รวมชื่อมงคล ลูกชาย - ลูกสาว เรียนเก่ง สุขภาพดี มีโชคลาภ

รวมชื่อมงคล ลูกชาย - ลูกสาว เรียนเก่ง สุขภาพดี มีโชคลาภ

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันอาทิตย์ พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

เขมกร อ่านว่า เขมมะกอน แปลว่า ผู้ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ

กุลชาต อ่านว่า กุนละชาด แปลว่า ผู้ที่เกิดในตระกูลดี

คทาธร อ่านว่า คะทาทอน แปลว่า ผู้มีคฑาป็นอาวุธ

ฆนากร อ่านว่า คะนากอน แปลว่า ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง

ชลากร อ่านว่า ชะลากอน แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์

ธนกร อ่านว่า ทะนะกอน แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี

ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน

รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ, การรบ

ฆนนาท อ่านว่า คะนะนาด แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ประดุจเสียงฟ้าร้อง

ชนกนาถ อ่านว่า ชะนกนาด แปลว่า พ่อ,พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งแห่งลูก

ชลนาถ อ่านว่า ชนละนาด แปลว่า เจ้าแห่งน้ำ

ธนชาต อ่านว่า ทะนะชาด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก, เกิดแต่ทรัพย์

ธนากร อ่านว่า ทะนากอน แปลว่า สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ

นภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นศิริมงคล

ภัทรกร อ่านว่า พัดทระกอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคล

ภัทรดร อ่านว่า พัดทระดอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐ, เจริญยิ่ง

วรดร อ่านว่า วอระดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

กีรติ อ่านว่า กีระติ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ, ชื่อเสียงที่ดี

กฤตนัน อ่านว่า กริดตะนัน แปลว่า ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่

คฑาวุธ อ่านว่า คะทาวุด แปลว่า ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่

ฆนรุจ อ่านว่า คะนะรุด แปลว่า ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์

ชนาเทพ อ่านว่า ชะนาเทบ แปลว่า ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย

ชลธี อ่านว่า ชนละที แปลว่า ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่

ชัยกร อ่านว่า ไชยะกอน แปลว่า ผู้มีชัยชนะในทุกอย่าง

ชัยกฤต อ่านว่า ไชยะกริด แปลว่า ผู้ทำสิ่งใดก็มีชัยชนะ

ตีรณ อ่านว่า ตีรน แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

ถิรคุณ อ่านว่า ถิระคุน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมมั่นคง

ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า เทพประทานพรให้รุ่งเรือง

ทีปรกร อ่านว่า ทีบประกอน แปลว่า ผู้มีรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์

ธนภัทร อ่านว่า ทะนะพัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์

ธนาคม อ่านว่า ทะนาคม แปลว่า ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์

ธายุกร อ่านว่า ทายุกอน แปลว่า ผู้ใจกว้างเป็นบ่อเกิดความดี

นรภัทร อ่านว่า นอระพัด แปลว่า ผู้เจริญแล้ว

นฤวัต อ่านว่า นะรึวัด แปลว่า ผู้มีสุขภาพแข็งแรง

นิรัช อ่านว่า นิรัด แปลว่า ผู้หลุดพ้นจากไม่มีกิเลส

ภานุเทพ อ่านว่า พานุเทพ แปลว่า เทพแห่งพระอาทิตย์

รณภัฎ อ่านว่า รนนะพัด แปลว่า นักรบในสงคราม

รวิกร อ่านว่า ระวิกอน แปลว่า ผู้ได้รับพรจากดวงอาทิตย์

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

กุลดิลก อ่านว่า กุนละดีลก แปลว่า เป็นมิ่งขวัญของตระกูล

กมลทัต อ่านว่า กะมนทัด แปลว่า บัวประทาน

กรฤทธ์ อ่านว่า กอระริด แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยมือ

ฉันทกร อ่านว่า ฉันทะกอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

ฌิมากร อ่านว่า ทิมากอน แปลว่า ชื่อเฉพาะบุคคล

ญาณภัทร อ่านว่า ยานะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ถิรเจต อ่านว่า ถิระเจด แปลว่า เจตนามั่นคงเด็ดเดี่ยว

ทินภัทร อ่านว่า ทินนะพัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน

ธนาธิป อ่านว่า ทะนาทิป แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์คือท้าวกุเวร

ธราเทพ อ่านว่า ทะราเทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน

ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล

ธุวชิต อ่านว่า ทุวะชิด แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิตย์

บุรโชติ อ่านว่า บุระโชด แปลว่า มีแสงโชติช่วงอยู่ข้างหน้า

ปรินทร อ่านว่า ปะรินทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น

ปัญญากร อ่านว่า ปันยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

พลาภร อ่านว่า พะลาพอน แปลว่า กองทัพเมฆ

ภัทรเวช อ่านว่า พัดทระเวช แปลว่า หมอผู้ประเสริฐ

วรภัทร อ่านว่า วอระพัด แปลว่า เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง

วโรดม อ่านว่า วะโรดม แปลว่า เลิศ, ประเสริฐ

วิชชากร อ่านว่า วิดชากอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชญะ อ่านว่า วิดชะยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิชานาถ อ่านว่า วชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิธาน อ่านว่า วิทาน แปลว่า กฎเกณฑ์, ระเบียบ

วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า สร้างความกล้าหาญ, บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์ ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์

กฤตติกา อ่านว่า กริดติกา แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ

จารุภา อ่านว่า จารุพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงาม

ชลากร อ่านว่า ชะลากอน แปลว่า น้ำพุอันรุ่งเรือง

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้

ดนิตา อ่านว่า ดะนิตา แปลว่า ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์

นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน

ปกิตตา อ่านว่า ปะกิดตา แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง, ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

ลฎาภา อ่านว่า ละดาพา แปลว่า หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก

วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ความงดงาม, รัศมีสุกใส, แสงสว่าง

กมลาภา อ่านว่า กะมะลาพา แปลว่า ผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้ให้ความเกษมสำราญ

ชลนาถ อ่านว่า ชนละนาด แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำ

ชัชชญา อ่านว่า ชัดชะยา แปลว่า ผู้มีความรู้รวดเร็ว, รอบรู้

ชัญญา อ่านว่า ชันยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

โชติกา อ่านว่า โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง

ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยความรู้

ดนยา อ่านว่า ดะนะยา แปลว่า ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุลดา อ่านว่า ดะนุละดา แปลว่า ผู้มีความงดงามยิ่ง

ดารัณ อ่านว่า ดารัน แปลว่า ผู้เอาชนะความยากลำบาก

ทยากร อ่านว่า ทะยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ธาริกา อ่านว่า ทาริกา แปลว่า ผู้อ่อนเยาว์

ธาริดา อ่านว่า ทาริดา แปลว่า ผู้มีความเกื้อหนุน

นิรดา อ่านว่า นิระดา แปลว่า เป็นที่ยินดี

ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว

นันทกร อ่านว่า นันทะกอน แปลว่า ผู้ได้รบความสุขความบันเทิง

ปราณชล อ่านว่า ปรานชน แปลว่า ผู้ได่รับเกียรติ์อันดีงาม

เมทนี อ่านว่า เมทะนี แปลว่า รุ่งเรืองในแผ่นดิน

รุจิกร อ่านว่า รุจิกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่ง

กันยกา อ่านว่า กันยะกา แปลว่า ผู้มีความสดใสร่างเริง

กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก

กฤตวยา อ่านว่า กริดตะวะยา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ

คีติกา อ่านว่า คีติกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขเสมอ

จิตชญา อ่านว่า จิดชะยา แปลว่า ผู้มีความสามารถรู้ใจผู้อื่น

จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความจำอันเจิดจ้า

ชฎาพร อ่านว่า ชะดาพอน แปลว่า เครื่องสวมอันประเสริฐ

ชนาพร อ่านว่า ชะนาพอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

ชนารดี อ่านว่า ชะนาระดี แปลว่า ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน

ชลณนาถ อ่านว่า ชนนะนาด แปลว่า ความรักอันมงคลยิ่ง

ตีรณา อ่านว่า ตีระนา แปลว่า มีปัญญาพิจารณา, ไตร่ตรอง

เตชินิ อ่านว่า เตชินี แปลว่า ผู้มีเดช, มีความรุ่งเรื่อง

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน

ธนัชญา อ่านว่า ทะนัดชะยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์

ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค

นทีนาถ อ่านว่า นะทีนาด แปลว่า ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม

นัจกร อ่านว่า นัดจะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขมาก

ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล

ผลิดา อ่านว่า ผลิดา แปลว่า สำเร็จผลสมปรารถนา

ภาวิตรา อ่านว่า พาวิตรา แปลว่า เป็นใหญ่รุ่งเรืองโลกสาม, จักรวาล

เมธยา อ่านว่า เมดทะยะ แปลว่า เข็มแข็งหมั่นเพียร

เมธิรา อ่านว่า เมทิรา แปลว่า ปัญญาความฉลาด

รุจยา อ่านว่า รุดจะยา แปลว่า ผู้มีความสว่าง, กระจ่าง, น่ารัก

ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความน่ารัก, น่าเอ็นดู

ลัคนา อ่านว่า ลักคะนา แปลว่า เวลาอันเป็นมงคล

วารัตดา อ่านว่า วารัตดา แปลว่า ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ

วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

ณัจยา อ่านว่า นัดจะยา แปลว่า การสะสมความรู้

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มาแล้วจ้า! ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนมกราคม-เมษายน 2560

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันศุกร์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner