ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 จากงานประชุมโรคติดเชื้อในเด็ก

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 จากงานประชุมโรคติดเชื้อในเด็ก

แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน Vaccine 2019 จากงานประชุมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019

เพจ Infectious ง่ายนิดเดียวแจก ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 จากงานประชุมโรคติดเชื้อในเด็ก

 

แจกตารางวัคซีนปี 2562;

Vaccine 2019 + สรุปประเด็นสำคัญ

อัพเดตร้อนๆงานประชุมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 13-15 ก.พ2562

 

(1)วัคซีนไข้หวัดใหญ่

(เริ่มอายุ 6เดือน-ผู้ใหญ่)

-ฉีดเริ่มอายุ 6 เดือน โดยเฉพาะ <2ปี

-อายุ<9ปี ฉีดปีแรกต้อง 2 เข็มห่าง 1 เดือน ถ้าปีแรกได้แค่1เข็ม ปีถัดมาต้องฉีด2เข็ม ถัดมาจึงค่อยปีละเข็ม

-กลุ่มเสี่ยง; หญิงตั้งครรภ์(อายุ4เดือนขึ้นไป ปีนี้ตั้งเป้า 500,000 คน)

-อายุ<2ปี, >65ปี อ้วน BMI>35

-โรคประจำตัว (HIV DM Thalassemia COPD Asthma Heart disease) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

(2)วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (เริ่ม9-45ปี)

-ฉีดทั้งชาย/หญิงได้ 9-26ปี เน้น 11-12 ปี จำนวน 3เข็ม (0,1-2,6เดือน) อาจจะ 2หรือ 4 สายพันธ์ุก็ได้

-และอายุ <15 ปีทั้งชายและหญิงสามารถฉีดได้ 2 เข็ม (0,6 เดือน)

-แผนกระทรวงฉีดป.5 จำนวน 2เข็มห่าง 6-12 เดือน

 

(3)บีซีจี (เด็กแรกเกิด)

-ฉีด 0.1 ซีซี หัวไหล่ซ้าย

-ไม่ควรฉีดสะโพก,ส้นเท้า ถ้าเคยฉีดแล้วไม่มีแผล ไม่ต้องฉีดซ้ำ

-ป้องกันวัณโรค 50%, สมอง 64%, แพร่กระจาย 71%

-ถ้าฉีดแล้วมีหนอง ห้าม I and D รักษาโดย aspirate พิจารณา INH+- Rifam 1-3 เดือน

 

(4)ตับอักเสบบี

-ทุกคนต้องได้อย่างน้อย 3 เข็มและเข็มสุดท้ายอายุมากกว่าเท่ากับ 6 เดือน

-เด็กที่แม่เป็น HBsAg-positive (โดยเฉพาะแม่ HBeAg+)ให้ HBIG ภายใน 12 ชม.และไม่เกิน7วัน

+ต้องตรวจเลือดลูกอายุ 9-12 เดือน (HBsAgและAnti-HBs ถ้า neg ต้องฉีด 1 เข็มแล้วอีก 2 เดือนตรวจซ้ำ

-ถ้าเมื่อเป็นพาหะตับบี viral load >200,000 ต้องให้ TDF ตั้งแต่ GA 26 weekขึ้นไปถึงหลังคลอด 4 week

 

(4)คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ (เริ่มอายุ2เดือน)

-DTP มีภูมิดังนี้ D=100%, T 95%, P 80-85%

-DTaP แทน DTwP ได้ทุกเข็ม

-3 เข็มแรกควรเป็นชนิดเดียวกัน ถ้าหาไม่ได้ต่างชนิดก็ได้

-อายุ4-6ปี อาจใช้ Tdap แทนได้

-อายุ 10-15 ปี ควรได้ Td หรือ Tdap (boostrix, Adacel) หรือ TdaP (Boostagen)ไม่ว่าจะเคยได้ Tdap ตอน 4-6 ปีมาก่อนหรือไม่

-หญิงตั้งครรภ์ควรได้ Tdap, หรือ dT ที่อายุ 27-36 สัปดาห์ทุกการตั้งครรภ์ เพื่อลด pertussiveในเด็กแรกเกิด -6เดือน

-dT ฉีดทุก10ปี เริ่มอายุ 20,30,40,50,60..โดย-พฤษภาคม 2562 จัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

-aP Pertagen อายุ 11 ปีขึ้นไป

 

(5)โปลิโอ

-หยอด 2 สายพันธุ์ (type 1,3) 5 ครั้ง+ IPV (มี1,2,3สายพันธ์) 1ครั้งอายุ 4 เดือน

-IPV สามารถแทน OPV ได้ทุกโด๊ส

(ยังพบเคสในประเทศอาฟกานิสถาน,ปากีสถาน,ไนจีเรีย)

-ชนิดฉีดแทนกินได้ทุกครั้ง กรณีฉีดอย่างเดียว ให้แค่ 4 ครั้งได้ (ยกเว้นโด๊ส 18 เดือน)

 

(6)หัด หัดเยอรมัน คางทูม (เริ่มอายุ9เดือน)

:เข็มแรก อายุ 9-12 เดือน

(ฉีด 9 เดือน; มีfailure 20%, ฉีด 12 เดือน; มี failure 5%)

ครั้งที่สอง อายุ 2 1/2 ปี -4ปี

-กรณีระบาดและสัมผัสฉีดเข็มแรกอายุ 6 -9 เดือนให้ฉีดเข็มสองที่อายุ 12 เดือน และเข็มสามอายุ 2-4ปี

-ถ้าเริ่ม 9-12 เดือน ให้เข็ม 2 ห่างเข็ม 1 อย่างน้อย 3 เดือน (ถือว่าให้ครบ 2 เข็ม)

-กรณีระบาด เข็มสองฉีดก่อน 2 1/2ปีได้แต่ต้องห่างเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

-มิ.ย.62 เริ่มให้ MR ในนศ.สายสาธารณสุข

-กรณีระบาด บุคลากรการแพทย์ที่อายุ <35-40ปี ควรให้วัคซีน MR

 

(7)ไข้สมองอักเสบ

เชื้อมีชีวิต เข็มแรก9-12เดือน เข็ม 2 ดังนี้

7.1)IMOJEVหรือ THAI JEV เข็มสองห่าง12-24เดือน

7.2)CD-JEVAX ห่าง 3-12 เดือน

แต่กระทรวงสาธารณสุข เข็ม2ห่าง 12-18 เดือน

เชื้อไม่มีชีวิต kill vaccine

JEVAC เริ่มได้อายุ 6 เดือน ฉีด 3 เข็ม 0,1-4 สัปดาห์เดือน เข็ม 3; 1 ปี

กรณีได้แบบมีชีวิตมาก่อน 1 เข็ม สามารถให้ JEVAC 1 เข็มห่างเข็มแรก 1ปี

 

(8) ตับอักเสบเอ จำนวน 2 เข็มห่าง 6 เดือน ชนิดใหม่ชื่อ MEVAC เป็นเชื้อเป็น อายุน้อยสุดคือ 18 เดือน ให้เพียง 1 เข็ม

 

(9)สุกใส

-อายุน้อยสุด1ปี แนะนำ 12-18

-เข็ม 2 แนะนำใหม่ให้เมื่ออายุ 2-4ปี

-อาจฉีดเข็ม2 ก่อนอายุ 4 ปี กรณีมีการระบาด อายุ 1-12 ปีฉีด2เข็มห่าง3-12เดือน

-อายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยเป็นฉีด 2 เข็มห่าง 1 เดือน

 

(10)ไอพีดี

⁃ 1/2ปีแรกให้ 3+1

⁃ 1/2ปีหลัง ให้ 2+1

⁃ ปีที่ 1-2 ให้ 1+1

⁃ ปีที่ 2-5 ให้ 1 (PCV10ให้ 1+1)

⁃ เด็กเสี่ยง;- 2-6ปี;PCV13ให้ 1+1 +PS 23 : 1 dose

⁃ >6-18ปี; ให้ PCV13 สูตร 1+PS23 ;1dose

 

(11) ป้องกันท้องเสียโรตา

-Mono valent มี 2 ชนิด (1)Rotarix กิน 2 ครั้ง 2,4 เดือน และ (2) Rotavac กิน 3 ครั้ง 2,4,6 เดือน

-Pentavalent 3 ครั้ง 2,4,6 เดือน ยี่ห้อ Rotateq

ทั้ง 2 ชนิดเริ่มให้ 6-15สัปดาห์ ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 8 เดือน และต้องห่างระหว่างเข็มมากกว่า 4 สัปดาห์

 

(12) ไข้เลือดออก

-อายุ 9-45ปี จำนวน 3 เข็ม 0,6,12 เดือนในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน

-ผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ควรตรวจเลือดก่อนการฉีด

 

(13)วัคซีน Hib

-ใน EPI เริ่ม มิถุนายน 2562

ให้ 3 ครั้ง; 2,4 ,6 เดือน

-เข็ม 4 ไม่จำเป็นถ้าแข็งแรงดี แต่ถ้าเป็นผู้มีความเสี่ยงเช่นภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่มีม้าม ควรให้เข็ม 4

-ไม่จำเป็นต้องให้วัคซีนฮิปในเด็กปกติอายุ >2 ปี

 

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน ตาราง Vaccine 2019

ตารางวัคซีนปี 2562

 

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน ตาราง Vaccine 2019

ตารางวัคซีนปี 2562

 

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน ตาราง Vaccine 2019

ตารางวัคซีนปี 2562

 

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน ตาราง Vaccine 2019

ตารางวัคซีนปี 2562

 

ตารางวัคซีน 2562 ตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 พ่อแม่เช็คด่วน! Vaccine 2019 แจกตารางวัคซีนปี 2562 พ่อแม่เช็คด่วน! ตารางฉีดวัคซีน ตาราง Vaccine 2019

ตารางวัคซีน 2562

แจกตารางวัคซีน 2562 หรือ Vaccine 2019 อัพเดตโดยเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว หากมีภาพที่ชัดเจนของตารางวัคซีน 2562 หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางฉีดวัคซีน ตารางการให้วัคซีน 2019 ทางทีมงานดิเอเชี่ยนพาเร้นท์จะเพิ่มเติมอีกครั้ง

 

ขอบคุณที่มา : เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พาลูกหาหมอฟันครั้งแรก พาลูกไปหาหมอ ตรวจสุขภาพทารก ฉีดวัคซีนทารก แม่ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ฉีดวัคซีนลูก คำถามเรื่องวัคซีนที่แม่สงสัย ลูกมีไข้ฉีดวัคซีนได้ไหม ฉีดวัคซีนไม่ตรงนัด อาการหลังฉีด

วิธีเลี้ยงลูกให้แข็งแรง อาการป่วยเด็กเล็ก เด็กโต การดูแลลูกให้แข็งแรง​ฉลาดสมวัย ไอคิวดี อารมณ์แจ่มใส

ลูกขาดวิตามิน ลูกขาดสารอาหาร ลูกไม่กินข้าว อาหารเสริม ทารกขอกินแต่นม ทั้งที่ถึงวัยต้องเสริมอาหารแล้ว

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner