5 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก

5 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก

theAsianparent พามาดู 5 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก โรงเรียนมัธยมภาคตะวันออกที่ไหนดี ที่ไหนคะแนน O-NET เยอะ

การเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจังมาก เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของลูก และ หากอยากจะให้ลูกมีอนาคตที่ดี การมีโรงเรียนที่ดีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทำให้ลูกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วันนี้ theAsianparent พามาดู 5 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของถสาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2561

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก

5 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคตะวันออก

1.โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 260.23 คะแนน)

โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัดระยอง​ มีเพลงมาร์ชน้ำเงินเหลืองเป็นเพลงประจำโรงเรียน มีต้นสนและต้นกระถินณรงค์เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคม มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ บริเวณทั่วไปได้รับการตกแต่งสวยงามร่มรื่น มีอาคารเรียนถาวรหก หลัง โรงฝึกงานหกหลัง โรงยิม 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ หลัง อาคารกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 1 หลัง บ้านพักครูเดี่ยว 11 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 1 หลัง ส้วมนักเรียน 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง นอกจากนี้บริเวณโรงเรียน ยังประกอบด้วย สวนพุทธศาสน์ สวนวรรณคดี สวนกาญจนาภิเษก ศูนย์สุขภาพ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ศาลาไทย อาคารประชาสัมพันธ์ หอพระพุทธรูป ศาลา 100 ปีระยองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมโรงอาหาร เรียกว่าอาคาร 109 ปีระยองวิทย์ และมีการสร้างหอประชุมหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ชื่อว่า หอประชุมกระถินณรงค์

เบอร์ติดต่อ : 038-614332 

2.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 256.48 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคตะวันออก

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคตะวันออก

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และ เป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการชื่อ ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ โดยมีชื่อที่เรียกกันติดปากของชาวชลบุรีว่า “ชลชาย” โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3828 2078, โทรสาร 0 3828 6079 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ 2 งาน 69.7 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3)เฉพาะนักเรียนชาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) เปิดสอนแบบสหศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 038-287078

3.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 240.60 คะแนน)

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แต่เดิมโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์ติดต่อ : 038-511249

4.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 230.68 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคตะวันออก

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคตะวันออก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี และตราด) มีนักเรียนประมาณ 3000 คน โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เบอร์ติดต่อ : 039-311170

5.โรงเรียนชลกันยานุกุล จังหวัดชลบุรี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 226.92 คะแนน)

โรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และ โรงเรียนหญิงล้วนประจำจังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นวันที่ 10 กันยายน 2479 มีนักเรียนจำนวน 4,169 คน ผู้บริหาร 1 คน รองผู้อำนวยการ 4 คน ครู 131 คน ครูอัตราจ้าง 30 คน นักการภารโรง 11 คน มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เบอร์ติดต่อ : 038-285122

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เมนูอาหารคุณแม่อยู่ไฟ เมนูอาหารเด็ด ๆ อร่อย ๆ สำหรับคุณแม่อยู่ไฟ

นิทานธรรมะ เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน : ความเพียร ความพยายาม

ชวนมาดูหนัง The Witches เหล่าหนูน้อยวางแผนเอาชนะแม่มดใจร้าย!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner