การเล่นของลูก “ห้องเรียนนอกรั้ว ประสบการณ์นอกห้อง”

การเล่นของลูก “ห้องเรียนนอกรั้ว ประสบการณ์นอกห้อง”

ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คงไม่แปลกที่ทุกวันนี้บทสนทนาของพ่อแม่ของเด็กเกือบทุกวัย จะเป็นเรื่องการหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของลูกเป็นสำคัญ

ถึงแม้จะผ่านพ้นการเลี้ยงลูกน้อยในวัยทารกไปแล้ว เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยเรียนรู้ พ่อแม่ก็ยังต้องมองหาสิ่งดี ๆ ให้ลูกเสมอ ตั้งแต่การคัดเลือกโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน แม้กระทั่งการมองแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะสามารถเติมเต็มทักษะต่าง ๆ ทั้งด้านพัฒนาการ จินตนาการ และการเข้าสังคม ให้กับลูกหลาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า เด็กในช่วงอายุ 6 – 12 ปี ยังคงอยู่ในช่วงวัยที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา แม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กเล็กมาแล้ว โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้ลูกในวัยนี้ ด้วยการผ่านกิจกรรมการเล่น เพราะเด็กวัยนี้จะมีภาวะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Ego-centric) ที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับเด็กปฐมวัย เด็กจะมองเห็นอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้น เข้าอกเข้าใจผู้อื่น รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น

การเล่น, บทบาทสมมติ

การเล่นนำไปสู่ประสบการณ์นอกห้องเรียน

การเล่นสำหรับเด็กในวัยเรียนมีหลากหลายประเภทที่จะช่วยเสริมพัฒนาการและสร้างความสนุกได้อย่างเหมาะสมกับวัย หนึ่งในนั้นคือการเล่นผ่านบทบาทสมมุติ (Role-Play) เช่น การให้เด็กสวมบทบาทอาชีพต่าง ๆ ตามที่ตนเองชอบ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กหลายด้าน เช่น

  • ด้านร่างกาย เด็ก ๆ จะเคลื่อนไหวขยับแขนขา รวมถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมบทบาทสมมุติตามอาชีพต่างๆ
  • ด้านอารมณ์และจิตใจ จะทำให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย มีอารมณ์ที่แจ่มใส
  • ด้านสติปัญญา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาเรื่องการคิดตามจินตนาการเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
  • ด้านภาษา เด็กๆ จะเรียนรู้การใช้ภาษาเฉพาะตามแต่ละอาชีพนั้น ๆ เช่น เมื่อเขาเลือกสวมบทบาทเป็นคุณหมอ ลูกก็จะได้เรียนรู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้นจากแต่ละอาชีพที่มีบทบาทต่างกัน
  • ด้านสังคม การที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ไปเล่นนอกสถานที่หรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ เด็กๆ จะมีโอกาสได้เล่นกันเป็นกลุ่ม ทั้งกับเพศเดียวกันและข้ามเพศ ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและยอมรับในกติกาข้อตกลงของการเล่น รู้จักการอดทนรอคอยและแบ่งปัน รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันขณะทำกิจกรรมการเล่น เกิดวุฒิภาวะ

การเล่น, บทบาทสมมติ

การเล่นของลูก จึงทำให้ลูกได้เกิดจินตนาการ และหากนำได้ปฏิบัติจริง เด็กจะเกิดการเรียนรู้ กลายเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นและอยู่ติดตัวลูกยาวนาน ในวันหยุดหรือช่วงเวลาที่ว่าง ๆ ลองชวนลูกออกไปเล่นเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ กันนะคะ

ขอบคุณที่มาและภาพ : www.bangkok.kidzania.com , www.facebook.com/KidZaniaBangkok

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
การเล่นบทบาทสมมติของลูกน้อยวัยเตาะแตะ
การเล่นของลูกไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner