จิราพร หรือนุ่น เป็นคุณแม่ที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงและดูแลลูกลิง 4 ตัว (ลูก 1 หลาน 3 ) ทั้งเคยลองผิดลองถูก จนมาถึงขอคำปรึกษาจากกุมารแพทย์โดยตรง อีกทั้งหาข้อมูลและบทความวิจัยจากหนังสือและใน internet