7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคใต้ อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้

7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคใต้ อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้

theAsianparent พามาดู 7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคใต้ อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้ โรงเรียนภาคใต้ที่ดี อิงจากคะแนน O-NET จะมีที่ไหนบ้างมาดูกัน

การเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจังมาก เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของลูก และ หากอยากจะให้ลูกมีอนาคตที่ดี การมีโรงเรียนที่ดีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทำให้ลูกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วันนี้ theAsianparent พามาดู 7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคใต้ อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้ โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของถสาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2561

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้

7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคใต้ อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคใต้

1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 273.87 คะแนน)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ แต่เดิมเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของภาคใต้ ดังนั้น โรงเรียนแห่งนี้จึงกลายเป็นโรงเรียนประจำ “มณฑลนครศรีธรรมราช” และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อยู่ในเครือข่ายจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียน ระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่าทั้ง 4 โรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดงานแข่งขันกีฬา “จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย” ขึ้นในทุกๆ ปี

เบอร์ติดต่อ : 075-447-005

2.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 265.56 คะแนน)

โรงเรียนมัธยมภาคใต้

โรงเรียนมัธยมภาคใต้

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 42 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 99 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 4,500 คน

เบอร์ติดต่อ : 074-243-599

3.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 246.45 คะแนน)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คนส่วนใหญ่มักจะเรียกสั้นๆว่า ภว.เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2440 เดิมเป็น โรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ใน บริเวณวัดมงคลนิมิตร นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง

เบอร์ติดต่อ : 076-212-075

4.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 245.83 คะแนน)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า “โรงเรียนจังหวัด” ใช้อักษรย่อ “ส.ธ.” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 ณ.บริเวณวัดธรรมบูชา ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน โดยในระยะแรกใช้อักษรย่อว่า ส.ฎ.1 ตราบถึงเวลาปัจจุบันได้แบ่งยุคของสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสามยุค คือ ยุคดอนเลียบ (ตั้งตามสถานที่ตั้งในวัดเลียบ ชื่อเดิมวัดธรรมบูชา) ยุคดอนครูรุ่ง (ตรงข้ามวัดเลียบ ปัจจุบันคือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) และยุคดอนนกในปัจจุบัน โดยหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ได้โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อ เมืองไชยา เป็น สุราษฎร์ธานี และ เปลี่ยนชื่อมณฑลชุมพร เป็น มณฑลสุราษฎร์ พ.ศ. 2485 ได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ และใน พ.ศ. 2469 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เบอร์ติดต่อ : 077-203-355

5.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 231.61 คะแนน)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 โดยพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 25.6 ตารางวาเป็นที่ก่อตั้ง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจันทร์ สมบูรณ์กุล นายอำเภอหาดใหญ่สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นไปในปี พ.ศ. 2487 เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กผู้หญิงในอำเภอหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ฉลวย ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่นายจันทร์ สมบูรณ์กุล

เบอร์ติดต่อ : 074-253-272

6.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 230.73 คะแนน)

โรงเรียนมัธยมภาคใต้

โรงเรียนมัธยมภาคใต้

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (สุภาษิตประจำโรงเรียน: รฺกขาม อตฺตโน สาธุง (รัก – ขา – มะ – อัด – ตะ – โน – สา – ทุง) แปลว่า ” พึงรักษาความดีของตนไว้ (ประดุจเกลือรักษาความเค็ม) ” ) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 03900101(เดิม) , 1003900101 (ใหม่) มีเนื้อที่ 45 ไร่ 2 งาน 99.9 ตารางวา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีประวัติความเป็นมาและชื่อเสียงเกียรติยศที่สั่งสมมายาวนานจนถึงปัจจุบันกว่า 124 ปี เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลา โดยมีกุลบุตร – กุลธิดา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง มาศึกษาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมาก

เบอร์ติดต่อ : 074-311-006

7.โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 228.56 คะแนน)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนรัฐในจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 11 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 13 ห้อง

เบอร์ติดต่อ : 075-218-792

 

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 62 แม่เคย ปวดหลัง สามารถ บล็อคหลัง ได้หรือไม่

พาลูกไปเที่ยว และเรียนรู้ ที่ คาเฟ่ ร้านอาหารมี กิจกรรมเสริมสำหรับเด็ก

วิธีทำน้ำพริกกะปิสูตรเด็ด ฉบับแม่ครัวมือสมัครเล่น

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner