แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก มาฝากเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาแบบฝึกหัดไว้ให้ลูก ๆ ทำในช่วงหยุดยาวนี้

วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำ แบบฝึกหัดคัดคำโรงเรียนประถม แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก มาฝากเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาแบบฝึกหัดไว้ให้ลูก ๆ ทำ การทำแบบฝึกหัดเป็นเหมือนการได้ทบทวนบทเรียน และได้เรียนรู้อะไรใหม่จากแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับเด็กที่เพิ่งเข้าชั้นประถมศึกษา หรือเด็กเตรียมประถมศึกษา

 

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คลิกเลย

มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละมาตรา ได้แก่

 

แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัดคัดคำ โรงเรียนประถม

 

๑. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
๒. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
๓. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
๑. แม่กก
๒. แม่กด
๓. แม่กบ
๔. แม่กน

๒. มาตราตัวสะกดตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
๑. แม่กง
๒. แม่กม
๓. แม่เกย
๔. แม่เกอว

แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัด คัดคำโรงเรียนประถม

แม่กก

แม่กก คือ  พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้แก่ โยกเยก จ้อกแจ้ก  จักตอก  ชาดก  ดอกบุก  ทาก  นกเงือก  ปักษา  แฝก  พักตร์ มรดก  ไม้กระบอก วิตก  สมาชิก หญ้าแพรก  เอกลักษณ์

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนของเด็ก ๆ การเขียนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เด็ก ๆ ควรที่จะได้ฝึกฝน การเตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียน ได้แก่

  • อายุและความสามารถในตัวลูก

หากลูกอายุมากกว่า 3-4 ขวบแล้ว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน (Preschool) ย่อมจะสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเด็กที่อายุ 2 ขวบ แต่มีบางครอบครัวจำเป็นต้องส่งลูกไปเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล บางบ้านอายุน้อยกว่า 2 ขวบก็จำเป็นต้องไปโรงเรียนแล้ว ยิ่งควรที่จะต้องฝึกฝนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้หากฝึกฝนได้ดีในบางครั้ง แม้ลูกจะอายุน้อยก็อาจจะสามารถดูแลตัวเอง และร่วมมือสื่อสารกับคุณครูได้ดีกว่าเด็กอายุมากกว่าก็ได้นะคะ

 

แบบฝึกหัดมาตราตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัดคัดคำโรงเรียนประถม

 

อย่างไรก็ตาม อาจขึ้นกับความสามารถของตัวเด็กเองด้วย เช่น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร เช่น การพูดจาสื่อสารภาษาที่เข้าใจทั้งฟังและพูด การมีสมาธินิ่งและรับสั่งทำตามคำสั่งของคุณครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่ติดตัวเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด หากอาศัยการฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

 

หากจำเป็นต้องส่งลูกไปโรงเรียน (Preschool) ตั้งแต่เล็ก ๆ ยิ่งเล็กเท่าใด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่ยิ่งต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง เช่น มีคุณครูอย่างน้อย 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 15 ถึง 20 คน มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Preschool) ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดโปร่ง ร่มรื่น โรงเรียนควรอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ผู้ปกครองสามารถเดินทางรับส่งได้สะดวก การเดินทางไปกลับโรงเรียนปลอดภัยและไม่ลำบากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก

 

ก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนอนุบาล (Preschool) ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นให้พร้อม ซึ่งการฝึกเด็กเล็กต้องอาศัยการทำซ้ำ ๆ ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 

 

Source : 1

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แบบฝึกหัดคัดวันและเดือน แจกฟรีแบบฝึกหัดให้ลูกฝึกเขียน ดาวน์โหลดเลย!

อยาก ทำประกันสุขภาพให้ลูก เลือกทำประกันสุขภาพเด็กแบบไหนดี ประกันแบบไหนคุ้มที่สุด

แบบฝึกหัดติวสอบเข้า ป.1 / คณิตศาสตร์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner