โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทุ่งครุ

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทุ่งครุ

มาต่อกันที่เขตถัดไปกันเลยดีกว่า "เขตทุ่งครุ" สำหรับเขตนี้เรามีโรงเรียนอนุบาล-ประถมแนะนำให้ 2 แห่ง พร้อมรายชื่อโรงเรียนอีกมากมายด้วยค่ะ

แนะนำรายชื่อ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตทุ่งครุ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตทุ่งครุ มาแนะนำ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ และ เบอร์ติดต่อให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตทุ่งครุ อีกหลายโรงด้วยค่ะ โดยเรามีข้อมูลทั้ง โรงเรียนอนุบาล และ ประถม มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจค่ะ มาดูกันว่า โรงเรียนอนุบาล และ ประถมเขตทุ่งครุ มีที่ไหนกันบ้าง

 

 

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตทุุ่งครุ

• อนุบาลบ้านโดม

รายละเอียด: อนุบาลบ้านโดมจัดการศึกษาในรูปแบบของ “บ้าน” เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความต้องการอย่างแท้จริงของเด็ก โดยแบ่งเนื้อหาหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วนที่ผสมผสานรวมกัน คือ หลักสูตรชีวิตประจำวัน และหลักสูตรฤดูกาล ในส่วนของกิจกรรมนั้น มีกิจกรรมอิสระยามเช้า ยึดตามแนวคิดที่ว่าการสร้างเสริมพัฒนาการด้านการคิดอยู่ที่การเล่นอิสระ (Free play) ในช่วงเช้าของทุกวัน เด็กจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองด้วยการนำสิ่งของง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งเด็ก ๆ ต้องใช้พลังในการสร้างสรรค์อย่างมาก ครูคอยทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมการเล่นและส่งเสริมให้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนิทานตั้งโต๊ะ เป็นเรื่องราวจากนิทานที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และคุ้นเคยภายในห้องเรียน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่านิทานเป็นเพียงผ้า ไม้บล็อก ตุ๊กตาไหมพรมที่ทำขึ้นเอง แต่ด้วยจินตนาการของเด็ก ๆ เพียงอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ ๆ ตัว ไม่ต้องซื้อหาของเล่นสำเร็จรูปในราคาแพง เด็ก ๆ ก็มีความสุขกับจินตนาการของเขาได้อย่างมีความสุข
ที่มา: www.baandome.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 20/1 หมู่ 2 ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02 873 9146-7

• โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน ใช้การสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child-Centered) ใช้กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นด้วยนวัตกรรมการสอนต่าง ๆ เช่น Whole Language, Project Approach และจิตพิสัย โดยมุ่งเน้นการเสริม สร้างศักยภาพของสมองตามแนวคิดพหุปัญญา(Multiple Intelligences) เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ หลากหลายอย่างเหมาะสมกับวัย โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องที่ไกลตัวออกไป ได้แก่

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียว ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิด

3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ

4. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ที่มา: www.parntawan.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน 47 ถนนพุทธบูชา ซอย 36 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
โทร. 02 870 6448 , 02 869 3796

โรงเรียนอื่น ๆ

โรงเรียนบูรณะศึกษา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 122/562 3 ประชาอุทิศ 76 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 873 8117-8

อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ บางมด

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.tridhaksabangmod.com/
511/1 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
โทร. 02 870 2506

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทุ่งครุ

โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติดต่อ: www.facebook.com/sarasasprachauthit
313 หมู่ที่ 5 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 815 9319

อนุบาลบัณฑิตวิทย์

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 122/562 3 ประชาอุทิศ 76 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 464 1146

การฝึกให้ลูกมีสมาธิ

โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 203.155.220.242/chusin/index2013.html
81/27 หมู่ 4 ซอยประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
โทร. 02 428 3010

โรงเรียนคลองรางจาก

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.kjsc.ac.th/index2.html
93 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 463 2328

โรงเรียนสามัคคีบำรุง

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.smbrschool.net/
229 ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมดเขตทุ่งครุ
โทร. 02 463 2836

โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.bangkok.go.th/radburana/RBN/top.html
141 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 426 0220

โรงเรียนวัดทุ่งครุ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.thungkru.net/
42 หมู่ 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
โทร. 02 463 7295

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตคลองสาน

ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการลูก

พัฒนาการเด็ก 3-5 ปี

http://www.bangkok.go.th

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner