100 ชื่อจริงลูกชาย พยางค์เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

100 ชื่อจริงลูกชาย พยางค์เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

100 ชื่อจริงลูกชาย พยางค์เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

เทรนด์การตั้งชื่อลูกในปี 2020 นั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ชื่อ พยางค์เดียว วันนี้เรารวบรวม 100 ชื่อจริงลูกชาย ที่มีพยางค์เดียว มาให้คุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ ได้นำไปตั้งลูกชายสุดที่รัก แล้ว จะมีชื่ออะไรบ้าง ชื่อน่าฟัง เรียกง่าย ติดหู แค่ไหนมาดูไปพร้อมกันเลย

ชื่อ จริงลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

ชื่อ จริงลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

100 ชื่อจริงลูกชาย พยางค์เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

ชื่อ จริงลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติด หู ปี 2020

ชื่อ จริงลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติด หู ปี 2020

 1. กานต์ แปลว่า อันเป็นที่รัก
 2. กริช แปลว่า หลักแหลม
 3. ไกร แปลว่า เก่ง กล้า
 4. กช แปลว่า ดอกบัว
 5. กรณ์ แปลว่า เครื่องมือ
 6. ทอง แปลว่า ธาตุแท้
 7. กัญจน์ แปลว่า ทอง
 8. ธีร์ แปลว่า นักปราชญ์
 9. ธง แปลว่า ผืนผ้า
 10. คาม แปลว่า หมู่บ้าน
 11. กันต์ แปลว่า น่ายินดี น่าพอใจ
 12. กฤษฎิ์ แปลว่า ฉลาด
 13. ดอย แปลว่า ภูเขา
 14. ขันธ์ แปลว่า หมู่
 15. สินธุ์ แปลว่า แม่น้ำ
 16. ปาล แปลว่า รักษา คุ้มครอง
 17. ขัมน์ แปลว่า ความอดทน
 18. คราม แปลว่า บ้าน
 19. โมทย์ แปลว่า ความรัก
 20. เขม แปลว่า ความเกษม
 21. จรณ์​ แปลว่า ความประพฤติดี
 22. ภาค แปลว่า ส่วน
 23. พากย์ แปลว่า คำพูด
 24. เจตน์ แปลว่า ความตั้งใจ
 25. จิณณ์ แปลว่า ประพฤติดีแล้ว
 26. ณัฏฐ์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
 27. ณิช แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์
 28. ดนตร์ แปลว่า เสียงดนตรี
 29. ดรณ์ แปลว่า ข้ามพ้นทุกข์
 30. ดิษย์ แปลว่า เป็นมงคล

100 ชื่อจริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติด หู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติด หู ปี 2020

 1. เก่ง แปลว่า เด่นดี
 2. เด่น แปลว่า เก่งดี
 3. เดช แปลว่า อำนาจ
 4. ณณ์ แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 5. ติณห์ แปลว่า กล้าแกร่ง แหลมคม
 6. ตาณ แปลว่า ที่พึ่ง
 7. พุฒ แปลว่า ความเจริญ
 8. เกล้า แปลว่า แสดงความเคารพ
 9. พีร์ แปลว่า เครือเถาผู้กล้า
 10. เตชน์ แปลว่า ฉลาด ว่องไว
 11. ทัพพ์ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ
 12. ทีปต์ แปลว่า รุ่งเรือง
 13. ธรณ์ แปลว่า แผ่นดิน การทรงไว้
 14. ธาม แปลว่า ยศศักดิ์
 15. ธรรศ แปลว่า ความกล้าหาญ
 16. ธัญญ์ แปลว่า รุ่งเรือง มั่งมี
ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020

 1. บุษย์ แปลว่า ดอกบัว
 2. ปัณณ์ แปลว่า หนังสือ
 3. ปริชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้
 4. ปัถย์ แปลว่า ผู้เหมาะสม
 5. ปูรณ์ แปลว่า ผู้สมบูรณ์
 6. ธร แปลว่า การยึดไว้
 7. เปรม แปลว่า สบายใจ
 8. ชาด แปลว่า สีแดงสด
 9. ปารย์ แปลว่า ผู้สามารถ
 10. ปรีดิ์ แปลว่า ความยินดี ความปลื้มใจ
 11. พิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์
 12. พิมพ์ แปลว่า แม่แบบ
 13. พล แปลว่า กำลัง
 14. พฤกษ์ แปลว่า ต้นไม้
 15. นันทน์ แปลว่า ความยินดี
 16. ฉัตร แปลว่า เครื่องชั้นสูง
 17. ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน
 18. ภาม แปลว่า อำนาจ เดช
 19. เงิน แปลว่า สีเงิน
 20. ตรา แปลว่า สำคัญ
 21. โมกข์ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
 22. ญชน์ แปลว่า ความยินดี
 23. รุจ แปลว่า รุ่งเรือง
 24. วิชญ์ แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

100 ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020ชื่อ จริง ลูกชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020

 1. เพลง แปลว่า ทำนองดนตรี
 2. หอม แปลว่า มีกลิ่นหอม
 3. จอม แปลว่า ผู้เป็นยอด
 4. หนึ่ง แปลว่า เป็นเลิศ
 5. นาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่ง
 6. รักษ์ แปลว่า ดูแล
 7. ศักดิ์ แปลว่า อำนาจ
 8. เนตร แปลว่า ดวงตา
 9. วีร์ แปลว่า ความกล้าหาญ
 10. เวธน์ แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม
 11. ไวทย์ แปลว่า มีความรู้
 12. ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่ง
 13. เศรษฐ์ แปลว่า ประเสริฐสุด
 14. อัฑฒ์ แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย
 15. กาล แปลว่า เวลา
ชื่อ จริง ลูก ชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020

ชื่อ จริง ลูก ชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติดชื่อ จริง ลูก ชาย พยางค์ เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียก ง่าย ติด หู ปี 2020 หู ปี 2020

 1. ทักษ์ แปลว่า ขยัน ฉลาด
 2. นนท์ แปลว่า ความสนุก
 3. อาชว์ แปลว่า ความซื่อตรง
 4. ปาล แปลว่า รักษา คุ้มครอง
 5. คูน แปลว่า ชื่อหนึ่งของต้นราชพฤกษ์
 6. เพชร แปลว่า เครื่องประดับ
 7. ญาณ แปลว่า ผู้ฉลาด
 8. พจน์ แปลว่า ความจริง
 9. มนต์ แปลว่า คำสิริมงคล
 10. คช แปลว่า ช้าง
 11. ไท แปลว่า อิสรภาพ
 12. พุด แปลว่า ชื่อไม้พุ่ม
 13. ภา แปลว่า รัศมี
 14. ทรัพย์ แปลว่า เงินทอง
 15. ภีม แปลว่า น่าเกรงขาม

ที่มา : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

200 ชื่อเล่นลูกสาว พยางค์เดียว เพราะๆ เก๋ ตั้งไว้ไม่ซ้ำในปี 2020

200 ชื่อมงคล ผู้หญิง รวมชื่อลูกสาวมงคลเพราะๆ ไว้ตั้งในปี 2020

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner