รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอังคาร

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอังคาร

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันอังคาร พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันอังคาร ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันอังคาร

ชยน อ่านว่า ชะยน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยชัยชนะ

ชรัณ อ่านว่า ชะรัน แปลว่า การต่อสู้ที่มีชัย

ชัชชน อ่านว่า ชัดชน แปลว่า ผู้เป็นนักสู้

ญาธิป อ่านว่า ยาทิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ธนัช อ่านว่า ทะนัด แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย

มรุเดช อ่านว่า มะรุเดด แปลว่า ผู้มีเดชดุจเทวดา

วรดร อ่านว่า วอระดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

ศรุต อ่านว่า สะรุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ผู้ให้ความรู้

ตนุภัทร อ่านว่า ตะนุพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยตนเอง

ตีรณ อ่านว่า ตีรน แปลว่า ผู้มีปัญญาพิจารณา,ไตร่ตรอง

ถิรคุณ อ่านว่า ถิระคุน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมมั่นคง

ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน

ธนภัทร อ่านว่า ทะนะพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์

นรภัทร อ่านว่า นอระพัด แปลว่า ผู้ดีงาม, ผู้เจริญ

นิรัช อ่านว่า นิรัด แปลว่า ผู้ไม่มีธุลีคือกิเลส, ไม่มีกิเลส

ปวิตร อ่านว่า ปะวิด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

พสุชา อ่านว่า พะสุชา แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพย์อนมั่งคั่ง

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอระพบ แปลว่า ผู้มีภพประเสริฐ, เกิดมาดี

วรภาส อ่านว่า วอระพาด แปลว่า ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ

วิภาส อ่านว่า วิพาด แปลว่า ผู้มีความสว่าง, ความรุ่งโรจน์

ธรณัส อ่านว่า ทะระนัด แปลว่า เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ

ฉัตรธร อ่านว่า ฉัดตระทอน แปลว่า ผู้ทรงความประเสริฐอันสุงส่ง

ชญตว์ อ่านว่า ชะยด แปลว่า ความฉลาด มีสติปัญญา

ชนายุส อ่านว่า ชะนายุด แปลว่า พลังกำลังแห่งคน

ชยพล อ่านว่า ชะยะพน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชัยภัทร อ่านว่า ไชยะพัด แปลว่า สิริมงคลและชัยชนะ

ญาณวุฒิ อ่านว่า ยานะวุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ไตรทศ อ่านว่า ไตทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ถิรวุษิ อ่านว่า ถิระวุด แปลว่า ความรู้อันมั่นคง

ทนตรวิท อ่านว่า มนตระวิด แปลว่า ความรู้ในการท่องบ่น

ทนุธรรม อ่านว่า ทะนุทำ แปลว่า รักษาความดี

ธนิสร อ่านว่า ทะนิสอน แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธเนษฐ อ่านว่า ทะเนด แปลว่า ร่ำรวยสุด

ธัชชัย อ่านว่า ทัดชัย แปลว่า ผู้เป็นมงคลดั่งธงชัย

ธัชพล อ่านว่า ทัดชะพน, ทัดพน แปลว่า มีกำลังคืออำนาจ

นภัสดล อ่านว่า นะพัดสะดน แปลว่า ผู้มีอำนาจวาสนา

นิติธร อ่านว่า นิติทอน แปลว่า ผู้ทรงความยุติธรรม

นิธิศ อ่านว่า นิทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

พสุธร อ่านว่า พะสุทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ, มั่งมี

พิชาภพ อ่านว่า พิชาพบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

รัชพล อ่านว่า รัดชะพน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รุจิภาส อ่านว่า รุจิพาด แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม

วรพล อ่านว่า วอระพน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

ศิวนาถ อ่านว่า สิวะนาด แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ษัฑวัต อ่านว่า สัดดะวัด แปลว่า ประกอบด้วยคุณความดีครบหก

สวิตร อ่านว่า สะวิด แปลว่า มีความสุขสว่างดุจดวงตะวันจันทร์

สินธุชา อ่านว่า สินทุชา แปลว่า ผู้มีความสว่างสดใส

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉันทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทรัฐ อ่านว่า ฉันทะรัด แปลว่า ความงามน่าพอใจ

ชนสรณ์ อ่านว่า ชะนะสอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัดชะนัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ,หรือนักรบผู้

ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะนุสอน แปลว่า มีตนเป็นที่พึ่ง,พึ่งตน

ดิษยฐาน อ่านว่า ดิดสะยะถาน แปลว่า ผู้มีความสว่างมงคล

ติสรณ์ อ่านว่า ติสอน แปลว่า สรณะสามประการ

ธีรธรรม อ่านว่า ทีระทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

นฤพัทธ์ อ่านว่า นะรึพัด แปลว่า สิริมงคลแก่คน

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันอังคาร ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันอังคาร

นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน

ปทิตตา อ่านว่า ปะทิดตา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองแล้ว, ส่องแสงแล้ว

ปสุตา อ่านว่า ปะสุตา แปลว่า ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ

ปูริดา อ่านว่า ปูริดา แปลว่า ผู้มีสมบูรณ์ด้วยความดี, เต็มเปี่ยม

พฤธา อ่านว่า พรึดทา แปลว่า ผู้ยินดีในความสำเร็จ

ภฤตยา อ่านว่า พรึดตะยา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุน

ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศในด้านการเจรจา

ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว, ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภูษณดา อ่านว่า พูสะนะดา แปลว่า ผู้ทรงความดีพร้อมเครื่องประดับ

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง,ผู้เรืองรองยิ่ง

ทยิดา อ่านว่า ทะยิดา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก, เป็นที่กรุณา

เบญญาภา อ่านว่า เบนยาพา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปนิตา อ่านว่า ปะนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง, สรรเสริญ

ปรมตา อ่านว่า ปะระมะตา แปลว่า ผู้มีฐานะสูงสุด

ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ภัทรภร อ่านว่า พัดทระพอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภาสนา อ่านว่า พาดสะหนา แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า

มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐ

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ธรณัส อ่านว่า ทะระนัด แปลว่า เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ

จิรสุดา อ่านว่า จิระสุดา แปลว่า หญิงสาวผู้ยั่งยืน

ธัญรดี อ่านว่า ทันระดี แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

บุษปวัน อ่านว่า บุดสะปะวัน แปลว่า ผู้มีความสุขรื่นรมย์

บูรณนิภา อ่านว่า บูระนะนิพา แปลว่า สุกสว่างเหมือนจันทร์เพ็ญ

ปดิวรัดดา อ่านว่า ปะดิวะรัดดา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐพร้อม

ปิยมน อ่านว่า ปิยะมน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ

เปรมยุดา อ่านว่า เปมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความน่ารัก

ผุสดี อ่านว่า ผุดสะดี แปลว่า ผู้มีความประเสริฐ

ภริตพร อ่านว่า พะริดพอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภวภาวัน อ่านว่า พะวะพาวัน แปลว่า ให้คุณประโยชน์

ภวิษยา อ่านว่า พะวิดสะยา แปลว่า มีความหยั่งรู้กาลอนาคต

ภัทรวดี อ่านว่า พัดทระวะดี แปลว่า มีความเจริญ, มีสิริมงคล

ภาวินี อ่านว่า พาวินี แปลว่า มีความเจริญ

ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งความงามเลิศ

มริษฎดา อ่านว่า มะริดตะดา แปลว่า ผู้มีความสุขหวานชื่น

มหาธยา อ่านว่า มะหาดทะยา แปลว่า มั่งคั่งอย่างยิ่ง

เมธาพร อ่านว่า เมทาพอน แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

รสริน อ่านว่า รดสะริน แปลว่า มีเสน่ห์เสมอ

วรณัน อ่านว่า วอระนัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วรฤทัย อ่านว่า วอระรึไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรัทยา อ่านว่า วะรัดทะยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะราลี แปลว่า สุกสว่างพระจันทร์

เวธนี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

จณรรถ อ่านว่า จัดนัด แปลว่า มีความประพฤติดี

นิพาดา อ่านว่า นิพาดา แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความดี

บารมิตา อ่านว่า บาระมิตา แปลว่า บรรลุผลคุณในความสำเร็จ

ปราธีดา อ่านว่า ปราทีดา แปลว่า เรียนดี คงแก่เรียน

ปรีดิทา อ่านว่า ปรีดิทา แปลว่า ให้ความยินดีกับความสุข

ปวิตรา อ่านว่า ปะวิดตรา แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก

ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความเจริญ

ภัทรมน อ่านว่า พัดทระมน แปลว่า มีใจดีงาม

ภาพยดา อ่านว่า พาบยะดา แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ

พรชนิตว์ อ่านว่า พอนชะนิด แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

พรปวีณ์ อ่านว่า พอนปะวี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรรวินท์ อ่านว่า พอนระวิน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันจันทร์

ฤกษ์คลอด เดือนเมษายน เวลามงคลเหมาะแก่การเกิดของลูก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner