ถอดรหัส ท่าของทารกในครรภ์ คลอดยาก คลอดง่าย หรือต้องผ่าคลอด?

ตำแหน่งของทารกในช่วงก่อนคลอดนั้น สามารถบอกได้ว่าการคลอดจะเป็นอย่างไร ลองเปิดสมุดฝากครรภ์ดูสิว่า ตอนนี้ลูกเราอยู่ท่าไหนแล้วนะ

app info
get app banner