10 อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคกลาง

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคกลาง

theAsianparent ชวนทุกคนมาดู โรงเรียนประถมภาคกลาง โรงเรียนไหนยอดฮิต และ ยอดนิยมบ้าง 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคกลาง

สิ่งสำคัญที่สุดและยังเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลมากที่สุดในช่วงที่เด็ก ๆ กำลังจะเข้าโรงเรียน คงหนีไม่พ้นการเลือกโรงเรียนให้กับเด็ก ๆ หลาย ๆ คน มีเทคนิคการเลือกโรงเรียนต่างกัน และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างของแต่ละครอบครัว วันนี้ theAsianparent นำ 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคกลาง มาให้ พ่อ-แม่ ที่อยู่ภาคกลางมาดูแล้วค่ะ โดยเราได้จัดอันดับโรงเรียน จากความนิยมของคนภาคกลาง การสอบเข้า คะแนน O-NET และ ปัจจัยอื่นๆเช่น ชื่อเสียง อายุของโรงเรียน และ ศิษย์เก่า เป็นต้น

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคกลาง

1.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2252-6316 

2.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

อันดับโรงเรียนประถมภาคกลาง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2942-8800-9 ต่อ 100

3.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy) มีชื่อเดิมว่า “กุลสตรีวังหลัง”  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย โดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-254-7991

4.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-2314

5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฐมวัยเเละประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสาธิตศิลปากรจะเรียนแแบบบูรณาการจะชอบให้เด็กทำกิจกรรมพร้อมเรียน โดย โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถเรียนจบประถม ก็สามารถมีโควต้า เข้ามัธยมที่โรงเรียนสาธิตศิลปากรได้เลยค่ะ 

เบอร์โทรศัพท์ : 034-250005

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ฝ่ายประถม) จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถเรียนจบประถม ก็สามารถมีโควต้า เข้ามัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-0864

7.โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ในกลุ่มจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนกประถม ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ และแผนกมัธยม ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

เบอร์โทรศัพท์  : 02-6307111

8.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรียกอย่างย่อว่า กรุงเทพคริสเตียน หรือ คริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 167 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ ส.ช.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-637-1852

9.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี ที่มีคนอยากเข้าเยอะมาก เพราะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรีปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา อยู่ติดถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมทั้งหมด  13 ตึก

เบอร์โทรศัพท์ : 036-211-206

10.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการ

โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 และ 2 และในปีการศึกษาต่อๆมาก็ขยายเป็นระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอื่นๆต่อไป โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ และการศึกษาจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สอบเข้ายากในภาคกลาง

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2325-2010 ต่อ 2202 

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เปลี่ยนวันธรรมดา ให้ไม่ธรรมดาที่ชุมพร ” Your Own Weekdays, Chumphon “

เปิดไพ่! เดือน กรกฏาคม ราศีไหนมีเกณฑ์ท้อง เปิดดวงราศีมีเกณฑ์ท้อง

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 แบบฝึกหัดสอบเข้าป.1 ทักษะปฐมวัย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner