รวม 176 รายชื่อมงคล พร้อมความหมาย ตั้งแล้วเป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว ตั้งชื่อลูก

รวม 176 รายชื่อมงคล พร้อมความหมาย ตั้งแล้วเป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว ตั้งชื่อลูก

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล

ชื่อมงคล 176รายชื่อมงคล

ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูก เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน The Asianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อลูกชื่อมงคล รายชื่อมงคล

เพราะชื่อ เป็นสิ่งแทนตัวตน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็มักจะเลือกตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคลให้กับลูก โดยเชื่อกันว่า การตั้งชื่อมงคล เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตของทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเชื่อกันว่า หากตั้งชื่อลูก ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ และมีความหมายที่ดีนั้น จะทำให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม

ทักษาประจำวันเกิด

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่าง ๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้ เป็นเพียงชื่อที่ดี ที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปตั้งชื่อมลคลให้ลูกได้ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริง ที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดให้ลูก รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ และประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อจริง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ก็จะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

การนับเวลาเกิดตามแบบไทย ไว้ตั้งชื่อลูก

  • แบบโหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
  • เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
  • เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
  • เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
  • เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
  • เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
  • เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
  • เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
  • เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

ก่อนการตั้งชื่อมงคล

 บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

ตารางชื่อมงคล

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันอาทิตย์

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 เขมกร อ่านว่า เขม-มะ-กอน ผู้ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ
 ชลากร อ่านว่า ชะ-ลา-กอน ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชนาเทพ อ่านว่า ชะ-นา-เทบ  ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
 ธนาคม อ่านว่า ทะ-นา-คม ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
 ธายุกร อ่านว่า ทา-ยุ-กอน ผู้ใจกว้างเป็นบ่อเกิดความดี
ถิรเจต อ่านว่า ถิ-ระ-เจด เจตนามั่นคงเด็ดเดี่ยว
วรภัทร อ่านว่า วอ-ระ-พัด  เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
 วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน สร้างความกล้าหาญ, บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
นิรัช อ่านว่า นิ-รัด ผู้หลุดพ้นจากไม่มีกิเลส
ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ
 ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ผู้มีชัยชนะในทุกอย่าง

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 กฤตติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา  ผู้มีความสุขเสมอ
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้
 ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง
 นิรดา อ่านว่า นิ-ระ-ดา เป็นที่ยินดี
 ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว
 ธนัชญา อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-ยา ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
นทีนาถ อ่านว่า นะ-ที-นาด ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม
นัจกร อ่านว่า นัด-จะ-กอน ผู้มีความสุขมาก
ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 วารัตดา อ่านว่า วา-รัต-ดา  ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ

ติดตามชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ตั้งชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันจันทร์

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
วัชสัณห์ อ่านว่า วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
พลลภัตม์ อ่านว่า พน-ละ-พัด  เป็นที่รักที่สุด
มนวรรธน์ อ่านว่า มน-นะ-วัด เจริญด้วยจิตใจ
ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วัด มีความอิ่มเอิบทางใจ
ชนมพันธ์ อ่านว่า ชน-มะ-พัน ความผูกพัน
 ธรรมสรณ์ อ่านว่า ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
วัยวัฒน์ อ่านว่า ไว-ยะ-วัด ผู้มีอายุยืนยาว
 ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
 ศรวัสย์ อ่านว่า สอ-ระ-วัด ผู้ได้รับการสรรเสิรญ
 อรรถพันธ์ อ่านว่า อัด-ถะ-พัน  ได้รับความสมบูรณ์สุงสุด

ตั้งชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันจันทร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 พรวลัย อ่านว่า พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
 พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
 ศัสยมน อ่านว่า สัด-สะ-ยะ-มน ผู้มีใจอันประเสริฐ
ธมน อ่านว่า ทะ-มน ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง
 ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-นัน ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
 ณฐ อ่านว่า นัด ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์
 กฤชสร อ่านว่า กริด-ชะ-สอน ผู้ซึ่งคงไว้ซึ่งความเฉียบคม
ชลกนก อ่านว่า ชน-กะ-หนก  สารธารแห่งทองคำ
บงกชธร อ่านว่า บง-กด-ทอน ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยดอกบัว
ชณชนก อ่านว่า ชน-ชะ-นก ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ
 ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ผู้มีความเจริญยิ่ง

ติดตามชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อ

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันอังคาร การตั้งชื่อลูก

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ชยน อ่านว่า ชะ-ยน ผู้ทรงไว้ด้วยชัยชนะ
 ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน ผู้เป็นนักสู้
 ศรุต อ่านว่า สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียง
ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด ผู้ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
นิรัช อ่านว่า นิ-รัด ผู้ไม่มีธุลีคือกิเลส, ไม่มีกิเลส
 ญตว์ อ่านว่า ชะ-ยด ความฉลาด มีสติปัญญา
ไตรทศ อ่านว่า ไต-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ชัย ผู้เป็นมงคลดั่งธงชัย
รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
ธีรธรรม อ่านว่า ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันอังคาร

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ภารดี อ่านว่า พา-ระ-ดี  ผู้เป็นเลิศในด้านการเจรจา
 ทยิดา อ่านว่า ทะ-ยิ-ดา ผู้เป็นที่รัก, เป็นที่กรุณา
ปนิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา ผู้ได้รับการยกย่อง, สรรเสริญ
จิรสุดา อ่านว่า จิ-ระ-สุ-ดา หญิงสาวผู้ยั่งยืน
 เปรมยุดา อ่านว่า เปม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความน่ารัก
ภาวินี อ่านว่า พา-วิ-นี มีความเจริญ
 รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน มีเสน่ห์เสมอ
 วรณัน อ่านว่า วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ, การพรรณนา
 วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี สุกสว่างพระจันทร์
นิพาดา อ่านว่า นิ-พา-ดา ผู้ประเสริฐด้วยความดี
 พรชนิตว์ อ่านว่า พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

ติดตาม ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันพุธกลางวัน

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ปยุต อ่านว่า ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ภูษิต อ่านว่า พู-สิด ประดับประดาด้วยความดี
 คทาธร อ่านว่า คะ-ทา-ทอน ผู้มีคฑาป็นอาวุธ
ภาวิต อ่านว่า พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้วด้วยความดีงาม
ภาคิน อ่านว่า พา-คิน ผู้มีโชค, มีกำไร
 ภานพ อ่านว่า พา-นบ รุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์
ปรีดิท อ่านว่า ปรี-ดิด เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 พลกฤต อ่านว่า พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลังให้เข้มแข็ง
 มนัน อ่านว่า มะ-นัน  ความเข้าใจ สติปัญญา ความฉลาด
 มนายุ อ่านว่า มะ-นา-ยุ เป็นที่ปรารถนา
 มหาธน อ่านว่า มะ-หา-ทะ-นะ มั่งคั่งอย่างยิ่ง

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ภาวิดา อ่านว่า พา-วิ-ดา ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
 บุษบากร อ่านว่า บุด-สะ-บา-กอน ความงามอันเต็มไปด้วยดอกไม้
ภาสิกา อ่านว่า พา-สิ-กา ผู้มีที่เข้าใจมีความสุข
 รักตาภา อ่านว่า รัก-ตา-พา ความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง
 ฐิตตา อ่านว่า ถิ-ตะ-ตา มีความมั่นคงในทรัพย์สิน
 กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
ฐายิกา อ่านว่า ถา-ยิ-กา ผู้มีฐานะดี
 รวิสุดา อ่านว่า ระ-วิ-สุ-ดา ลูกสาวพระอาทิตย์
 กานต์มณี อ่านว่า กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม
นงลักษณ์ อ่านว่า นง-ลัก หญิงผู้มีลักษณะดี

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ราเชน อ่านว่า รา-เชน ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง
 เรวัต อ่านว่า เร-วัด  ผู้มีทรัพย์มากมาย
 โสธร อ่านว่า โส-ทอน ผู้ครองความดี
 ยุทธนา อ่านว่า ยุด-ทะ-นา การสู้รบด้วยความสามารถ
รสิน อ่านว่า ระ-สิน รสนิยมดี
วรายุ อ่านว่า วะ-รา-ยุ ชีวิตอันประเสริฐ
วัชระ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ สายฟ้า, เพชรอันมงคล
 วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
ยศธน อ่านว่า ยด-สะ-ทน มีชื่อเสียงมาก
 รัตนทัต อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทัด ผู้ทรงด้วยความสุกผ่องใส
 วิศาล อ่านว่า วิ-สาน กว้างขวาง

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
รุจิรา อ่านว่า รุ-จิ-รา ผู้มีความน่ายินดี
ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา ผู้มีความงดงามน่ารัก
 วิคณา อ่านว่า วิก-คะ-นา ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร
วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี งดงามดั่งพระจันทร์
 วัจสา อ่านว่า วัด-จะ-สา ผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง
 วีรนาถ อ่านว่า วี-ระ-นาด มีผู้กล้าหาญปกป้อง
 กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
กัลยรัตน์ อ่านว่า กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว,มีรัตนะอันประเสริฐ
วันนีย์ อ่านว่า วัน-นี ผู้เป็นที่น่าปราถนา
วิไลวรรณ อ่านว่า วิ-ไล-วัน ผิวงามดั่งทองคำ
รัตนรัตน์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-รัด ผู้มีทรัพย์ดั่งมณีชั้นยอด

ติดตามชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันพฤหัสฯ

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ภูวิศ อ่านว่า พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ศรัณ อ่านว่า สะ-รัน ผู้ได้รับการปกป้องดูแลได้รับพร
ภาสกร อ่านว่า พาด-สะ-กอน รุ่งเรืองประดุจดวงอาทิตย์
ภูเบศ อ่านว่า พู-เบด ผู้มีอำนาจในโลก, แผ่นดิน
บุณยภู อ่านว่า บุน-ยะ-พู ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง
ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ ผู้ปรารถนาความเจริญ
พลกร อ่านว่า พน-ละ-กอน ผู้ทรงไว้ด้วยกำลัง
ภาสวร อ่านว่า พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐ, พระอาทิตย์
ภิรมณ อ่านว่า พิ-ระ-มน ผู้มีความน่ายินดียิ่ง, รื่นรมย์ยิ่ง
มหากุล อ่านว่า มะ-หา-กุน ผู้เกิดในตระกูลสูง
ลิปปกร อ่านว่า ลิบ-ปะ-กอน ผู้สร้างศิลปะ

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันพฤหัสฯ

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา  เกิดเพื่อความรู้
ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
นิชาภา อ่านว่า นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน
ลฎาภา อ่านว่า ละ-ดา-พา  หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก
 ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้รวดเร็ว, รอบรู้
 ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว
ปราณชล อ่านว่า ปราน-ชน ผู้ได้รับเกียรติอันดีงาม
คีติกา อ่านว่า คี-ติ-กา ผู้ได้รับความสุขเสมอ
 ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 ชลณนาถ อ่านว่า ชน-นะ-นาด ความรักอันมงคลยิ่ง
 ผริตา อ่านว่า ผะ-ริ-ตา กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล

ติดตามชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันศุกร์

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
 กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
 ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศาสะ อ่านว่า สา-สะ ผู้เป็นใหญ่
ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง
ธีภพ อ่านว่า ที-พบ มีปัญญาดีรุ่งเรือง
 อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด ได้รับความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่
สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ ผู้มีความเป็นธรรมกับคนทั้งหลาย
 ปุณพจน์ อ่านว่า ปุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
 กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัดพิสิด นักรบผู้พิเศษ

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันศุกร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา ผู้เกิดเพื่อความรู้
 สาธกา อ่านว่า สา-ทะ-กา  ผู้ทำให้สำเร็จประสงค์
 ชนิตา อ่านว่า ชะ-นิ-ตา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา  ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
 ศุทธดา อ่านว่า สุด-ทะ-ดา ผู้มีความสะอาดหมดจด
 ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
 สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี
 ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค
 กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย
 มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา เกิดในใจ, ความรัก
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน รุ่งเรืองหรืองามดังทอง

ติดตามชื่อมงคล รายชื่อมงคล ของวันอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป --->>>

ชื่อมงคล รายชื่อมงคล

176 ชื่อมงคล รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ตั้งชื่อลูกมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว โดยทางทีมงาน theAsianparent Thailand ได้คัดเลือก ชื่อมงคล 101 รายชื่อมงคล มาฝากให้คุณได้เลือกใช้ตั้งชื่อลูก จะมีชื่ออะไรบ้างไปติดตามกันได้เลย

ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันเสาร์

 ชื่อมงคลลูกชาย + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
 ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความสำเร็จ
 ถาวิระ อ่านว่า ถา-วิ-ระ ผู้มีความมั่นคง
 ธนเทพ อ่านว่า ทะ-นะ-เทบ ผู้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย
 ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์และสมบูรณพร้อม
 นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง
วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
 วิธาน อ่านว่า วิ-ทาน ผู้มีความเป็นระเบียบสูง
 จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
ดนัทธ์ อ่านว่า ดะ-นัด ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ ผู้มีความสุขเสมอ
 นิกม์ อ่านว่า นิก ผู้มีความปรารถนา

ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันเสาร์

 ชื่อมงคลลูกสาว + คำอ่าน คำแปลชื่อมงคล
ดารานาถ อ่านว่า ดา-รา-นาด นักปราชญ์อันประเสริฐ
 รุจาภา อ่านว่า รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง,ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 ธาริกา อ่านว่า ทา-ริ-กา ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ
ทิพนาถ อ่านว่า ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งคนทั้งหลาย
 ธารมิกา อ่านว่า ทา-ระ-มิ-กา ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม
 นลิน อ่านว่า นะ-ลิน ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
 วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
 สมิตา อ่านว่า สะ-มิ-ตา  ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม
 สวนาถ อ่านว่า สะ-วะ-นาด  เป็นที่พึ่งของตนเอง
รัญชนา อ่านว่า รัน-ชะ-นา น่ายินดี,น่ารักเสมอ
รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก

ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

----------------------------
อวดรูปลูก ถามคำถาม ติดตามพัฒนาการ
ด้วยแอป theAsianparent แอปที่คุณแม่ต้องมี
โหลดเลย!!! ทั้ง Android และ iOS
???
go.onelink.me/2bGM/tapAppTH


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชื่อเล่นสุดฮิต ชื่อเล่นลูก เก๋ๆ ใช้ได้ทุกปีไม่มีเอาท์

105 ชื่อเล่นลูกภาษาจีนความหมายดีสำหรับหนูๆ

จัดไป 100 ชื่อญี่ปุ่นเท่ๆ สำหรับเด็กผู้ชาย

ชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ สำหรับเด็กผู้หญิง 100 ชื่อที่ คะวะอี๊เดสเนะ!!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

P.Veerasedtakul

app info
get app banner