รวม ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ เป็นมงคล

รวม ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ เป็นมงคล

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันศุกร์ พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ ในส่วนของบทความนี้ เราจะพูดถึง ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ (ลูกชาย) ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ (ลูกชาย)

กิตติ อ่านว่า กิดติ แปลว่า เกียรติ, คำสรรเสริญ

ภูดิศ อ่านว่า พูดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

สทาดน อ่านว่า สะทาดน แปลว่า สม่ำเสมอตลอดกาล

สุทาน อ่านว่า สุทาน แปลว่า การให้อย่างยิ่ง

กมนทัต อ่านว่า กะมนทัด แปลว่า ที่ให้ตามความปรารถนา

กันตภณ อ่านว่า กันตะพน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี

กานดิศ อ่านว่า กานดิศ แปลว่า เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ

ขมนัต อ่านว่า ขะมะนัด แปลว่า มีความอดทน

เขมทิน อ่านว่า เขมะทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

ปณิธิ อ่านว่า ปะนิทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่

มนชิต อ่านว่า มะนะชิด แปลว่า ผู้ชนะด้วยใจ

มนภาส อ่านว่า มะนะพาด แปลว่า มีความสว่างทางใจ

ศดิศ อ่านว่า สะดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศาสะ อ่านว่า สาสะ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ษัฑคะ อ่านว่า สัดทะคะ แปลว่า องอาจดั่งนักรบ

สทานน อ่านว่า สะทานน แปลว่า มีดวงหน้างาม

สหัต อ่านว่า สะหัด แปลว่า มั่งคั่งร่ำรวยมาก

สัทชน อ่านว่า สัดทะชน แปลว่า คนดี มีคุณธรรม

สิตเดช อ่านว่า สิดตะเดด แปลว่า มีความสุขสว่าง

สุธิต อ่านว่า สุทิด แปลว่า มีทรัพย์มาก

สุธี อ่านว่า สุที แปลว่า คนมีปัญญา, นักปราชญ์

สุเจต อ่านว่า สุเจด แปลว่า มีความสุขสว่าง

คณัส อ่านว่า คะนัด แปลว่า เป็นเลิศในหมู่, คณะ

ศตคุณ อ่านว่า สะตะคุณ แปลว่า ผู้มีความดีตั้งร้อย

ศุทธี อ่านว่า สุดที แปลว่า มีใจสะอาดเป็นมงคลยิ่ง

สุชญาน อ่านว่า สุดชะยาน แปลว่า ความรู้ดีรุ่งเรือง

ชนัสถา อ่านว่า ชะนัดถา แปลว่า เป็นใหญ่อยู่กลางฝูงชน

ญาณชาติ อ่านว่า ยานาชาด แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

มานิน อ่านว่า มานิน แปลว่า ภาคภูมิแห่งเกียรติ์

ฐิติ อ่านว่า ถิติ แปลว่า ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง

พนิต อ่านว่า พะนิด แปลว่า เป็นที่รักที่ชอบใจ

โตษิน อ่านว่า โตสิน แปลว่า พอใจในความสุข

เทพภพ อ่านว่า เทบพะพบ แปลว่า มีความสุขดั่งสรวงสวรรค์

ธีภพ อ่านว่า ทีพบ แปลว่า มีปัญญาดีรุ่งเรือง

นนทิน อ่านว่า นนทิน แปลว่า มีความปีติยินดี

ทิพนาถ อ่านว่า ทิพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งผู้คน

ธนาธิป อ่านว่า ทะนาทิป แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

อติชาญ อ่านว่า อะติชาน แปลว่า มีความรุ่งเรืองมาก

อนุทัต อ่านว่า อะนุทัด แปลว่า ได้รับความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่

อภิภพ อ่านว่า อะพิพบ แปลว่า ที่มีอำนาจ ที่มีชัยชนะ

ชนมภูมิ อ่านว่า ชนมะพูม แปลว่า ผู้ประเสริฐในคนทั้งหลาย

ปัณณทัต อ่านว่า ปันนะทัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ

พิชาภพ อ่านว่า พิชาพบ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเลิศ

โศธิน อ่านว่า โสทิน แปลว่า ผู้มีความผ่องแผ้วสมบูรณ์พร้อม

สัญชิต อ่านว่า สันชิด แปลว่า ผู้ชนะในทุกสิ่ง

สุนิติ อ่านว่า สุนิติ แปลว่า ผู้มีความเป็นธรรมกับคนทั้งหลาย

สุหัส อ่านว่า สุหัด แปลว่า ผู้มีความสุขเบิกบานยิ่ง

ศาตจิต อ่านว่า สาตะจิด แปลว่า ผู้มีใจยินดีในความสำเร็จ

ปุณพจน์ อ่านว่า ปุนนะพด แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์

พงศ์ปณต อ่านว่า พงปะนด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

สุกัณฐ์ อ่านว่า สุกัน แปลว่า มีเสียงเพราะ

กันตพิชญ์ อ่านว่า กันตะพิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัดพิสิด แปลว่า นักรบผู้พิเศษ

ปุญญพัตน์ อ่านว่า ปุนยะพัด แปลว่า เจริญด้วยบุญ

สิทธินนท์ อ่านว่า สิดทินน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

สุธินันท์ อ่านว่า สุทินัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

สุศันส์ อ่านว่า สุสัน แปลว่า มีชื่อเสียงดี

สุนินัทธ์ อ่านว่า สุนินัด แปลว่า ผูกพันไว้เป็นอย่างดี

 

อ่าน ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ (ลูกสาว) ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันศุกร์ (ลูกสาว)

กันตา อ่านว่า กันตา แปลว่า ผู้มีความเป็นสุข, สาวสวย

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า ผู้เกิดเพื่อความรู้

ปสุตา อ่านว่า ปะสุตา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปุณิกา อ่านว่า ปุนิกา แปลว่า ผู้มีบุญ, มีคุณงามความดี

สาธกา อ่านว่า สาทะกา แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จประสงค์

สุเกต อ่านว่า สุเกด แปลว่า ผู้มีความตั้งใจดี มีใจเมตตากรุณา

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษม

แขไข อ่านว่า แขไข แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งพระจันทร์, ส่องสว่าง

ชนิดาภา อ่านว่า ชะนิดาพา แปลว่า ให้เกิดรัศมีเป็นมงคล

ชนิตา อ่านว่า ชะนิตา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

ชัญญา อ่านว่า ชันยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

โชติกา อ่านว่า โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์

ปัณฑา อ่านว่า แปลว่า ปันทาผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม

เปมิกา อ่านว่า เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก

ศุทธดา อ่านว่า สุดทะดา แปลว่า ผู้มีความสะอาดหมดจด

สขิดา อ่านว่า สะขิดา แปลว่า ผู้มีความเป็นมิตร

สถนาถ อ่านว่า สะถะนาด แปลว่า ที่สำคัญ ที่เป็นหลัก

สุชญา อ่านว่า สุดชยา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

สุทธดา อ่านว่า สุดทะดา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์

จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า

ปาณิศา อ่านว่า ปานิสา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ศัสดา อ่านว่า สัดสะดา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง, ชมเชย

ศุจิดา อ่านว่า สุจิดา แปลว่า ผู้มีความผ่องแผ้ว, หมดจด

สจิต อ่านว่า สะจิด แปลว่า ผู้มีความฉลาด

สุจิดา อ่านว่า สุจิดา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์ประเสริฐ

สุทัตตา อ่านว่า สุทัดตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี

เมทนี อ่านว่า เมทะนี แปลว่า รุ่งเรืองในแผ่นดิน

กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก

ธนัชญา อ่านว่า ทะนัดชะยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์

ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค

สุภณิดา อ่านว่า สุพะนิดา แปลว่า คำพูดอันไพเราะ

ศาตจิต อ่านว่า สาตะจิด แปลว่า มีใจยินดี

กนิษฐา อ่านว่า กะนิดถา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย

มนสิชา อ่านว่า มนสิชา แปลว่า เกิดในใจ, ความรัก

ศึกษิต อ่านว่า สึกสิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

สุธนี อ่านว่า สุทะนี แปลว่า มีเสียงดี

สุธิศา อ่านว่า สุทิสา แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

สุนินาท อ่านว่า สุนินาด แปลว่า มีเสียงเพราะเป็นที่สบอารมณ์

กานต์พิชชา อ่านว่า กานพิดชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

กานต์มณี อ่านว่า กานมะนี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม

ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุติกาน แปลว่า รุ่งเรืองหรืองามดังทอง

เชษฐ์ธิดา อ่านว่า เชดทิดา แปลว่า ธิดาคนโต, พี่สาว

เชษฐ์สุดา อ่านว่า เชดสุดา แปลว่า ธิดาคนโต, พี่สาว

มนพัทธ์ อ่านว่า มะนะพัด แปลว่า ผูกพันใจ, เป็นที่รักแห่งใจ

สุทธิกานต์ อ่านว่า สุดทิกาน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ

สุธาสินี อ่านว่า สุทาสินี แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์

สุจินันท์ อ่านว่า สุจินัน แปลว่า ยินดีในความบริสุทธิ์

กานต์สินี อ่านว่า กานสินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

ศุจินันท์ อ่านว่า สุจินัน แปลว่า ยินดีในความบริสุทธิ์

พิมพ์นิภา อ่านว่า พิมพ์นิพา แปลว่า มีรูปงาม

มนัสนันท์ อ่านว่า มะนัดสะนัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน

มาแล้วจ้า! ฤกษ์ดี คลอดบุตร เดือนมกราคม-เมษายน 2560

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner