เอ็นคอนเส็ปท์เปิดหลักสูตร English in Action สู้ AEC

เอ็นคอนเส็ปท์เปิดหลักสูตร English in Action สู้ AEC

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์แถลงข่าวโครงการ Smart Learning & Smart Classroom พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “English in Action อังกฤษพิชิตสถานการณ์จริง” กระตุ้นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาทักษะภาษาต้อนรับ AEC

enconcept, โรงเรียนกวดวิชา, สอนภาษา, แถลงข่าว

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้ายสุด), ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้ายคนที่สอง), นางสาวอริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ (ขวาคนที่สอง), นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ (ขวาสุด)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตวิชาชีพ ขยายผลต่อเนื่องสู่โครงการ Smart Learning Smart Classroom เพื่อเปิดตัวหลักสูตร “English in Action อังกฤษพิชิตสถานการณ์จริง”

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ กล่าวว่า “โครงการ Smart Learning Smart Classroom จัดขึ้นเพื่อเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแรก เพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการออกเสียง การฟัง การพูด การเขียน ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติ”

enconcept, โรงเรียนกวดวิชา, สอนภาษา, แถลงข่าว

หลังจากที่มีผลตอบรับความพึงพอใจจากนักศึกษา เอ็นคอนเส็ปท์จึงได้ขยายหลักสูตรกว่า 47 แห่งทั่วมหาวิทยาลัย นางสาวอริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์  กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตร “English in Action อังกฤษพิชิตสถานการณ์จริง” ได้ใช้เทคนิคการสอนแบบ Simulation หรือการจำลองสถานการณ์จริง ถูกบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ ITSC Corner นักศึกษาสามารถเรียนกับครูผู้สอนในคณะต่าง ๆ ได้ และจัดตารางการเข้าเรียนได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ S.E.L.F หรือเรียนด้วยตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีโค้ชคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งการทบทวนบทเรียนผ่าน Mobile Application

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ได้กล่าวเสริมทายว่า “ความตั้งใจของเอ็นคอนเส็ปท์ที่มีต่อโครงการคือ มุ่งหวังให้เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนรู้ จึงได้จัดทำเป็นโครงการ CSR มอบแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับการเปิด AEC จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในการมีส่วนร่วมของโครงการ Smart Learning Smart Classroom ครั้งนี้”

อยากให้ลูกเก่งอังกฤษ แต่พ่อแม่ไม่เก่งทำไงดี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner