ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561 ต้องทำยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561 ต้องทำยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561 สำหหรับผู้ประกันตนที่ต้องการทำทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการได้ทันที

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561 โดยนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความสำเร็จของระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา มียอดผู้ประกันตนใช้บริการแล้วกว่า 1,311,927.00 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 880,981,002.78 ล้านบาท

ปัจจุบันจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตน เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี จากเดิม 600 บาท/คน/ปี และมีสถานพยาบาลเอกชน และคลินิกเข้าร่วมให้บริการจำนวน 1,352 แห่ง โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด

โดยผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” แต่อย่างใด

เงื่อนไขการใช้บริการทำฟัน

ผู้ที่ต้องการทำฟันกับสถานบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมบริการ ต้องตรวจสอบอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรมที่อ้างอิงกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี
 2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท ภายในระยะเวลา  5  ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,300 บาท
  • ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 1,500 บาท
 3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 2,400  บาท
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้ไม่เกินวงเงิน 4,400 บาท
ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 2561

วิธีขอรับการบริการ

 1. กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
 2. กรณีที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมบริการ
  • ขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
  • นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนหน้าแรก มายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์
 3. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

**หมายเหตุ: ทันตกรรมผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ที่มา: moneyguru

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เล็งเพิ่มเพดานเงินเดือนสมทบ กองทุนประกันสังคม วัดจากฐานเงินเดือน ยิ่งสูงยิ่งจ่ายเยอะ

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

ประกันสังคม เพิ่มค่าฝากครรภ์ 1 พันบาท แม่ท้องต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner