เราชนะ โครงการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอก 2

เราชนะ โครงการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอก 2

โครงการ เราชนะ เป็นมาตรการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะใช้ชื่อว่าโครงการ เราชนะ โดยเป็นมาตรการบรรเทาทุกข์ ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ จากรัฐบาล

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ที่กระทรงวงการคลังเปิดไว้ กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือน มกราคม 2564 และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ จะสามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ในเดือนแรก ได้อย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครอบคลุม 2 เดือน โดยกำหนดวงเงินช่วยเหลือ เดือนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน โดยจะเสนอหลักการจ่ายเงิน บรรเทาความเดือดร้อนให้พิจารณา ในวันที่ 19 มกราคม 2564

we win3

we win3

กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงเงื่อนไข มาตรการด้านการเงิน เพื่อดูแล และเยียวยาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายละเอียดของโครงการเราชนะว่า ครม. อนุมัติแล้ว และจะกำหนดรายละเอียด ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน จากนั้นนำเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้งในสัปดาห์หน้า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุงบประมาณที่ใช้ได้อย่างแน่ชัด ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธินี้คาดว่าใกล้เคียง 40 ล้านคน โดยคาดการณ์จากตัวเลขการเยียวครั้งโควิด-19 รอบแรก

 

ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ยังเปิดเผยว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท นาน 2 เดือน จากมาตรการไทยชนะ จะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งคลังมั่นใจว่า จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และมาคัดกรองออก จนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริง ๆ ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียน ซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

กลุ่มที่จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์ จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ ทางรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ที่มีการยืนยันการใช้สิทธิ์กว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง ว่าจะผ่านเกณฑ์ และได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง

ส่วนกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อื่น ๆ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันก่อน เช่น กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

ส่วนกลุ่มที่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ เบื้องต้น จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

  • กลุ่มข้าราชการ
  • พนักงาน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
  • กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33
  • ผู้มีรายได้สูง

ทางกระทรวงการคลัง จะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใด จึงจะไม่ได้รับเงิน 3,500 บาท โดยพิจารณา บัญชีเงินฝาก รายได้ เข้า-ออก เดือนต่อเดือน ฐานข้อมูลผู้เสียเงินภาษี เป็นต้น

we win2

we win2

ได้คนละครึ่งแล้ว ยังมีสิทธิรับเงิน “เราชนะ” หรือไม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบายว่า ขณะนี้ตัวเลขของผู้ที่จะได้รับสิทธิยังไม่นิ่งแต่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว โดยผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ ทางรัฐบาลมีระบบในการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ กลุ่มที่ได้รับแน่ๆ คือกลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เกษตรกร ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวอย่างอื่น

 

เคยได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน หมายความว่าจะได้รับเงินเราชนะ แน่นอน ใช่หรือไม่

กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า แม้นำฐานข้อมูลเก่าที่ประชาชนเคยลงทะเบียนรับสิทธิเราไม่ทิ้งกันมาเป็นฐานข้อมูลเราชนะ แต่กลุ่มนี้จะมีบางคนที่ระบบเอไอคัดกรองออก โดยพิจารณาหลายองค์ประกอบ หากว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยา คนไม่ควรได้ ไม่ถูกเลิกจ้าง บางคนก็ต้องถูกคัดออก

 

กลุ่มได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 3,500 บาท 2 งวดในโครงการนี้หรือไม่

กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า โครงการนี้คิดจากฐานข้อมูลคนไทยทั้งประเทศ ว่าคนสมควรได้ กลุ่มได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รวมในส่วนนี้ กลุ่มเกษตรกรก็เช่นกันจะรวมในโครงการเราชนะ คราวนี้ไม่แยก

 

ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือไม่

คนที่อยู่ในฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ระบบจะสามารถดึงเอาฐานข้อมูลเก่ามาใช้ เช่นฐานข้อมูลเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลคนละครึ่ง แต่เบื้องต้นกลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรไปรอบที่แล้วประมาณ 7 ล้านคนจะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะข้อมูลไม่ได้อยู๋ในระบบที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันเราชนะ

การลงทะเบียนในเราชนะ ไม่ต้องแย่งสิทธิแบบมาลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเหมือนคนละครึ่ง เพราะโครงการนี้จุดประสงค์เยียวยาทุกคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นใครผ่านเกณฑ์คัดกรอง จะได้รับสิทธิทันที เมื่อไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนก็ตัดปัญหาเรื่องระบบการลงทะเบียนที่อาจมีปัญหาออกไปได้

ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า โครงการนี้คิดมาเพื่อคนที่ควรได้ทั้งประเทศ เอาคนทั้งประเทศเป็นฐาน ใครไม่ควรได้คัดออก ที่เหลือได้หมดถ้าเคยอยู่ในระบบไหน ที่รัฐมีข้อมูล ไม่ต้องเดือดร้อนมาทำอะไร อย่างคนที่ถือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับอัตโนมัติ บางคนมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เมื่อระบบคัดกรองว่าเข้าเกณฑ์โครงการเราชนะ กลุ่มนี้อาจได้เงินโอนผ่านแอปฯเลยก็ได้

อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนเรื่องระบบอีกครั้ง ในสัปดาห์นี้จะเร่งดำเนินการเพื่อนำเข้า ครม. ครั้งหน้า

 

ใครบ้างที่ไม่สามารถร่วมโครงการเราชนะ

กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิจากโครงการเราชนะ จะประกอบไปด้วย ลูกจ้างที่อยู่ระบบประกันสังคมดูแล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ( ยกเว้นมาตรา 39 แ ละมาตรา 40 ) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ไม่ถูกเลิกจ้าง หรือผู้มีรายได้สูง หรือผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ กรณีรายได้ต้องกำหนดฐานเงินเดือนประกอบกับเงินฝากด้วย

อย่างไรก็ตาม เหล่านี้เป็นเงื่อนไข รายละเอียดเบื้องต้น สัปดาห์หน้า ทันทีที่ ครม. อนุมัติในรายละเอียด หลังวันที่ 19 มกราคม จึงจะเริ่มดำเนินการโครงการ เพื่อโอนเงินงวดแรก 3,500 บาท ให้มีมีสิทธิได้ภายในปลายเดือนมกราคม หรืออย่างช้าต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

we win1

we win1

สำหรับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ภายในช่วงสิ้นเดือน มกราคม นี้ โดยจะแจกเงิน 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียน จะไม่ยุ่งยากเหมือนมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่มีชุดคำถามเชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่

 

ที่มา : (1) (2)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

คนละครึ่งเฟส 2 ทำยังไงให้ได้ 3,500 บาท พร้อมเปิดวิธีลงทะเบียนที่นี่

เตรียมลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน2 ช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนระยะ 2 แล้วนะแม่ พกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประชาชน มาด้วยนะ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner