ดาวดับแสง แห่งปี 2559 ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

ปี 2559 ที่ผ่านมา มีศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงหลายคนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ในจำนวนนี้ยังมีบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงที่คุณอาจจะเคยรู้จักหรืออาจรู้จักผลงานของพวกเขา 10 คน ที่คุณคาดไม่ถึงจากไปในปี 2559

app info
get app banner