ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือน ก.ค. - ธ.ค. 2559

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือน ก.ค. - ธ.ค. 2559

คุณแม่ที่มีกำหนดคลอดในปี 2559 และกำลังมองหาฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ได้รวบรวมวันดี วันมงคลคลอดบุตร พร้อมคำทำนาย มาฝากคุณแม่แล้วค่ะ

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนกรกฎาคม 2559

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก

เวลา 20.18-23.59น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ รูปร่างสวยงาม พูดจานิ่มนวลไพเราะ เฉลียวฉลาด  มีหลักฐานมั่นคง มีเงินมีทอง  คู่ครองดีมีหลักฐาน มีมิตรสนับสนุน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก

เวลา 21.30-23.59น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ จิตใจดี รูปร่างสวยงาม ขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินเงินทอง มีอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก

เวลา 00.00-24.00น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ จิตใจดี รูปร่างสวยงาม ขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินเงินทอง มีคู่ครองที่มีฐานะ มีอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

 

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก

เวลา 13.54-24.00น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำ มีชื่อเสียง มีพรสวรรค์ มีจิตใจที่มั่นคง มีเสน่ห์ มีคู่ครองและบุตรดี

 

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก

เวลา 00.00-04.42น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ พูดจาดี เฉลียวฉลาด มีรูปร่างสวยงาม มีทรัพย์สินเงินทองจะได้คู่ครองที่มีรูปร่างงดงาม มีมิตรสนับสนุน

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนสิงหาคม 2559

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก

เวลา 00.00-04.42น.

ฤกษ์ : มหัทธโณฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นผู้มีร่างกายงดงาม มีทรัพย์สินเงินทอง เป็นผู้มีความรอบคอบในการใช้จ่าย มีนิสัยสงบเสงี่ยม จิตใจดี ขยันขันแข็ง หาเงินเก่ง

 

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก

เวลา 06.18-24.00น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ จิตใจดี มีความมั่นคงในชีวิตรูปร่างสวยงาม ขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินเงินทอง มีคู่ครองที่มีฐานะ มีอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก

เวลา 22.18-24.00น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำสูง มีชื่อเสียง มีพรสวรรค์ สามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคต มีจิตใจที่มั่นคง มีเสน่ห์ มีคู่ครองและบุตรดี

 

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก

เวลา 00.00-21.06น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำ มีชื่อเสียง มีพรสวรรค์ มีจิตใจที่มั่นคง มีเสน่ห์ มีคู่ครองและบุตรดี

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนกันยายน 2559

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก

เวลา 13.06-24.00น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ มีจิตใจดี รูปร่างสวยงาม ขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินเงินทอง มีอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อเสียง จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

 

วันที่17 กันยายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก

เวลา 05.54-24.00น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำ มีชื่อเสียง มีพรสวรรค์ มีจิตใจที่มั่นคง มีเสน่ห์ มีคู่ครองและบุตรดี

 ฤกษ์คลอดปี 2559

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนตุลาคม 2559

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก

เวลา 00.00-02.18น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีเสน่ห์ มีหลักฐานมั่นคง เป็นผู้มีผิวพรรณดี จิตใจดี สุขุม จะเป็นผู้มีชื่อเสียง ได้คู่ครองดี

 

วันที่24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก

เวลา 01.30-24.00น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นผู้มีผิวพรรณดี จิตใจดี สุขุม มีสติ จะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีฐานะมั่นคง

 ฤกษ์คลอด ตุลาคม 2559

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายนพ.ศ.2559 ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก 

เวลา 12.18-24.00น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ รูปร่างสวยงาม พูดจาไพเราะ เฉลียวฉลาด  มีหลักฐานมั่นคง มีเงินมีทอง  คู่ครองดีมีหลักฐาน มีมิตรสนับสนุน

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก

เวลา 00.00-09.06น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นผู้มีผิวพรรณดี จิตใจดี สุขุม มีสติ จะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีฐานะมั่นคง

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก 

เวลา 00.00-10.18น.

ฤกษ์ : มหัทธโณฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นผู้มีร่างกายงดงาม มีทรัพย์สินเงินทอง เป็นผู้มีความรอบคอบในการใช้จ่าย มีนิสัยสงบเสงี่ยม จิตใจดี ขยันขันแข็ง หาเงินเก่ง

ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนธันวาคม 2559

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก

เวลา 00.00-06.18น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีหลักฐานมั่นคง ประสบความสำเร็จ  จิตใจแน่วแน่ มีพรสวรรค์ ได้คู่ครองดี

 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก

เวลา 05.54-24.00น.

ฤกษ์ : ราชาฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่ มีหลักฐาน ฐานะ การงานมั่นคง มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  จิตใจดี

 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก

เวลา 20.42-24.00น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ รูปร่างสวยงาม พูดจาไพเราะ เฉลียวฉลาด  มีหลักฐานมั่นคง มีเงินมีทอง  คู่ครองดีมีหลักฐาน มีมิตรสนับสนุน

 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก

เวลา 00.00-19.06น.

ฤกษ์ : เทวีฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ รูปร่างสวยงาม พูดจาไพเราะ เฉลียวฉลาด  มีหลักฐานมั่นคง มีเงินมีทอง  คู่ครองดีมีหลักฐานที่มั่นคง มีมิตรสนับสนุน

 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก 

เวลา 00.00-19.54น.

ฤกษ์ : ภูมิปาโลฤกษ์

เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถ มีจิตใจดี รูปร่างสวยงาม ขยันขันแข็ง มีทรัพย์สินเงินทอง มีอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อเสียง จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

รวมชื่อเล่นลูกสุดฮิต & เก๋ ปี 59

ปากมดลูกเปิดเป็นยังไง สัญญาณใกล้คลอดที่ควรรู้

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner