คุณหมอยืนยัน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกรักฉลาด สมองดี เพราะมีไมอีลินและการเชื่อมโยงสมองที่สมบูรณ์

คุณหมอยืนยัน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกรักฉลาด สมองดี เพราะมีไมอีลินและการเชื่อมโยงสมองที่สมบูรณ์

กุมารแพทย์เผย การเชื่อมโยงของสมองแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสติปัญญาในเด็ก และเวลาทองที่สำคัญที่สุดคือ 1,000 วันแรกของชีวิต

การเชื่อมโยงสมอง

การเชื่อมโยงสมอง

การเชื่อมโยงของสมอง กับการพัฒนาสติปัญญาในเด็ก

สมองอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ โดย ผศ. นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ ได้บอกถึงความมหัศจรรย์ของสมองไว้ว่า สมอง คืออวัยวะสำคัญที่ช่วยสร้างให้ลูกรักมีร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง สติปัญญาเฉลียวฉลาด ทุกพัฒนาการของลูก ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว การคิดวิเคราะห์ และการวางแผนนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองทั้งนั้น โดยสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกัน อาทิเช่น สมองส่วนนี้ทำหน้าที่วิเคราะห์  สมองส่วนนี้ทำหน้าที่จดจำ และสมองแต่ละส่วนจะติดต่อสื่อสารกันผ่านเส้นใยประสาทจึงจะทำงานได้สมบูรณ์ เส้นใยประสาทต่างๆ จึงทำหน้าที่เหมือนถนนในการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนต่างๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเชื่อมโยงสมอง คือกลไกที่สำคัญที่สุดในการทำงานของสมอง

ซึ่งการเชื่อมโยงของสมองต้องอาศัยไมอีลิน โดยร่างกายจะสร้างไมอีลินเป็นอย่างมากตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบปีแรก หลังจากนั้นก็ยังมีการสร้างต่อเนื่องแต่เกิดในอัตราที่ลดลง และจากการวิจัยพบว่า เส้นใยประสาทที่มีไมอีลิน จะส่งสัญญาณประสาทได้เร็วกว่าที่ไม่มีไมอีลิน และสารอาหารในกลุ่มไขมันที่มีความจำเพาะต่อการสร้างไมอีลิน ก็คือ สฟิงโกไมอีลิน (sphingomyelin) ซึ่งพบมากในนมแม่ และผลิตภัณฑ์นมเช่น ครีม ชีส

คุณหมอยืนยัน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกรักฉลาด สมองดี เพราะมีไมอีลินและการเชื่อมโยงสมองที่สมบูรณ์

ผศ.นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

กุมารแพทย์โรคระบบประสาท

อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

การเชื่อมโยงสมอง

การตรวจสมองโดยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) ของศูนย์วินิจฉัยรังสีก้าวหน้า (AIMC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความก้าวหน้าในการใช้ เอ็มอาร์ไอ (MRI) ตรวจสมอง

ดร.นพ. วิทยา สังขรัตน์ ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอเพื่อตรวจการทำงานของสมอง จะเห็นสมองส่วนต่างๆทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในการทำงานหนึ่ง ๆ และยังให้ชมผลของการตรวจหาความสมบูรณ์และแนวของใยสมองที่เชื่อมโยงสมองส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เครือข่ายใยสมองจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองมาก ใยสมองเหล่านี้ต้องมีไมอีลินเป็นส่วนประกอบ

การเชื่อมโยงสมอง

ดร. นพ. วิทยา สังขรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาและศูนย์วินิจฉัยรังสีก้าวหน้า (AIMC)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จริงๆแล้ววิธีการส่งเสริมให้สมองของลูกทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ยากเย็นอะไรเลย  เพียงแต่ต้องอาศัยความรัก และความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณคุณแม่ทั้งในเรื่อง โภชนาการที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เท่านั้นเอง สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด และฉลาดทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมสมองของลูกให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด และฉลาดทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

คุณหมอยืนยัน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกรักฉลาด สมองดี เพราะมีไมอีลินและการเชื่อมโยงสมองที่สมบูรณ์

#สฟิงโกไมอีลิน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner