รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันอังคาร พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน

บทมากร อ่านว่า บดทะมากอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปยุต อ่านว่า ปะยุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ภคิน อ่านว่า พะคิน แปลว่า ผู้มีโชค, มีสิริมงคล

ภวัต อ่านว่า พะวัด แปลว่า ผู้เจริญแล้ว

ภูษิต อ่านว่า พูสิด แปลว่า ประดับประดาด้วยความดี

เขมกร อ่านว่า เขมมะกอน แปลว่า ผู้ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ

คทาธร อ่านว่า คะทาทอน แปลว่า ผู้มีคฑาป็นอาวุธ

ฆนากร อ่านว่า คะนากอน แปลว่า ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง

ธนกร อ่านว่า ทะนะกอน แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี

ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน

รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ, การรบ

ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

บทมี อ่านว่า บดทะมี แปลว่า ดอกบัวอันประเสริฐ

ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้วด้วยความดีงาม

บริภุต อ่านว่า บอริพุด แปลว่า ใช้ประโยชน์ก่อเกิดแก่ตนเอง

ปพน อ่านว่า ปะพน แปลว่า บริสุทธิ์ด้วยความดี

ภรภัทร อ่านว่า พอนพัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภัทรกร อ่านว่า พัดทระกอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล

ภัทรกฤต อ่านว่า พัดทระกริด แปลว่า ก่อความเจริญให้คุณความดี

ภัทรดร อ่านว่า พัดทระดอน แปลว่า ดียิ่ง เจริญยิ่ง

ภัทรภร อ่านว่า พัดทระพอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภาคิน อ่านว่า พาคิน แปลว่า ผู้มีโชค, มีกำไร

ภานพ อ่านว่า พานบ แปลว่า รุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์

ภาวัต อ่านว่า พาวัด แปลว่า มีแสงสว่าง, มีความรุ่งเรือง

ภูดิศ อ่านว่า พูดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

บริมุต อ่านว่า บอริมุด แปลว่า ผู้มีความเป็นอิสระด้วยมงคล

บัณทัต อ่านว่า บันนะทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ

ประภฤติ อ่านว่า ประพรึด แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง

ปรัตถกร อ่านว่า ปะรัดถะกอน แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรีดิท อ่านว่า ปรีดิด แปลว่า เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี

ปองภพ อ่านว่า ปองพบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัตมกร อ่านว่า ปัตมะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์

ปุรุเมธ อ่านว่า ปุรุเมด แปลว่า ผู้มีปัญญามาก

พลกฤต อ่านว่า พนละกริด แปลว่า ผู้สร้างพลังให้เข้มแข็ง

พลภฤต อ่านว่า พนละพรึด แปลว่า ผู้สร้างพลังให้เข้มแข็ง

ภักดิวาท อ่านว่า พักดิวาด แปลว่า คำมั่นในการจงรัก

ภาคยดร อ่านว่า พาคะยะดอน แปลว่า มีความสุขยิ่ง

มนภาส อ่านว่า มนนะพาด แปลว่า มีความสว่างทางใจ

มนัน อ่านว่า มะนัน แปลว่า ความเข้าใจ สติปัญญา ความฉลาด

สัตกร อ่านว่า สัคตะกอน แปลว่า ที่ทำความดี มีคุณธรรม

สิตกร อ่านว่า สิดตะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์

ปณิธิ อ่านว่า ปะนิทิ แปลว่า ผู้ความตั้งใจแน่วแน่

ปภาวิน อ่านว่า ปะพาวิน แปลว่า ผู้มีเดช, มีอำนาจ

ภาวิตร อ่านว่า ภาวิด แปลว่า ผู้มีอำนาจใน จักรวาล

มธุภัทร อ่านว่า มะทุพัด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ

มนายุ อ่านว่า มะนายุ แปลว่า เป็นที่ปรารถนา

มานิน อ่านว่า มานิน แปลว่า ภาคภูมิด้วยมงคล

ฐิติ อ่านว่า ถิติ แปลว่า ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง

ณยศ อ่านว่า นยศ แปลว่า มีชื่อเสียงทางความรู้

บริธาน อ่านว่า บอริทาน แปลว่า เครื่องแต่งตัวอันมงคลยิ่ง

บวรทัต อ่านว่า บอวอนทัต แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ

ประโมท อ่านว่า ประโมด แปลว่า พอใจ, ยินดีในความสุข

ปรินทร อ่านว่า ปะรินทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

พนิต อ่านว่า พะนิด แปลว่า เป็นที่รักที่ชอบใจ

ภานุมัต อ่านว่า พานุมัด แปลว่า เจิดจ้ารุ่งโรจน์

ภาวพฤต อ่านว่า พาวะพรึด แปลว่า เนื่องในการก่อกำเนิดอันมงคล

มหาธน อ่านว่า มะหาทะนะ แปลว่า มั่งคั่งอย่างยิ่ง

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน

กันตา อ่านว่า กันตา แปลว่า ผู้อยู่เป็นสุข, สาวสวย

ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศการเจรจา

ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว

วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ผู้รู้,สว่าง

ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

บทมี อ่านว่า บดทะมี แปลว่า ประเสริฐดั่งดอกบัว

ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ผู้อบรมมาดีแล้วมีกริยาดี

ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้ว

เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้งดงามดั่งเกสรดอกไม้

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษม

บุษบากร อ่านว่า บุดสะบากอน แปลว่า ความงามอันเต็มไปด้วยดอกไม้

ปาลิกา อ่านว่า ปาริกา แปลว่า ผู้รักษา,ผู้คุ้มครองผู้อื่นให้เป็นสุข

ปาลิดา อ่านว่า ปาริดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษาจากภัยใดๆ

ภาสิกา อ่านว่า พาสิกา แปลว่า ผู้มีที่เข้าใจมีความสุข

มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า มีความน่ารัก, มีเสน่ห์

รักตาภา อ่านว่า รักตาพา แปลว่า ความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง

สุทธภา อ่านว่า สุดทะพา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์

ฐิตตา อ่านว่า ถิตะตา แปลว่า มีความมั่นคงในทรัพย์สิน

ทักษิณา อ่านว่า ทักสินา แปลว่า ทานเพื่อผลอันเจริญรุ่งเรือง

ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความสุขสมบูรณ์

ภัทรมน อ่านว่า พัดทระมน แปลว่า มีใจดีงามสร้างความสุข

ลักษกร อ่านว่า ลักสะกอน แปลว่า ให้ความรู้ให้ความเข้าใจ

ลิปสา อ่านว่า ลิบสา แปลว่า ปรารถนาที่จะได้

อารยา อ่านว่า อาระยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

มธุภัทร อ่านว่า มะทุพัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความดีอันประเสริฐ

มนายุ อ่านว่า มะนายุ แปลว่า เป็นที่ปรารถนา

ปุณยธร อ่านว่า ปุนยะทอน แปลว่า ทรงไวซึ่งบุญ คุณธรรม

พสุธร อ่านว่า พะสุทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ, มั่งมี

ภโวทัย อ่านว่า พะโวทัย แปลว่า รุ่งอรุณแห่งเทพ, รุ่งเรืองในโลก

กุลิสรา อ่านว่า กุลิดสะรา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

ฐปนกุล อ่านว่า ถะปะนะกุน แปลว่า มีสกุลตั้งมั่น

ฐายิกา อ่านว่า ถายิกา แปลว่า ผู้มีฐานะดี

ปัทมพร อ่านว่า ปัดทะมะพอน แปลว่า บัวอันประเสริฐ

เปรมยุดา อ่านว่า เปรมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

ภาวินี อ่านว่า พาวินี แปลว่า มีความเจริญ

รวิษฎา อ่านว่า ระวิดสะดา แปลว่า เป็นที่รักของพระอาทิตย์

รวิสุดา อ่านว่า ระวิสุดา แปลว่า ลูกสาวพระอาทิตย์

รสริน อ่านว่า รดสะริน แปลว่า มีรส,มีเสน่ห์เสมอ

ลภัสรดา อ่านว่า ละพัดระดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

ลักษยา อ่านว่า ลักสะยา แปลว่า เป้าหมายจำนวนแสน

วรรณกร อ่านว่า วันนะกอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรฤทัย อ่านว่า วอระรึไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วอรินทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

เวธณี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า สว่าง,มีปัญญา,เฉียบแหลม

ศิวนาถ อ่านว่า สิวะนาด แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศีตลา อ่านว่า สีตะลา แปลว่า เย็นสนิท,เยือกเย็น

สาธนี อ่านว่า สาทะนี แปลว่า ให้สำเร็จประโยชน์

สีตลา อ่านว่า สีตะลา แปลว่า เย็นสนิท, เยือกเย็น

กานต์มณี อ่านว่า กานมะนี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม

ดลลักษณ์ อ่านว่า ดนลัก แปลว่า ผู้มีความงดงามมาก

นงลักษณ์ อ่านว่า นงลัก แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

พรวลัย อ่านว่า พอนวะไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัดทะพัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

วิศัลยา อ่านว่า วิสันละยา แปลว่า ปราศจากความทุกข์

สิงควรรณ อ่านว่า สิงคะวัน แปลว่า ผิวเหมือนทอง, งามผุดผ่อง

สุธาสินี อ่านว่า สุทาสินี แปลว่า ผู้มีพรอันประเสริฐ

พรกิตติ์ อ่านว่า พอนกิด แปลว่า ชื่อเสียงอันประเสริฐ

พารินทร์ อ่านว่า พาริน แปลว่า เป็นใหญ่เหนือน้ำ

ภัทรนิธิ์ อ่านว่า พัดทระนิด แปลว่า ขุมโชคลาภ

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันจันทร์

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอังคาร

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner