รวม ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคล

รวม ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคล

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันพุธกลางคืน พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ ในส่วนของบทความนี้ เราจะพูดถึง ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน (ลูกชาย) ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน (ลูกชาย)

รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้หาญกล้าดั่งนักรบ

รณกฤต อ่านว่า รนนะกริด แปลว่า ผู้เป็นนักต่อสู้อันประเสริฐ

ราเชน อ่านว่า ราเชน แปลว่า ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง

วสุ อ่านว่า วะสุ แปลว่า ผู้มีสมบัติพร้อมมูล, ทรัพย์สิน

เวทน อ่านว่า เวทน แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเลิศ

รณวร อ่านว่า รนนะวอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ

รถยุทธ อ่านว่า รดถะยุด แปลว่า ผู้ทรงรบด้วยรถศึก

เรวัต อ่านว่า เรวัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากมาย

โรจกร อ่านว่า โรดจะกอน แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์

ลลิต อ่านว่า ละลิด แปลว่า ผู้มีความงาม, น่ารัก

ลิขิต อ่านว่า ลิขิด แปลว่า ผู้ทรงหนังสือ, การขีดเขียน

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรธน อ่านว่า วอระทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรัณ อ่านว่า วะรัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยเกียรติ์

วริน อ่านว่า วะริน แปลว่า ผู้ที่ได้รับพร

วสุกฤต อ่านว่า วะสุกริด แปลว่า นักปราชญ์ดั่งกวี

วิชิต อ่านว่า วิชิด แปลว่า เจ้าแห่งดินแดน, อาณาจักร

วสุธา อ่านว่า วะสุทา แปลว่า ผู้มีอำนาจของแผ่นดิน

โสธร อ่านว่า โสทอน แปลว่า ผู้ครองความดี

รณรัต อ่านว่า รนนะรัด แปลว่า ยินดีในการรบ

รณิศ อ่านว่า ระนิด แปลว่า เป็นใหญ่ในการรบ

วิชญาต อ่านว่า วิดชะยาด แปลว่า ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก

วีติ อ่านว่า วีติ แปลว่า ผู้ได้รับความสุข

ยงสุข อ่านว่า ยงสุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

ยศกร อ่านว่า ยดสะกอน แปลว่า ผู้สร้างยศ, รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศกฤต อ่านว่า ยดสะกริด แปลว่า ที่ให้เกียรติให้ชื่อเสียง

ยุทธนา อ่านว่า ยุดทะนา แปลว่า การสู้รบด้วยความสามารถ

รจนกร อ่านว่า รดจะนะกอน แปลว่า ผู้ให้การสร้างสรรค์

รสิน อ่านว่า ระสิน แปลว่า มีรสดี รสนิยมดี

รักษิต อ่านว่า รักสิด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

รุจิกร อ่านว่า รุจิกอน แปลว่า ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์

โรจนา อ่านว่า โรดจะนา แปลว่า สว่างมีความสุข

วงศกร อ่านว่า วงสะกอน แปลว่า ผู้ตั้งวงศ์สกุล

วรายุ อ่านว่า วะรายุ แปลว่า ชีวิตอันประเสริฐ

วัชระ อ่านว่า วัดชะระ แปลว่า สายฟ้า, เพชรอันมงคล

วิชชากร อ่านว่า วิดชากอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิดชุกอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญะ อ่านว่า วิดชะยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิญญู อ่านว่า วินยู แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

วิธาน อ่านว่า วิทาน แปลว่า ผู้มีระเบียบวินัย

วิรัช อ่านว่า วิรัด แปลว่า ปราศจากธุลี, ไม่มีมลทิน

วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

รณรัต อ่านว่า รนนะรัด แปลว่า ยินดีในการรบ

รณิศ อ่านว่า ระนิด แปลว่า เป็นใหญ่ในการรบ

ไตรทศ อ่านว่า ไตรทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์

ยงยล อ่านว่า ยงยน แปลว่า เข้าใจอย่างซาบซึ้ง

ยศธน อ่านว่า ยดสะทน แปลว่า มีชื่อเสียงมาก

รณยศ อ่านว่า รนนะยด แปลว่า มีชื่อเสียงทางการรบ

รัตนทัต อ่านว่า รัดตะนะทัด แปลว่า ผู้ทรงด้วยความสุกผ่องใส

ราญรอน อ่านว่า ราญรอน แปลว่า การรบด้วยความสามารถ

วณิกกุล อ่านว่า วะนิกกุน แปลว่า ตระกูลแห่งการค้าขาย

วรณัน อ่านว่า วอระนัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วรรณกร อ่านว่า วันนะกอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรรณิก อ่านว่า วันนิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ

วรัญญู อ่านว่า วะรันยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วัชรทัต อ่านว่า วัดชะระทัด แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นที่ตั้ง

วัชรธร อ่านว่า วัดชะระทอน แปลว่า ประกอบสายฟ้า

วัทธิกร อ่านว่า วัดทิกอน แปลว่า ผู้ทำการค้าเป็นเลิศ

วิศาล อ่านว่า วิสาน แปลว่า กว้างขวาง

 

อ่าน ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน (ลูกสาว) ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ชื่อลูกที่เกิดวันพุธกลางคืน (ลูกสาว)

รัญชนา อ่านว่า รันชะนา แปลว่า ผู้เป็นที่น่ายินดี มีเสน่ห์

รัญชิดา อ่านว่า รันชิดา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์น่ารักยิ่ง

รุจิรา อ่านว่า รุจิรา แปลว่า ผู้มีความน่ายินดี

ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความงดงามน่ารัก

ลิขิตา อ่านว่า ลิขิตา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วรริกา อ่านว่า วอระริกา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วิคณา อ่านว่า วิกคะนา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วิชานาถ อ่านว่า วิชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

ยศยา อ่านว่า ยดสะยา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง

ยูรายุ อ่านว่า ยูรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืนนาน

เยาวนาถ อ่านว่า เยาวะนาด แปลว่า เจ้าแห่งความเยาว์วัย

โยษิตา อ่านว่า โยษิตา แปลว่า สตรีผู้มีความประเสริฐ

รวิษฎา อ่านว่า ระวิดสะดา แปลว่า เป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์

รสริน อ่านว่า สะริน แปลว่า ผู้ มีเสน่ห์เสมอ

รัชนัน อ่านว่า รัดชะนัน แปลว่า รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์

รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่งระดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ

วรรธิดา อ่านว่า วันทิดา แปลว่า เจริญงอกงาม เพิ่มพูน

วรรษิกา อ่านว่า วัดสิกา แปลว่า มีอายุตามฤดูฝน

วรรษิดา อ่านว่า วัดสิดา แปลว่า มีทรัพย์มากเหมือนฝน

วรฤทัย อ่านว่า วอระไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรัทยา อ่านว่า วะรัดทะยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะราลี แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์

วสุธิดา อ่านว่า วะสุทิดา แปลว่า ที่มีทรัพย์สมบัติ

วัจสา อ่านว่า วัดจะสา แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง

วิชญาติ อ่านว่า วิดชะยาด แปลว่า ผู้ทรงความรู้

วิฐรา อ่านว่า วิดถะรา แปลว่า พูดเพราะพระพฤหัสบดี

วิทวลา อ่านว่า วิดวะลา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความฉลาด

วินีดา อ่านว่า วินีดา แปลว่า ผู้มีการอบรมดี

วิรตี อ่านว่า วิระตี แปลว่า ผู้ประพฤติการงดเว้น (จากความชั่ว)

วีรนาถ อ่านว่า วีระนาด แปลว่า มีผู้กล้าหาญปกป้อง

เวธนี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

กันต์ฤทัย อ่านว่า กันรึไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก, ที่รักแห่งดวงใจ

ฆรวัณณ์ อ่านว่า คะระวัน แปลว่า เป็นที่ยินดีในบ้าน

รัตน์วรา อ่านว่า รัดวะรา แปลว่า รัตนะประเสริฐ ทอง

รัตนาวลี อ่านว่า รัดตะนาวะลี แปลว่า สร้อยมุกอันสูงส่ง

ลักษณียา อ่านว่า ลักสะนียา แปลว่า งามตาด้วยความประเสริฐ

วรรษิตรี อ่านว่า วัดสิตรี แปลว่า ผู้บันดาลให้

วรรษิษฐา อ่านว่า วัดสิดถา แปลว่า มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด

วิศัลยา อ่านว่า วิสันละยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โศก

วีร์สุดา อ่านว่า วีสุดา แปลว่า ลูกสาวผู้กล้าหาญ

รัชนีวรรณ อ่านว่า รัดชะนีวัน แปลว่า มีผิวสวยอย่างน่ายินดี

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์ดั่งมณีชั้นยอด

ลดาวัลย์ อ่านว่า ละดาวัน แปลว่า ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์

วิศัทวรรณ อ่านว่า วิสัดทะวัน แปลว่า ผู้มีความงดงามยิ่ง

โสรวีร์ อ่านว่า โสระวี แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญและมั่งคั่ง

กานต์สินี อ่านว่า กานสินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

รักษณีย์ อ่านว่า รักสะนี แปลว่า พึงคุ้มครอง

กัลยรัตน์ อ่านว่า กันยะรัด แปลว่า มีความสามารถเป็นแก้ว,มีรัตนะอันประเสริฐ

ฉันทลักษณ์ อ่านว่า ฉันทะลัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเชิงศิลป์

วัทน์สิริ อ่านว่า วัดสิริ แปลว่า มีใบหน้างาม, พูดเป็นเสน่ห์

วันนีย์ อ่านว่า วันนี แปลว่า ผู้เป็นที่น่าปราถนา

วิไลวรรณ อ่านว่า วิไลวัน แปลว่า ผิวงามดั่งทองคำ

ไวชญานีก์ อ่านว่า ไวชะยานี แปลว่า อุดมด้วยความรู้

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันจันทร์

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอังคาร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner