ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

เพจหมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน เนื้อหาโดนๆ ได้ความรู้เต็มๆ ทั้งยังหยอดมุก เพิ่มความสนุก อ่านได้ไม่น่าเบื่อ

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

เรามาดูความรู้ที่ผสมแกวตลกของหมอเล็บแพนด้ากัน ที่โพสต์สอนเหล่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่า ถ้าหาก จะมีลูกต้องอ่าน สิ่งเหล่านี้!

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอนจะมีลูกต้องอ่าน

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ความพิการแต่กำเนิด เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ข้อมูลจากทั่วโลกพบอัตราเด็กพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงประมาณ 3-5 ใน 100 คน ในประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คน คิดคร่าวๆ แล้วเรามีเด็กพิการแต่กำเนิดมากกว่า 20,000 รายต่อปี ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ตัวเลขของเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนสะสมมากขึ้นทุกปี

ตลกแต่ได้ความรู้ หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ความพิการแต่กำเนิด นอกจากจะสร้างความทุกข์ทรมานและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการเป็นอย่างยิ่งแล้ว ยังนำพาความทุกข์ใจให้แก่ผู้เป็นบิดา มารดา ตลอดจนบุคคลในครอบครัว

ความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาสำคัญตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก การมีลูกพิการเพียงหนึ่งคนก็ทำให้ทั้งครอบครัวพิการไปด้วย พ่อแม่ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจดูแลบุตรพิการ สูญเสียโอกาสในการหารายได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังต้องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส ในระดับประเทศ สังคมต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการดูแลรักษาทารกกลุ่มนี้

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

อ่านวิธีลดโอกาสลูกพิการ ในหน้าถัดไป

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน-จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

โฟเลตสามารถพบได้ใน

-ผักใบเขียวทุกชนิด เช่น คะน้ำ ตำลึง ดอกกุ้ยช่าย ผักชี กะหล่ำปลี
-แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ส้ม อะโวคาโด มะเขือเทศ มะขามเทศ
-ถั่ว เมล็ดทานตะวัน
-ไข่แดงและตับสัตว์

โฟเลตถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน ดังนั้นการประกอบอาหารด้วยความร้อนนานๆ อาจทำให้โฟเลตสูญหายไปในระหว่างประกอบอาหาร

ดังนั้น ในอนาคตหากมีแนวทางในการผสมโฟลิกในอาหารไทยเช่นข้าว ที่ต้องใช้ความร้อน สามารถใส่ในปริมาณที่สูงเผื่อไว้ก่อน เพื่อว่าหลังหุงต้มแล้วก็ยังได้ปริมาณโฟเลตเกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน จึงจะป้องกันความพิการได้

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางปฏิบัติในการลดความพิการแต่กำเนิดโดย

1.ปรับปรุงลักษณะนิสัยการรับประทานอาหาร (folate-rich foods) โดยให้รับประทานอาหารที่มีโฟเลตมากขึ้นจนได้โฟเลตอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน

2.รับประทานวิตามินโฟลิกทุกวัน (folic acid supplementation) ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแพลนจะมีบุตรหรืออย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์

3.ผสมวิตามินโฟลิกในอาหาร (folic acid-fortified foods) เช่นในสหรัฐอเมริกา US Food and Drug Administration บังคับ (mandate) ให้ผลิตภัณฑ์ธัญพืช (cereal grain products) ซึ่งเป็นอาหารหลักต้องเสริมวิตามินโฟลิก

อ่านหมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน ต่อในหน้าถัดไป

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

มีผลการศึกษาวิจัยมากมายที่พบว่าการทานวิตามินโฟลิกด้วยขนาด 0.4 มิลลิกรัม (400ไมโครกรัม) อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์จนถึงตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน สามารถลดโอกาสเสี่ยงของ

-ความพิการแต่กำเนิดโดยรวมลงไปได้ 20-50 % (overall birth defect)

-ลดโอกาสการเกิดและการเกิดซ้ำความพิการแต่กำเนิดของหลอดประสาทได้ถึง 70 % (neural tube defect)

-ลดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดลงไปได้ 25-50 %

-ลดความผิดปกติของแขนขาลงไปได้ประมาณ 50%

-ลดความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก (imperforate anus)

-ลดโอกาสการเกิดปากแหว่งลงไปได้ประมาณ 1 ใน 3 เป็นต้น

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลตอย่างจริงจัง ด้วยการลงมือปฏิบัติ เช่น

1.ขับเคลื่อนให้ออกเป็นกฎหมายบังคับผสมวิตามินโฟลิกในอาหาร

2.หาแนวทางเผยแพร่ความรู้โดยบุคลากรทางการแพทย์และสื่อมวลชนให้ประชาชนมีความรู้อย่างทั่วถึงในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารเห็นความสำคัญ เช่น ทาง social media, สื่อต่างๆ

3.กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญ และอยากมีส่วนร่วมด้วยการผสมวิตามินโฟลิกในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเห็นช่องทางและความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ผลลัพธ์โดยรวมคือเพื่อให้ประชาชนที่มีความรู้แล้วเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น โดยอาจทำในบริบทให้เหมาะกับคนไทย เช่นใส่ในอาหารพวกข้าว หรือน้ำปลา ฯลฯ

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอนจะมีลูกต้องอ่าน

โฟลิกในท้องตลาด มีในรูป

1.วิตามินโฟลิกเดี่ยวๆ

-หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป

-folic acid (5mg) ราคาถูกมาก เม็ดละ 50-80 สตางค์

-Blackmore 0.5 mg

2.ผสมรวมอยู่กับวิตามินอื่น

-triferdine 150 (โฟลิก 0.4 มกใ, ธาตุเหล็ก 185 มก., ไอโอดีน 0.15 มก.)

-Obimin AZ (มีโฟลิกผสมอยู่ 1 มก.)


โดยสรุปคือ ทานแบบไหนก็ได้ เพราะทุกแบบมีโฟลิกเกิน 0.4 มก.หมด ให้ทาน 1 เม็ดต่อวัน

หมอแล็บแพนด้าโพสต์สอน จะมีลูกต้องอ่าน

ที่มา : facebook.com/pg/MTlikesara

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทุกเรื่องกับกระเป๋าเตรียมคลอดของแม่ผ่าท้องคลอด

พ่อเตรียมรับมือ หลากอารมณ์ของแม่ท้อง 3 ไตรมาส

เคล็ดลับน่ารู้ ชวนสามีทำลูกสาว ท่าทำลูกสาว เคล็ดลับ อยากมีลูกสาวทำไง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner