นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรักเป็น สิ่งสำคัญในปี 2021

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรักเป็น สิ่งสำคัญในปี 2021

Agoda (อโกด้า) เผยผลสำรวจ ในหัวข้อ สิ่งสำคัญในปี 2021 (What Matters 2021 ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เลือกที่ใช้เวลา หรือเดินทางท่องเที่ยวกับคนที่รัก หรือคนในครอบครัวเป็น สิ่งสำคัญในปี 2021 อันดับ 1 ตามมาด้วย ตามมาด้วยการเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่มีข้อจำกัด เป็นอันดับสอง และ การทำสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง เป็นอันดับสาม

ในปี 2021 นี้  ความต้องการด้านท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนไป หรือไม่อย่างไร จากการเผชิญวิกฤตกาลการระบาดของเชื้อโควิด-19 อโกด้าจึงได้ดำเนินการ ออกแบบสอบถามชุด What Matters 2021 (สิ่งสำคัญในปี 2021) ผ่านช่องทางออนไลน์และการดำเนินงานภาคสนาม

จากการตอบแบบสอบถามเรื่อง สิ่งสำคัญในปี 2021 (What Matters 2021) จำนวน 16,064 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ทำแบบสสอบถามออนไลน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และ ไทย ร่วมกับการดำเนินงานภาคสนามระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2020 พบว่า

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก1

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก1

 

ในปี 2021 ผู้คนตั้งใจที่จะ (In 2021, people are most looking forward to)

 • อันดับหนึ่ง : ใช้เวลากับคนที่รักให้มากขึ้น (Spending more quality time with loved ones)
 • อันดับสอง : เที่ยวได้แบบไม่ต้องมีข้อจำกัด (Being able to travel unhindered)
 • อันดับสาม : ทำสิ่งที่สำคัญ หรือทำสิ่งที่สร้างความแตกต่าง (Doing things that make a difference

ผลสรุป จากการสำรวจของอโกด้า พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอมากที่สุดในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น นักเดินทางยังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่สร้างความแตกต่าง ออกไปเที่ยวกับคนสำคัญ เที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านาน ๆ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเมื่อเดินทางท่องเที่ยว สำหรับภาพรวมของผลการสำรวจจะพบ ว่า สิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุดในปี 2021 คือ การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จาก สหราชอาณาจักร ไทย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีนตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก5

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก5

การเดินทางท่องเที่ยวในปี 2021 ผู้คนมุ่งมั่นที่จะ (When traveling in 2021, people commit to)

 • อันดับหนึ่ง : เที่ยวกับคนที่รักให้มากขึ้น  (Travel more with loved ones) ยกเว้นชาวสหราชอาณาจักรและไต้หวันที่มุ่งมั่นจะเดินทางแบบไม่ต้องวางแผนให้บ่อยขึ้นมากที่สุด ส่วนชาวญี่ปุ่นก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางแบบไม่รีบร้อนมากที่สุด (ตามมาด้วยสิงคโปร์และมาเลเซีย) เพื่อใช้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มากขึ้น
 • อันดับสอง : ไปเที่ยวแบบไม่ต้องคิดวางแผน..ให้บ่อยขึ้น (Take more spontaneous trips) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มุ่งมั่นจะเที่ยวแบบนี้มากที่สุดคือคนอายุ 18-24 ปี รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างอายุ 24-44 ปี 55 ปีขึ้นไป ตามมาด้วยกลุ่มตัวอย่างอายุ 45-54 ปี
 • อันดับสาม : เลือกเที่ยวแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (Make more eco-friendly travel choices) แต่ตัวเลือกนี้มาเป็นความมุ่งมั่นอันดับ 2 สำหรับกลุ่มตัวอย่างชาวเวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย

สิ่งที่น่าสนใจคือ การท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 55 ปีขึ้นไปตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ส่วนการใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัว และเพื่อนเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 25-54 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ขณะเดียวกัน การทำสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง เป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18-24 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก4

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก4

สำหรับ ภาพรวมผลการสำรวจ “สิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุดในปี 2021” แยกตามประเทศต่าง ๆ พบว่า

 • การใช้เวลากับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน และ ไทย ตั้งใจที่จะทำมากที่สุด
 • การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดคือสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาว สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ตั้งใจที่จะทำมากที่สุด
 • การทำสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาว อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ เวียดนาม ตั้งใจที่จะทำมากที่สุด
 • การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆ มากขึ้น เป็นตัวเลือกที่ผู้ตอบแบบสอบถามใน ไทย ให้ความสนใจเป็นอันดับ 2 และชาว ญี่ปุ่น เลือกมาเป็นอันดับ 3
 • การหยุดทำงานทางไกล และ/หรือ กลับไปทำงานที่ออฟฟิศ คือสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาว ฟิลิปปินส์ (9%) เวียดนาม (7%) และ อินโดนีเซีย (7%) ตั้งตารอมากที่สุด, ขณะที่ชาว จีน (1.2%) ญี่ปุ่น (1.5%) และ สหราชอาณาจักร (2%) ตั้งตารอน้อยที่สุด
 • การชมการแสดงสด การแข่งขันกีฬา หรืองานอีเวนต์ขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 แต่กลุ่มตัวอย่างชาว สหรัฐอเมริกา (8%) สหราชอาณาจักร (8%) และ ญี่ปุ่น (7%) มีแนวโน้มที่จะตั้งตารอมากกว่าผู้คนชาติอื่นที่สุด

ซการใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 25-34, 35-44 และ 45-54 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ส่วนการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด เป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 55 ขึ้นไปตั้งใจทจะทำมากที่สุด โดยการได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น อยู่ในอันดับ 3 สำหรับกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก3

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก3

ข้อมูลภาพรวมประเทศไทย 

สิ่งสำคัญในปี 2021 ของคนไทย คือ การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่ชาวไทยตั้งใจที่จะทำมากที่สุด (38%)  ตามมาด้วยอันดับสอง คือ การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น (22%) และอันดับสาม คือ การทำสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง (17%)

ในด้านการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางกับครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้น คือสิ่งที่ชาวไทยมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด (43%) , ถัดมาคือ การท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (22%) และ การไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไปมาเป็นความมุ่งมั่นอันดับสาม (14%) 

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก6

นักท่องเที่ยว เลือกใช้เวลากับคนรัก6

“ปี 2020 เป็นปีแห่งการต่อสู้ และการทำให้ดีที่สุดเพื่อความอยู่รอด ถึงแม้บททดสอบที่ผ่านมาจะหนักหนา แต่ผลการสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า ในปีนี้ผู้คนทั่วโลกตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ อย่างมีความหมาย รวมถึงใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อน สุดท้ายแล้วผู้คนก็จะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเคย เนื่องจากความปรารถนาในเรื่องนี้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้” มร.ทิม ฮิวจ์ส รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร อโกด้า กล่าวถึงผลสำรวจที่ได้จากแบบสอบถามชุด What Matters 2021

“ที่อโกด้า เราเชื่อมั่นในอนาคตของการเดินทางท่องเที่ยว เพราะจากการสำรวจของเราพบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอมากที่สุดในปี 2021” มร.ทิม กล่าวและว่า ยิ่งไปกว่านั้น นักเดินทางก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่สร้างความแตกต่าง ออกไปเที่ยวกับคนสำคัญ เที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านาน ๆ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเมื่อเดินทางท่องเที่ยว

แม้การเดินทางท่องเที่ยวจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มรูปแบบ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับ “ความต้องการและความคิดของนักท่องเที่ยว” ก็เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมได้ส่วนหนึ่ง รอเวลาที่ ‘แสงสว่าง’ จะสาดส่องมาอีกครั้ง เมื่อโลกควบคุมการแพร่ระบาดโควิดไว้ได้ในกำมือ

หรือในกรณีที่บางผู้ประกอบการพอจะมีช่องทางรับนักท่องเที่ยวได้บ้างอย่างมีมาตรการป้องกันโรคระบาดสูงสุดและผ่านการเห็นชอบโดยมาตรการรัฐบาล ก็สามารถเดินหน้าการตลาดได้ก่อนเลย

 

ที่มา : (1) (2)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

แนวโน้มการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 9 สิ่ง หลังจากยุคโควิด-19 หมดลง

เที่ยวในยุคโควิด อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัส

เตรียมตัวเที่ยวในยุคโควิด19 อย่างไรดี

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner